Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історична практика "розділеного правління" у післявоєнних США

Американська політика істотно змінилася за останньою чверть століття. Розділене правління набуло характеру моделі державного управління, що повторюється, в США як на національному рівні, так і на рівні штатів в другій половині XX в. Проте вона не була чужою і для раніших періодів американської історії. У XIX в. розділене правління, що розуміється як встановлення різнопартійного контролю над виконавчою і законодавчою гілками, складалося чотири рази, а в першій половині XX в. - ще двічі. У США це найбільш наочно виявляється у періоди так званого розділеного правління, коли президент і парламентська більшість репрезен­тують різні партійно-політичні сили. Одним з наслідків практичної ре­алізації принципу поділу влад у класичній президентській республіці є і те, що виконавча влада має порівняно невеликі можливості для втручання у сферу компетенції законодавчої влади, а остання зберігає певні засоби конт­ролю за діяльністю першої. При цьому обидві влади залишаються незалеж­ними одна від одної, що, будучи поєднаним із взаємними стримуваннями і противагами, забезпечує демократичне управління державними справами.

"Напіврозділене правління" (контроль опозиційної президенту партії встановлюється над однією з палат конгресу) мало місце за вказаний період 12 разів. У післявоєнний час частота повторення ситуації і зростання тенденції "роздільного голосування" стають особливо вражаючими. З 1946 по 1992 р. нація 30 років жила в умовах розділеного правління, а число тих, що "роздільно голосують" до кінця 80-х років XX в. досягло 34% в порівнянні з 11% в 1944 г. Крім того 3/4 американці проживають в штатах, де також має місце різнопартійний контроль над кріслом губернатора і легіслатурою.

До причин виникнення розділеного правління американські дослідники відносять ряд чинників: інституційний, відсутність національного консенсусу, занепад партій, недостатньо ефективне політичне керівництво, раціональний вибір виборців.Date: 2015-09-19; view: 105; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию