Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які показники витрат необхідні для розрахунку «точки беззбитковості»?

1. сума витрат обігу постійних і рівень витрат змінних;

2. рівень витрат від звичайної діяльності;

3. сума змінних витрат і рівень умовно-постійних витрат.

23. Шляхами економії витрат в торгівлі можуть бути:

1. підвищення продуктивності праці;

2. раціоналізація торговельно-технологічних процесів;

3. підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази;

4. всі відповіді правильні.

24. Стаття витрат «Премії та заохочення» належить до:

1. витрат на оплату праці;

2. відрахувань на соціальні заходи;

3. матеріальних витрат.

25. Плануванню не підлягають такі статті витрат як:

1. витрати операційної діяльності;

2. витрати на утримання апарату управління;

3. втрати від участі в капіталі та надзвичайні витрати.

 

Тестові завдання для перевірки знань з теми:

«Ціни і ціноутворення»

1. Поняття „франко” в ціноутворенні означає:

1. що визначена частина витрат із транспортування або навантаження товару включається в ціну виробника;

2. пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару від продавця до покупця включаються в ціну товару;

3. відповідальність виробника за збереження та транспортування товару до визначеного пункту призначення, встановленого покупцем.

2. До методів державного регулювання у сфері ціноутворення належать:

1. нормування рівня рентабельності;

2. обмеження монополізму;

3. створення контролюючих органів влади;

4. всі відповіді правильні.

3. Різновидом оптових цін у ринковій економіці є:

1. біржова ціна;

2. аукціонна ціна;

3. комісійна ціна.

4. Чуттєвість покупців до змін цін буде нижчою, якщо:

1. на ринку існує безліч схожих товарів;

2. споживачі можуть довго зберігати даний товар;

3. товар не має аналогів на ринку.

5. Максимальні зобов’язання продавця щодо постачання товару відповідають ціні:

1. франко – станція відправлення;

2. франко – станція призначення;

3. франко – склад постачальника;

4. франко – склад покупця.

6. В експортну ціну на продукцію не входить:1. ввізне мито;

2. вивізне мито;

3. митні збори;

4. прибуток підприємства-виробника.

7. У структуру оптової ціни виробника не входить:

1. прибуток;

2. штрафи, сплачені підприємством;

3. ПДВ.

8. Ціна проїзду у міському транспорті – це приклад:

1. регульованої ціни;

2. фіксованої ціни;

3. вільної ціни;

4. договірної ціни.

9. У структуру імпортної ціни на продукцію входить:

1. ввізне мито;

2. вивізне мито;

3. транспортні витрати;

4. всі відповіді правильні.

10. Верхню межу ціни формує:

1. величина витрат на виробництво;

2. величина попиту на товар;

3. величина пропозиції.

11. У структуру ціни оптової торгівлі не входить:

1. прибуток виробника;

2. прибуток постачальницько-збутової організації;

3. прибуток підприємства роздрібної торгівлі.

12. Ціна ринкової рівноваги – це:

1. ціна, що складається під впливом попиту і пропозиції;

2. ціна, що складається на ринку покупця;

3. ціна на предмети споживання, яку пропонують виробники.


Date: 2015-07-17; view: 195; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию