Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад виконання практичної роботи

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Вихідні дані з додатку А.

 

  1. Температура повітря на РМ у приміщенні в теплий період року, o С. 21-22
  2. Освітленість РМ на рівні санітарних норм Розмір об'єкта, мм Розряд зорової роботи   - 0,2 I
  3. Відносна вологість (%)  
Оператор при роботі з електронним мікроскопом 4. Швидкість руху повітря (м/сек) 0,3 -
  5. Режим праці (год). Ранкова зміна (6…7) -
  6. Монотонність: кількість прийомів необхідних для виконання завдання -
  7. Робота з оптичними приладами. Тривалість спостереження (% год) -
  8. Робоча поза Вільна, можли-вість зміни пози «сидячи-стоячі» за бажанням. В позі стоячі до 40% раб. зміни -
  9. Робоче місце РМ стаціонарна поза вільна, до 25% часу у по-хилому положе-ні до 30° -
  10. Теплове випромінювання (Вт/м2) -

 

2. В звіті вказати мету роботи.

3. Хід роботи:

 

3.1. Комплексну оцінку факторів робочого середовища проводять на основі методики фізіологічної класифікації важкості робіт, яка приведена в методичних вказівках.

3.2. Дані для розрахунків інтегральної бальної оцінки умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності.(таблиця 3.2):

 

Фактори робочого середовища Величина показника Бал фактора Тривалість дії фактора, хв Питома вага дії фактора протягом робочої зміни (T1=480 хв) Оцінка питомої ваги фактора робочого середовища
1. Температура повітря на РМ у приміщенні в теплий період року, oС. 22-26 0.87 1.75
2. Освітленість РМ на рівні санітарних норм Розмір об'єкта, мм Розряд зорової роботи     0.2 I             0,75 0,75     2,25 2,25
3. Відносна вологість (%)    
4. Швидкість руху (м/сек) 0,3    
5. Теплове випромінювання (Вт/м2) 0,6 1,3
6. Режим праці, (год) Ранкова зміна - -
7. Робота з оптичними прилада-ми. Тривалість спостере-жень (% год) - -
8. Монотонність: кількість прийомів не обхід-них для виконання завдання     - -
9. Робоча поза: вільна, можли-вість зміни пози Можливість зміни пози - -
10. Робоче місце РМ, стаціо-нарна поза до 25% часу у похилім по-ложені до 30° - -
13,55

3.3. Відповідно таблиці 3.2 в розрахунках інтегральної бальної оцінки в формулі 3.1 будуть брати участь фактори умов праці (п.п. 1 - 5), та найбільші значення факторів по напруженості (п.8) і важкості (п.10) праці (ці пункти виділені жирним):

 

,

де Xmax – найвища з отриманих приватних бальних оцінок; Xi – бальна оцінка по i-му з факторів, що враховуються; n – число факторів, що враховуються, без обліку одного фактора Xmax; N – загальна кількість факторів.

Формула слушна, якщо кожний з факторів, що враховуються, діє протягом усього робочого дня, якщо який-небудь із факторів діє епізодично, те його фактична оцінка визначається по формулі :

,

де tуд – питома вага часу дії i-го фактора в загальній тривалості робочого дня.

У нашому випадку формула (3.2.) прийме вид:

 

ΣXфі = 13,55

 

У нашім випадку формула (3.1.) прийме вид:

 

 

4. Категорія фaкторів умов праці, напруженості та важкості робіт:

 

Категорія факторів
Інтегральна бальна оцінка До 1.8 1.9-3.3 3.4-4.1 4.1-4.7 4.8-5.4 5,4-5,9

 

У нашому випадку категорія факторів виконання робіт – 3.

 

Кожна категорія виробничого середовища відповідає своїм значенням інтегральної бальної оцінки, яка приведена в вищенаведеній таблиці.

До першої категорії (оптимальні) відносяться такі, які виконуються в комфортних умовах виробничого середовища, при оптимальних величинах м’язового, розумового і нервово-емоційних навантаженнях і відносяться до оптимальних.

До другої категорії(допустимі) відносяться такі, які не перевищують гранічно допустимих значень виробничих факторів і не призводять до відхилення в стані здоров’я працівників.

До третьої, четвертої, п’ятої, шостої категорій відносяться шкідливі умови праці, які розподіляються на 1-4 ступень шкідливості.

Далі йдуть небезпечні умови праці, які створюють погрозу для життя, високий ризик розвитку професійних захворювань. Ця категорія умов праці в таблиці не внесена і розглядатися не буде.

На підставі розрахунків інтегральної бальної оцінки у колективному договорі, укладеному між

адміністрацією і профспілками працівників, диференціюють заробітну плату, тобто встановлюють надбавку, призначають додаткову відпустку або скорочений робочий день, додаткову їжу і т.п.Пільги й компенсації за умовами важкості праці на робочому місці повинні відповідати КЗоП України Наприклад:

- розмір доплат до тарифної ставки (окладу) _____%;

- сумарний час перерв на відпочинок ____% від зміни;

- додаткова відпустка ____ днів.

-додаткова їжа (молоко, сири, йогурти та інш.)

(відповідно Кодексу Праці України про компенсацію робітникам по важкості праці)

 
Date: 2015-09-02; view: 237; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию