Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складноскорочені слова і графічні скорочення

Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) з великої букви: гідроелектростанція - ГЕС, спільне підприємство - СП, науково-технічна революція - НТР.

Абревіатура (лат. abbrevio — скорочую) — складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Вживаються в усній та писемній мові. Абревіатури називають також акронімами (від грец. άκρος — «найвищий, крайній» та όνυμος — «ім'я»)). Щодо застосування терміну «акронім» існують різні думки: за однією, акронімами називають будь-які слова, складені з перших літер чи частин слів у скорочуваному словосполученні, за іншою — тільки такі, що вимовляються як цілісні слова, а не як послідовність назв літер.

Великими словами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО, НАТО, УЕФА, ТАСІС. Проте малими словами пишуться такі слова, як вуз, загс, дот.

Якщо складноскорочені іменники, утворені від іншомовних словосполучень, відмінюються, то закінчення біля них дописується малими буквами: ТАСІС- ТАСІСа- ТАСІСу- ТАСІСом.

У складноскорочених словах, утворених іншими способами, всі частини пишуться з малих букв: районний виконавчий комітет - райвиконком, завідуючий господарством - завгосп. Але власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Мінюст, Держарбітраж України.

На відміну від складноскорочених слів графічні скорочення читаються повністю. Напр., графічне скорочення 1996рік читається, як одна тисяча дев'ятсот дев'яносто шостий рік.

Слова на письмі завжди скорочуються на приголосній букві; у кінці графічних скорочень завжди ставиться крапка: наприклад- напр., до нашої ери- до н.е., область- обл., рік (або року)- р., острів-о., телефон- тел. (або т.).

Крапка не ставиться при скорочених назвах мір: 100кг, 18хв, 3мкф, 40км.

Не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: ІІІ - хвв., 1941-45рр., пп. (панове) Михайле та Сергію.Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться лише через дефіс (без крапки): район – р-н; видавництво - вид-во.

 

 

Практичні завдання

 

Завдання №1. Запишіть слова скорочено, підкресліть номенклатурні назви:

Кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр, тонна, центнер, кілограм, грам, міліграм, мільярд, мільйон, тисяча, квадратний, кілометр, кубічний метр, область, район, місто, наприклад, порівняйте, тридцять дві сторінки меню, п’яте замовлення.

 

Завдання №2. Запишіть номенклатурні назви повністю:

М., о., оз., р., г., вул., пров., просп., с., смт., ст., обл., р-н, гр., доб., п., тов., тт., проф., акад., зав., заст., член-кор.

 

Завдання №3. Відредагуйте речення, в яких порушено правила скороченого запису слів.

О 16 год 30 хв відбулося розширене засідання правління зат «Мрія». Студенти з інтересом слухали лекцію академ. Матвієнко і. С. Про діяльність фірми «Гарант» Ви можете прочитати на стор. 21. Петренка І., Гончарука С. та ін. було включено до складу комісії для пе­ревірки фінансової діяльності СЗАТ «Ранок». Ми провели низку ін. заходів до 20-річчя університету. В. О. «Орант» відоме на світовому ринку.

Завдання №4.Оформіть дату цифровим способом.

Десятого грудня дві тисячі десятого року, третього лип­ня тисяча дев'ятсот двадцять шостого року, двадцять третього вересня двохтисячного року, сьомого січня дві ти­сячі восьмого року.

Тестові завдання

1.Складноскорочені слова - це:

а) абревіатури;

б) слова-штампи;

в) прикладки;

г) складні слова.

2. Графічні скорочення вимовляються:

а) скорочено;

б) повністю;

в) і повністю, і скорочено;

г) в різних випадках по-різному.

3. Виберіть правильне твердження:

а) крапка ставиться при скорочених назвах мір;

б) слова на письмі завжди скорочуються на голосний;

в) не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на

множину;

г) власні складноскорочені назви пишуться з малої букви.

4. Виберіть правильний варіант скороченого написання слів район, область, порівняйте, місто:

а) р., об., порівн.., міс.;

б) р-н, обл., пор., м.;

в) р.-н., о., порівн., міст ;

г) ) р-н, об., порівн., м.;

5. Позначте рядок, де всі варіанти написання абревіатур і скорочень є правильними:

а) ЖитлБуд, КиївЖитлБуд, ДонНУ, гес, ОблДержАдміністрація;

б) Житлбуд, Київжитлбуд, Дону, ГЕС, облдержадміністрація;

в) житлбуд, Київжитлбуд, ДоНУ, ГЕС, облдержадміністрація.

г) Житлбуд, Київжитлбуд, Дону, гес, Облдержадміністрація;

 

Самостійна робота № 6.

Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Числівники, прийменники та дієслівні форми у професійному мовленні.


Date: 2015-09-24; view: 421; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию