Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Органи місцевого самоврядування звертаються до адмініст­ративного суду із позовом за наявності таких обставин

1. У разі відмови органів Міністерства юстиції України зареєс­трувати статут територіальної громади (п. 3 ст. 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

2.У разі необхідності визнання незаконними актів органів ви­конавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування (п. 1 ст. 38Зако­ну України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Суб'єктами, які безпосередньо від імені органів місцевого самоврядування вправі звертатись до судових органів із адмі­ністративним позовом з метою захисту прав, свобод та інте­ресів інших осіб, або з метою реалізації покладених на них завдань, є:

— виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (п. 1 ст. 38);

— сільський, селищний, міський голова (п. 3ст. 42);

— районні і обласні ради (п. 1 ст. 43);

— голова районної, обласної, районної у місті ради (п. 6 ст. 55).

Тому формами участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування в адміністративному процесі можна вважати: 1) порушення адміністративної справи у суді першої інстанції з приводу необхідності захисту прав, свобод та інте­ресів інших осіб; 2)участь у справі в якості законних пред­ставників; 3)вступ у справу з метою виконання покладених на них повноважень.

Особливістю повноважень органів державної влади та ор­ганів місцевого самоврядування в адміністративному процесі (ст. 61 КАС України) є те, що:

1) ці органи не можуть закінчувати справу примиренням;

2) відмова цих органів від адміністративного позову або зміна позовних вимог не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов, права ви­магати від суду розгляду справи, вирішення адміністратив­ного позову в попередньому обсязі;

3) якщо фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і на захист прав, свобод та інтересів якої пода­но адміністративний позов, не підтримує позовних вимог, суд залишає позовну заяву без розгляду.

 

 

Рекомендована література


Date: 2015-07-22; view: 250; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию