Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зверніть увагу! У сучасній українській мові є чотири способи вираження граматичних значень: синтетичний, аналітичний, аналітично-синтетичнийі супрасегментний

Синтетичний спосібвираження граматичних зна­чень реалізують у межах морфологічного слова афіксальні засоби: закінчення, суфікси, префікси, інтерфікси,напр.: братові (закінчення виражає значення да­вального відмінка, однини і чоловічого роду), гусенягусеняти (суфікс -а/я-(орфографічно-л/п) і закінчення передають значення родового відмінка, однини і середнього роду), писатинаписати (префікс на- виражає значення дієслівного доконаного виду), сінокіс (інтерфікс -0- формує структуру складного слова). Афіксальне граматичне оформлення в межах морфологічного слова можуть супроводжувати чергування звуків і под.: ноганозі, смутоксмутку. Граматичну форму, утворену синтетичним способом, називають синтетичною.

Аналітичний спосіб вираження граматичних значень маємо тоді, коли показ­ником цих значень виступає службове слово-морфема, напр.: буду читати, чи­тав би, читала б, читало б, читали б, хай читає. Граматичну форму, в якій грама­тичне значення виражають службові слова-морфеми, називають аналітичною.

Аналітично-синтетичний спосіб вираження граматичних значень поєднує афіксальне (синтетичне) граматичне оформлення слова з аналітичними елемен­тами. Наприклад, у сучасній українській літературній мові флексія і прийменник виокремлює грамему місцевого відмінка з-поміж інших відмінкових грамем. Без прийменника форма місцевого відмінка не вживається.

Супрасегментний спосіб вираження граматичних значень стосується випад­ків, коли формальну афіксальну нерозрізнюваність граматичних значень ком­пенсує наголос, напр.: руки (родовий відмінок однини) і руки (називний і знахід­ний відмінки множини), книжки (родовий відмінок однини) і книжки (називний і знахідний відмінки множини).

2. Перед виконанням практичного завдання 3 повторіть схему граматичного аналізу.

Граматичний аналіз – це вид лінгвістичного аналі­зу, у процесі якого визначають елементарні складники граматичної семантики (грамеми), способи та засоби їх вираження.


Date: 2015-07-10; view: 324; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию