Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види паперу

Документи (окрім документів на спеціальних бланках-формах) вико-нуються на аркушах друкарського паперу формату А4 (210´297 мм). Допускається також використання папки “Дипломний проект” і застосування при необхідності окремих листів формату А3 (297´410 мм).

 

Оформлення текстових документів ДР і ДП

- Текст може бути написаний українською, російською або іншою іноземною мовою за узгодженням з ректоратом.

- Текст документа виконують на одному боці аркуша машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) – кегль 14 через півтора інтервала (один рядок, один ENTER), рекомендований шрифт – Times New Roman;

- Помилки, описки та графічні неточності, знайдені у процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням або закрашуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

- Чорнило або паста – чорного, синього або фіолетового кольору (тільки одного кольору).

- Сторінки ПЗ до ДП складають на формах 9 і 9а за ГОСТ 2.106-96, а необхідні схеми, таблиці і креслення в ПЗ допускається виконувати на аркушах будь-яких форматів (до А1) за ГОСТ 2.301-68, при цьому основний напис виконують за ГОСТ 2.104-68 (форми 2 і 2а).

- Заголовним листом ПЗ є перший лист змісту.

- Відстань від рамки форми до меж тексту ПЗ до ДП слід залишати на початку рядка і в кінці рядка не менше 3 мм. Абзаци в тексті починають відступом від межі тексту 1,25 см. Якщо абзац починається з номеру розділу, пункту, то номер не повинен виступати за межу абзацу. Відстань від верхньої лінії рамки і від рамки основного надпису до тексту повинна бути не менше 10 мм.

- Сторінки ДР виконуються на аркушах формату А4 без рамки і граф основного напису і повинні мати поля: верхнє, ліве, праве і нижнє –20 мм. За необхідністю допускається використання окремих аркушів формату А3.


5 ≥10 межа тексту

 

 

(До дипломного проекту)

 

 

≥3

≥3

20

 

 

 

 
 
≥10 10

7

5 8

 

 

20мм межа тексту

 

 

 

( До дипломної роботи)

 

 

20мм 20мм

 

 

       
 
 
   

 


20мм

 


3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

3.1 Загальні вимоги

- Всі структурні елементи документів повинні починатися з нових сторінок.

- Структурні елементи документів “реферат”, “Зміст”, “вступ”, “висновки”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів.

- Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

- Заголовки структурних елементів документів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати (писати) прописними (великими) літерами без крапки в кінці, без підкреслювання. Після номера крапка не ставиться, заголовок не повинен виходити за межі абзацного відступу.

- Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів документів слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

- Перенесення і скорочення слів в заголовку розділу і підрозділу не допускаються.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

- Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна дорівнювати одному пустому рядку.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ

 

1 СТАН ПИТАННЯ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.25 см.

1.1 Сертифікація гальмівних механізмів

 

1.1.1 Види сертифікації

 

______________________________________________________________________

 

 

1 СТАН ПИТАННЯ. МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

1.1 Аналіз виникнення і розподілення нерівностей та зчіпних якостей на дорожніх покриттях

 

У процесі експлуатації автомобільних доріг відбувається…..

 

 

Главным критерием оценки ТЭС АД является обеспеченная скорость автомобилей и осевая нагрузка, которую может пропускать дорога.

 

 

2.2 Анализ интенсивности движения

 

 

На автомобильной дороге Борисполь – Днепропетровск – Запорожье наибольшая интенсивность движения зафиксирована на 425 километре. В …

 

 

- Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

 

3.2 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів

- Нумерацію слід виконувати арабськими цифрами.

- Нумерацію сторінок ДР проставляють у правому верхньому куті без крапки. Нумерацію сторінок ДП – у правому нижньому куті рамки основного напису.

- Нумерація сторінок ДП і ДР повинна бути наскрізна з включенням додатків. Першою сторінкою (листом) є титульний лист ДП (ДР), на якому номер сторінки не проставляють.- Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію сторінок.

- Розділи, підрозділи, пункти і підпункти ПЗ і ДР повинні мати нумерацію відповідно: розділи – 1; 2...; підрозділи – 1.1; 1.2...; пункти –
1.1.1; 1.1.2...; підпункти – 1.1.1.1; 1.1.1.2 і т. і. Крапки в кінці не ставлять. Між останньою цифрою нумерації і першою літерою заголовку або тексту повинен бути пробіл в один знак.

- Якщо розділ або підрозділ включає один пункт, його також нумерують.

 


Date: 2015-07-25; view: 98; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию