Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет 30

30.1 Правова охорона атмосферного повітря.Атмосферне повітря – життєво важливий компонент НПС, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень; охорона атмосферного повітря – система заходів, пов’язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів.У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються:- нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря;- нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарними джерелами;- граничні нормативи утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об’єктів;- нормативи використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення;- нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел та шкідливого впливу їх фізичних факторів.

 

30.2 Права та обов’язки водокористувачів.Водокористувачі мають право: здійснювати загальне та спеціальне водокористування, використовувати водні об’єкти на умовах оренди, вимагати від власника водного об’єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування, споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об’єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт, передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах, здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому з-вом.Водокористувачі зобов’язані: економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод, використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання, не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та об’єктам НПС, здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод, здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу, своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до з-ва. 

30.3 Підстави та порядок виникнення та припинення право користуванням надрами.Надра надаються в користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності в них ліцензії на користування ділянкою надр. Спеціальні дозволи в межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям. Ліцензія видається за заявою суб’єкта підприємницької діяльності. Надання таких дозволів здійснюється після попереднього погодження з відповідною місцевою радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли в наданні земельної ділянки немає потреби. Ліцензії на користування надрами надає Державний комітет природних ресурсів Укр. за погодженням з відповідними міністерствами та відомствами. Рішення про видачу ліцензії або відмова в ній надається протягом 30 днів. У ліцензії зазначається назва органу, що видав її, прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання громадянина або назва і місцезнаходження юрид. особи, вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце її здійснення, особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності, реєстраційний номер ліцензії, дата видачі, термін дії. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

 


Date: 2015-09-02; view: 93; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию