Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка до дипломного проекту (ПЗ)

Пояснювальна записка до ДП має відповідати вимогам СТВНЗ-ХНАДУ-3-2004.

- Пояснювальна записка повинна включати такі елементи (в означеному порядку):

1) титульний лист у відповідній формі;

2) завдання на проект. Крім того, ПЗ може містити завдання з охорони праці, завдання з громадянської оборони (ГО) або інші документи, що є основою для розробки завдання на ДП;

3) реферат;

4) зміст;

5) елементи основної частини, починаючи з вступу;

6) висновки;

7) перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (при необхідності);

8) список літератури;

9) додатки.

- Обсяг пояснювальної записки, включаючи всі перераховані вище елементи, має складати від 80 до 200 сторінок рукописного тексту з ілюстраціями і документами.

Оптимальним є обсяг 110-130 сторінок. Для ДР обсяг 80 – 100 сторінок.

 

 

Склад і структура ДП

 

Пояснювальна записка з ілюстраціями, 100 %

 

Тема ДП

 

Вихідна інформація для ДП. Аналіз існуючих науково-технічних рішень (інформації)   10 – 15 %

 

Експериментальні і (або) теоретичні дослідження в обсязі НДРС*   7 – 10 %

Розрахунки. Елементи автомобільної дороги. Рух транспортних потоків. Земляне полотно. Дорожній одяг. Штучні споруди. Екологія та інше. (практичні розробки)   60 – 70 %

Розрахунок елементів автомобільної дороги, характеристик руху транспортних потоків, земляного полотна, дорожнього одягу, екологічних показників та інше.   Детальна розробка окремого питання функціонування автомобільної дороги.

Техніко-економічні показники проекту 5– 10%

 

Примітка. Дослідження в обсязі НДРС – відповідно до навчального плану для студентів денної форми навчання. В інших випадках НДРС є факультативним.

 

Графічний матеріал

1 Аналіз існуючих науково-технічних рішень (вихідна інформація для ДП) (1 – 2 листа).

2 Результати досліджень (НДРС) (1 – 2 листа).

3 Розрахунки робочі креслення (4 – 6 листів).4 Техніко-економічні-показники проекту (1 лист).

Загальний обсяг графічної частини (9 – 11 листів) може бути за необхідністю збільшено пропорційно по розділах.

 

Склад і структура ДП дослідного характеру (ДПД)

Текстовий документ (пояснювальна записка), 100 %

 

Тема ДП

 

 

Вихідна інформація для ДП. Аналіз існуючих науково-технічних рішень (інформація)   10 – 15 %

 

Експериментальні і (або) теоретичні дослідження   20 – 25 %

 

 

Розрахунки. Елементи автомобільної дороги. Рух транспортних потоків. Земляне полотно. Дорожній одяг. Штучні споруди. Екологія та інше. (практичні розробки)   50 – 60 %

 

Розрахунок елементів автомобільної дороги, характеристик руху транспортних потоків, земляного полотна, дорожнього одягу, екологічних показників та інше.   Детальна розробка окремого питання функціонування автомобільної дороги.

 

Техніко-економічні показники проекту 10 – 15%

 

Примітка. У разі виконання ДП по патентах, він відноситься до категорії дослідного характеру.

Графічний матеріал

1 Аналіз існуючих науково-технічних рішень (робочі (або) ремонтні креслення, технологічні процеси та інша інформація) (1 – 2 листа).

2 Результати експериментальних і (або) теоретичних досліджень
(2 – 3 листа).

3 Розрахункові залежності, складальні креслення, креслення споруд, креслення загальних видів обладнання, стендів, технологічного оснащення тощо, програмне забезпечення (4 – 6 листів).

4 Техніко-економічні-показники проекту (1 лист).

Загальний обсяг графічної частини (9 – 12 листів) може бути за необхідністю збільшено пропорційно по розділах.

Дипломна робота, що подається для захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК), складається з:

- текстового документа у вигляді звіту про науково-дослідну роботу, виконаного у відповідності з вимогами даного стандарту;

- ілюстративного матеріалу у вигляді комплекту графічних документів, що може включати конструкторські, технологічні, проектні, програмні документи, а також плакати.

Наявність конструкторських, технологічних, проектних і програмних документів в дипломній роботі не є обов’язковим.

Склад і структура ДР наведені у додатку.

 

Вступна частина ДР має включати (в означеній послідовності):

- титульний лист за відповідною формою;

- завдання ;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності).

 

Основна частина ДР повинна включати:

- вступ;

- суть роботи, яка складається з розділів:

1) аналітичний огляд (стан питання);

2) мета і завдання роботи;

3) патентний пошук (при необхідності);*

4) методика досліджень;

5) зміст і результати виконаної роботи;

6) стандартизація і метрологічне забезпечення досліджень;7) техніко-економічна оцінка результатів дослідження (при необхідності);

- висновки;

- рекомендації (при необхідності);

- інструкція по техніці безпеки (для експериментальних робіт);*

- перелік посилань;

- додатки (при необхідності).

Примітка. Звіт про патентний пошук та інструкцію по техніці безпеки розміщують в додатках.

 

 

Склад і структура дипломної роботи

 

Текстовий матеріал з ілюстраціями (100 %)

 

Тема ДР

Аналіз існуючих науково-технічних рішень (інформацій)   10 – 20 %

 

Дослідження 60 – 70 %

 

Лабораторні (в тому числі пошукові). Програма. Методика. Результати   Натурні. Програма. Методика. Результати   Теоретичні. Програма. Методика. Результати

Висновки

Практичні рекомендації. Упровадження результатів   @5 %   Техніко-економічні показники* 5– 10%

 

 

* Розділ виконується при необхідності.

 

Графічний матеріал

1 Аналіз існуючих науково-технічних рішень (1 – 2 листа).

2 Алгоритми, розрахункові залежності і т. інш. (4 – 7 листів).

3 Практичні рекомендації (конструкції стендів, приладів, математичні моделі тощо) (1 лист).

4 Техніко-економічні показники (при необхідності) (1 лист).

Загальний обсяг графічної частини (не менше 6 листів) може бути за необхідністю збільшено пропорційно по розділах.

 

 

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Date: 2015-07-25; view: 72; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию