Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рушійні сили процесу виховання

Діалектика виховного процесу розкривається в його суперечностях. Уже той факт, що в процесі виховання є суперечності, проблема перевиховання дітей, говоре про те, що цей процес не проходить гладко, рівно. Виховання – це розвиток особистості, а розвиток – діалектичний процес, в якому є протиріччя.

У виховному процесі тісно переплетені внутрішні (стосуються особи вихованця) та зовнішні (стосуються виховного середовища) протиріччя.

Внутрішні протиріччя процесу виховання - це джерело розвитку. Вони породжують ту силу, яка і є рушійною силою розвитку самого процесу виховання.

Основним змістом такого типу протиріч є протиріччя між потребами особистості і можливостями їх задовольнити. Така невідповідність спонукає людину діяти, заставляє її рухатись вперед - вона збільшує свої знання і досвід у відповідній галузі, розвиває потреби в одержані нового досвіду, змінює свою поведінку і т.п. А оскільки призначення виховання правильно зорієнтувати особистість в її розвитку, то зрозуміло, що це можливо лише за умови виявлення потреб особистості, її запитів, прагнень, життєвих цілей і особистих планів. Тільки в такому випадку вчитель буде допомагати, а не перешкоджати розвитку особистості учня. Саме внутрішні протиріччя і є основою для управління процесом виховання.

Другим прикладом внутрішнього протиріччя є протиріччя між зростаючими соціально значущими завданнями, які потрібно вирішувати вихованцю, і можливостями, що обмежують його дії, спрямовані на їх вирішення.

Третій тип суперечностей – суперечність між зовнішніми впливами і внутрішніми прагненнями вихованця (вимагає такої побудови виховного процесу, щоб зміст і форми його реалізації не викликали спротиву в учня)

Зовнішні суперечності виявляються у невідповідності між:

- виховними впливами школи і сім’ї.

- організованим виховним впливом школи і стихійним впливом на дітей оточення.

- різними вимогами вчителів, які працюють в одному й тому ж класі.

- набутим негативним досвідом поведінки і новими умовами життя та діяльності.

Зовнішні суперечності не є універсальними, обов’язковими для всіх ситуацій, применшувати їх дизиорганізуючий вплив не варто. Тому важливо передбачати їх, вживати запобіжних заходів, а за необхідності протидіяти їм.

 
Date: 2015-07-24; view: 257; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию