Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Історична практика "розділеного правління" у післявоєнних США

Американська політика істотно змінилася за останньою чверть століття. Розділене правління набуло характеру моделі державного управління, що повторюється, в США як на національному рівні, так і на рівні штатів в другій половині XX в. Проте вона не була чужою і для раніших періодів американської історії. У XIX в. розділене правління, що розуміється як встановлення різнопартійного контролю над виконавчою і законодавчою гілками, складалося чотири рази, а в першій половині XX в. - ще двічі. У США це найбільш наочно виявляється у періоди так званого розділеного правління, коли президент і парламентська більшість репрезен­тують різні партійно-політичні сили. Одним з наслідків практичної ре­алізації принципу поділу влад у класичній президентській республіці є і те, що виконавча влада має порівняно невеликі можливості для втручання у сферу компетенції законодавчої влади, а остання зберігає певні засоби конт­ролю за діяльністю першої. При цьому обидві влади залишаються незалеж­ними одна від одної, що, будучи поєднаним із взаємними стримуваннями і противагами, забезпечує демократичне управління державними справами.

"Напіврозділене правління" (контроль опозиційної президенту партії встановлюється над однією з палат конгресу) мало місце за вказаний період 12 разів. У післявоєнний час частота повторення ситуації і зростання тенденції "роздільного голосування" стають особливо вражаючими. З 1946 по 1992 р. нація 30 років жила в умовах розділеного правління, а число тих, що "роздільно голосують" до кінця 80-х років XX в. досягло 34% в порівнянні з 11% в 1944 г. Крім того 3/4 американці проживають в штатах, де також має місце різнопартійний контроль над кріслом губернатора і легіслатурою.

До причин виникнення розділеного правління американські дослідники відносять ряд чинників: інституційний, відсутність національного консенсусу, занепад партій, недостатньо ефективне політичне керівництво, раціональний вибір виборців.Date: 2015-09-19; view: 97; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию