Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вживання термінів свого фаху, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження

Література :

1. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спрямування.-К.:ВД «Професіонал», 2005.-36-38.

2. Золотухін Г.О. Фахова мова медика.- К.: Здоров’я, 2002. – с. 232 – 237.

Кількість годин:2 год.

Вид навчального завдання:скласти конспект, виконати дослідження

фахових посібників.

Методичні вказівки

 

Запам’ятайте! Термінологічний словник - один із різновидів лінгвістичного словника, у якому подано термінологію галузі (кількох галузей) знань. Теорією і практикою укладання словників займається термінологічна лексикографія. Розроблення загальної класифікації документів є одним із провідних напрямків документознавства, класифікація термінологічних словників розглядається в колі проблематики термінографії.

Зверніть увагу! Термінологічні словники, відображаючи лексику спеціальної сфери, мають чітко окреслене функційне призначення - відображати поняттєво-термінологічний апарат різних галузей науки й техніки та забезпечувати наукову, навчальну, виробничу діяльність. Це зумовлює критерії відбору термінологічного матеріалу за читацькою адресою. Термінологічні лексикографічні праці призначено широким коламнауковців, викладачів, студентів усіх спеціальностей або певної спеціальності, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, слухачів системи підвищення кваліфікації, учнів, науково-технічних працівників. Однак існують словники, які виникли як наслідок спостереження за професійною лексикою окремих категорій фахівців чи угруповань мовців.

Термінологічним словникам останнього десятиріччя притаманна видова розгалуженість за широтою охоплення термінологічної лексики.

 

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте типи термінологічних словників.

2. Розкрийте умови розвитку стандартизації термінології.

3. Яких правил застосування іншомовної лексики слід дотримуватись в професійному мовленні?

4. Проведіть дослідження професійної лексики та з’ясуйте рівень використання в ній іншомовних слів.

5. З яких мов найбільше запозичені терміни?

6. Про що свідчать іншомовні запозичення в українській мові?

Форми контролю

Поточний -усне опитування.

Підсумковий - підсумкова контрольна робота,екзамен.

ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
Date: 2015-09-24; view: 1825; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию