Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки і пропозиції

Привабливість ЄПВО повною мірою усвідомлюється українською університетською спільнотою і студентством. Проте не завжди є розуміння стратегічної мети Болонського процесу, його пріоритетів, а головне – не має чіткого усвідомлення власного місця в ньому, а також програми конкретних дій з імплементації принципів Болоньї у вітчизняній освітній простір, з інтеграції України в ЄПВО.

Необхідне також чітке розуміння того, що Болонський процес не передбачає уніфікації змісту освіти і нівелювання національних особливостей освітніх систем країн-учасниць. Кожна країна повинна зберегти національну самобутність та надбання у змісті освіти і підготовці фахівців, гармонійно поєднуючи їх з інноваційними прогресивними підходами до організації вищої освіти, властивими ЄПВО.

Одним з об’єктивних обмежень інтеграції української системи вищої освіти у Європейський простір є невизначеність перспектив та принципів взаємовідносин України та ЄС. Незавершеність адаптації національного законодавства до стандартів європейського права, а також неготовність європейських країн та ЄС до ліквідації міграційних перешкод для громадян України суперечать принципу мобільності у Болонському процесі і не дозволяють повною мірою реалізувати його в Україні.

Гальмують Болонський процес в Україні також відсутність громадських структур у сфері освіти та їхньої співпраці з асоціаціями освіти та наукових досліджень Європи. Бракує інформаційного обміну та інформування громадськості про переваги ЄПВО, недостатньо відповідних самостійних наукових та соціологічних досліджень.

Участь України в Болонському процесі потребує системної реорганізації національного простору вищої освіти з акцентуванням уваги на проблемних стратегічних напрямках. Основні зусилля пропонується сконцентрувати на реалізації наступних заходів:

1. Завершення розробки та прийняття необхідної законодавчо-нормативної бази реформування національного освітнього простору відповідно до зобов’язань України як країни-учасниці Болонського процесу.

2. Реформування структури органів державної влади, відповідальних за вищу освіту з метою оптимізації мережі ВНЗ України.3. Завершення формування національної системи кваліфікацій, зокрема, розробка принципів, механізмів та процедур запровадження докторського навчання як третього Болонського циклу відповідно до структурованих докторських програм.

4. Створення системи оцінки якості вищої освіти за європейськими стандартами і нормами.

5. Реалізація комплексного підходу до запровадження системи ECTS з урахуванням змістовного аспекту програм та наближення навантаження викладачів до європейських стандартів.

6. Розширення українськими ВНЗ практики запровадження спільних програм та присвоєння ступенів спільно з ВНЗ інших країн.

7. Державні гарантії і фінансове забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького складу в міжнародному освітньому просторі.

8. Поглиблення соціального партнерства ВНЗ з роботодавцями, громадянами і соціальними об’єднаннями та залучення їх до процесу вироблення і прийняття рішень з проблем вищої освіти. Створення системи гарантій співробітництва студентства, профспілок, бізнес-партнерів у рамках Болонського процесу, зокрема, для постійного збільшення обсягів працевлаштування випускників першого циклу – бакалаврів.

9. Законодавче та інституційне забезпечення, фінансова підтримка процесу інтеграції вищої освіти, наукових досліджень і виробництва.

10. Розвиток соціального виміру Болонського процесу в напрямку забезпечення доступності вищої освіти всім верствам населення, а також впровадження принципу освіти протягом життя, освіти для дорослих та неперервної професійної освіти.

Відділ гуманітарної політики

(І. Богачевська, М. Карпенко)

Додаток 1

 

Індикативні показники конкурентоспроможності країн-учасниць Болонського процесу серед 130 країн світу у контексті розвитку людського капіталу за семибальною шкалою (2007 р.)

 

  Країна Вища освіта і підготовка Загалом
місце індекс місце індекс
1. Фінляндія 6.01 5.49
2. Швеція 5.98 5.54
3. Данія 5.96 5.55
4. Швейцарія 5.63 5.62
5. Ісландія 5.62 5.02
6. Норвегія 5.60 5.20
7. Нідерланди 5.57 5.40
8. Бельгія 5.57 5.10
9. Велика Британія 5.42 5.41
10. Австрія 5.40 5.23
11. Франція 5.38 5.18
12. Німеччина 5.33 5.51
13. Ірландія 5.26 5.03
14. Естонія 5.18 4.74
15. Словенія 5.08 4.48
16. Литва 4.98 4.49
17. Чехія 4.85 4.58
18. Латвія 4.82 4.41
19. Іспанія 4.75 4.66
20. Угорщина 4.64 4.35
21. Португалія 4.62 4.48
22. Польща 4.62 4.28
23. Італія 4.55 4.36
24. Кіпр 4.46 4.23
25. Греція 4.44 4.08
26. Мальта 4.44 4.21
27. Словаччина 4.42 4.45
28. Люксембург 4.40 4.88
29. Росія 4.33 4.19
30. Хорватія 4.31 4.20
31. Україна 4.20 3.98
32. Румунія 4.14 3.97
33. Туреччина 4.05 4.25
34. Болгарія 3.99 3.93
35. Македонія 3.77 3.73
36. Чорногорія 3.71 3.91
37. Молдова 3.66 3.64
38. Сербія 3.65 3.78
39. Грузія 3.59 3.83
40. Азербайджан 3.51 4.07
41. Вірменія 3.35 3.76
42. Боснія і Герцеговина 3.26 3.55
43. Албанія 3.15 3.48

 Джерело: Доповідь Світового Економічного Форуму “The Global Competitiveness Report 2007-2008”. – http://www.gcr.weforum.org/

 

Додаток 2

 


Date: 2015-07-22; view: 146; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию