Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Курсова робота оцінюється за такими критеріями:

Курсова робота оцінюється за такими критеріями:

- самостійне виконання;

- логічність та послідовність викладання матеріалу;

- повнота розкриття теми ( проблемної ситуації або практичного завдання);

- обґрунтованість висновків;

- використання статистичної інформації, наукової та довідкової літератури;

- можлива наявність конкретних пропозицій;

- якість оформлення.

Оцінювання виконання курсової роботи проводиться за 4 бальною шкалою ( відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 ( відмінно) студент повинен:

- укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

- викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов’язано й обґрунтовано;

- уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й обґрунтувати ухвалене рішення;

- упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень із їх боку.

2. Для одержання оцінки 4 ( добре) студент повинен:

- викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;

- укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

- не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

- уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

- добре відповідати на запитання викладача.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

- викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

- розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції по її рішенню;

- позитивно відповідати на запитання викладача;

- допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути, власне кажучи, правильні

4. Оцінку 2 ( незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3

Оцінка знання матеріалу оцінюється за 4 бальною системою та переводиться в систему оцінювання за шкалою ЕСТS ( табл..7.1).

Таблиця 7.1 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

Оцінка за національною шкалою Визначення назви за шкалою ЕСТS ЕСТS оцінка % набраних балів
Відмінно Відмінно –відмінне виконання лише з незначними помилками А більше 90 - 100
Добре Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками В більше 80 – 90 включно
Добре –в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок С більше 70 – 80 включно
Задовільно Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків Д більше 60 – 70 включно
Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії Е більше 50 – 60 включно
Незадовільно Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати матеріал більше 25 – 50 включно
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням матеріалу F від 0 – 25 включно

При оцінюванні курсової роботи приділяється увага також якості й самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу ( згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка знижується.
Date: 2015-07-24; view: 163; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию