Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаImplementation

...

procedure TClassy.HH(i, j: byte; var s: String);

Begin

S:=IntToStr(i + j);

end;

procedure TClassy.HH(q: String);

Begin

Label2.Caption:= q;

end;

procedure TClassy.HH(a: array of Integer);

Begin

Label1.Caption:= IntToStr(a[6] + a[4]);

end;

...

Енді TClassy.HH аты бар әдіске қатынағаннан кейін, бағдарлама қатынағанда формальды параметірі нақты параметіріне сай келетін әдісті ғана шақырады.

2.6 Кластың қасиеттері

Қасиеттер, өріс сияқты кластың атрибуты болып саналады. Қасиеттер сырт көрінісімен кластың өрісін еске түсіреді, бірақ шынында ол өрістерге қатынасты реттейтін механизм болып табылады. Объектінің қасиеттері мыналармен сипатталады:

3 оның қасиеттің мәнін сақтайтын кластың өрісімен байланысы;

3 қасиеттің өрісіне қатынауды қамтамасыз ететін екі әдіс:

- қасиеттің мәнін тағайындайтын әдіс қасиетті жазу әдісі (write) деп аталады.

- қасиеттің мәнін алатын әдісті қасиетті оқу әдісі (read) деп атаймыз.

Қасиетті property, read және writeсөздерінің көмегіменжариялайды. Read және write сөздері әдістердің аттарынан тұратын бөлімнің басын білдіреді, олар сәйкес оқу мен жазуға тағайындалған. Қасиеттің синтаксисі мынандай:

property propertyName[indexes]: type index integerConstant specifiers;

мұндағы propertyName – қасиеттің аты, кез – келген дұрыс идентификатор; [indexes] – [имя1, имя2, ... , имяN: type] формасындағы ат - параметрі; type – қасиеттің типі, ол құрамдас немесе алдын – ала типтерді жариялау бөлімінде жариялануы қажет; index integerConstant – бүтін санды тұрақты шама, міндетті емес параметр, ол бірнеше қасиеттерге әртүрлі мәндерді көрсетуде сол бір әдісті қолдануға мүмкіндік береді (мысал 2.6.2); read, write, stored, default (немесе nodefault) және implements – спецификаторлары (specifiers).Мысал 2.6.1 Object Pascal - да анықталған қасиеттерге мысалдар.

property Objects[Index: Integer]: TObject read GetObject
write SetObject;

property Pixels[X, Y: Integer]: TColor read GetPixel
write SetPixel;

property Values[const Name: string]: string read GetValue
write SetValue;

property ErrorCount: Integer read GetErrorCount;

property NativeError: Longint read FNativeError;

Мысал 2.6.2 Index спецификаторы бар қасиетке мысал.

Type

TRectangle = class
Date: 2015-07-01; view: 578; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию