Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Базова (основна) література

1. Академічне релігієзнавство : Підручник для вузів / за ред. А. М. Колодного. – К. : Світ знань, 2000. – 862 с.

2. Александрович В. Мистецтво Галицько–Волинської держави /
В. Александрович. – Львів : НАНУ, 1999. – 132 с.

3. Бокань В. Історія культури України: Навч. посібник / В. Бокань,
Л. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

4. Висоцький О. Ю. Історія української культури : Навч. посібник /
О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 с.

5. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій /
В. С. Горський. – К. : Наукова думка, 1996. – 286 с.

6. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

7. Дещинський Л. Є. Історія української та зарубіжної культури : підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. Є. Дещинський,
С. В. Терський, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов. – Львів : Бескід Біт, 2008. – 252 с.

8. Історія релігії в Україні : Навч. посібник / за ред. А. М. Колодного,
П. Л. Яроцького. – К. : Т-во «Знання», 1999. – 735 с.

9. Історія світової та української культури : Підручник / В. А. Гречко,
І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2002. – 463 с.

10. Історія української культури / За загал. ред. І. Крип’якевича. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

11. Історія української культури / За ред. О. Павлова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

12. Історія української культури : конспект лекцій / укл. Н. В. Лобко. − Суми : СДУ, 2012. – 152 c.

13. Історія української та зарубіжної культури / за ред. С. М. Клапчука,
В. Ф. Остафійчука. − К. : Знання, 2002. – 351 c.

14. Історія української культури у 5-ти т. Т. 1. Історія культури давнього населення України / Ю. С. Асєєв, В. Д. Баран, І. А. Баранов. – К. : Наукова думка, 2001. – 1134 с.

15. Історія української культури у 5-ти т. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVIІ ст. / В. С. Александрович, В. Г. Балушок,
М. Б. Боянівська. – К. : Наукова думка, 2001. – 846 с.16. Історія української культури у 5-ти т. Т. 3. Українська культура другої половини ХVІІ – XVIІI ст. / В. С. Александрович, В. Й. Борисенко,
Т. М. Виврот. – К. : Наукова думка, 2003. – 1246 с.

17. Історія української культури у 5-ти т. Т. 4. Кн. 1. Українська культура ХІХ ст. / А. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко. – К. : Наукова думка, 2008. – 1008 с.

18. Історія української культури у 5-ти т. Т. 4. Кн. 2. Українська культура ХІХ ст. / А. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко. – К. : Наукова думка, 2005. – 1294 с.

19. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : Підручник /
М. В. Кордон. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 584 с.

20. Культура і побут населення України: Навч. посібник / за ред. В. І. Наулко,
Л. Ф. Артюх. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

21. Культурологія : Навч. посібник / за ред. Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко,
А. Ю. Кондратюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

22. Культурологія : теорія та історія культури : Навч. посібник / за ред.
І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

23. Культурологія : українська та зарубіжна культура. Навч. посібник / І. Зязюн, В. Семашко та ін. ; Ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2007. – 567 c.

24. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч. посібник / За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів : Світ, 2005. – 568 с.

25. Мистецтво України: Біографічний довідник / За ред.
А. В. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл., 1997. – 700 с.

26. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української культури» / укл. Моісєєнко Л. М. − Красноармійськ : КІІ ДонНТУ, 2010. – 107 c.

27. Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. – Харьків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 296 с.

28. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – К. : «АтрЕк», 1998. – 728 с.

29. Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник / Під заг. ред.
К. В. Заблоцької. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

30. Українська культура : Історія і сучасність : Навч. посібник /
С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. – Львів : Світ, 1994. – 455 с.

31. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання, 2007. – 680 с.

32. Хома І. Я. Історія української культури : навч. посібник / І. Я. Хома,
А. О. Сова, Ж. В. Мина. − Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 356 c.

33. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / І. Шевченко. – Львів : Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії 2001. – 250 с.

34. Шейко В. М. Історія української культури : Навч. посібник /
В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К. : Кондор, 2006. – 264 с.Date: 2015-09-17; view: 658; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию