Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття службової етики.

Суть професійної етики - наукове забезпечення морально бездоганного виконання професіоналами своєї ролі у відповідності до загальноприйнятих у суспільстві етичними принципами.
Професійна етика журналіста - це юридично не фіксуються, але прийняті в журналістському середовищі і підтримувані силою громадської думки, професійно - творчими організаціями моральні приписи - принципи, норми і правила моральної поведінки журналіста.
Журналістська етика поширюється на процес прийняття рішень в специфічних ситуаціях, але і тут вибір повинен співвідноситися з фундаментальними правилами і принципами. Для журналістів та інших працівників інформаційної сфери це означає необхідність зробити такий вибір, який узгоджувався б з правилами і принципами професії, записаними в етичному кодексі. На практиці моральний вибір передбачає певну свободу у прийнятті рішення, при якій можливі градації правоти і неправоти, оскільки неможливо відшукати моральне рішення, що підходить до всіх випадків життя. Деякі етичні норми і принципи кодифицируются в законі, в цьому випадку держава вимагає від своїх громадян слідувати конкретного правилом або принципу в процесі прийняття ними рішень.
Таким чином, працівник журналістики, професії, де так багато стандартизованих прийомів, але так мало абсолютних правил, має цілий спектр можливих рішень, вибираючи між етичним і неетичним вчинком. У силу цієї обставини ми до цих пір не можемо прийти до згоди щодо того, що, власне, складає «етичне» поведінку журналіста.
Прагнення до правди є моральним імперативом для більшості цивілізованих людей, проте багато журналістів, навіть високо моральні, допускали брехня в служінні, як вони стверджували, громадському благу. Захисники журналістської етики зазвичай роблять відмінність між фундаментальними принципами моральності та їх застосуванням в повсякденному ситуації, коли моральний вибір доводиться робити в умовах дефіциту часу і відсутності можливості проаналізувати обставини.
При наявності жорстких принципів етичні норми носять вже менш регламентований характер, а правила поведінки журналіста визначаються чи не для кожного конкретного випадку. Це важливо мати на увазі, по - перше, щоб журналісти могли відрізняти норми етики від юридичних норм і, по - друге, щоб вони розуміли, що етичність (або неетичність) їх поведінки визначається не основі загальних принципів ситуативно, в рамках досить широких. Це не означає, що етичні рішення носять волюнтаристський характер, а етика релятивна, відносна й суб'єктивна. Це говорить лише про те, що журналіст повинен володіти, знаючи принципи етики, високорозвиненим моральним свідомістю і досвідом моральної поведінки, які в кожному конкретному випадку для себе і стосовно колег допоможуть йому вирішити, що і наскільки етично чи неетично. Тому й «суд честі» журналістиці має враховувати конкретні обставини, тонко


Date: 2016-07-22; view: 71; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию