Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМ. ӘЛІМБАЕВ ӨЛЕҢДЕРШДЕГІ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕСІ

Автордың балаларға арналған өлендері кыска болған-мен, белгілі сюжетке, тартымды ойға, т.ерен пікірге күрылған. Ақын балалардың қызығып та қуанып окуын көбірек ойланады. Сондықтан- да Мұзафар өмірдің кіш-кене бір керіністеріне үлкен мән беріп, түйінді ойлар айтуды езіне зор мақсат етіп қояды.

Ақынның әсіресе мектеп жасына дейінгі балдырғандар мен бастауыш мектеп оқушыларына арнап жазған өлеңдері тым қызық, өте әсерлІ. Оны үлкен кісілер де сүйсініп окып, балалық шақтарын еске түсіреді. Ақын «Кім ұтылды, кім ұтты...» өлеңінде тау асып ойнап кеткен үш баланын қарны аіііып, колдарында калған екі алманы бөлісе алмай жаткандарын сөз еткеи. Екі алманы үшке бөлісе алмай таласып, керілдесіп жаткан екі жолдасына үндемей тұрған үшінші бала былай дейді:

Қның емес бұл мүлдем, Теп-тең етіп бөлейік Екеуің ал бір-бірден, Мен-ақ соған көңейін. Не керек сол айтысып, Сен бер маған жартысын. Не керек сол тартысып,

Сен бер маған жартысын. ЕкеуІ оғак көиіпті, Жарты-жарты бөлікті Басу айтқан балаға Өз қолынан беріпті. Кім ұтылды, кім ұтты? Кін ұқпады, кім укты?

Ақын өлеңін сұрақпенен аяктап, оқиға шешімін балалар-дыа өз талқысына салады, сөйтіп, олардыц ойын дамы-туға, өздерінше пікір таласын тудыруға сілтейді. Ақың өлеңі тартымды ойға қүрылатыны осыдан ап-айқын көрі-неді.

«Әріптер сыры» өлеңінің мамандық тандауға жол ашатын сыр-снпаты бар:

«А» —Алтай бала дэрігер,Аурудан сактар ол мені. *Ә»— Әнуар өнер біледі,

Әдемі етік тігеді. «Б» — Бауыржан сакшы — жауынгер

Батыр деп сұйген кауым ел. «В» —Володя мастер мен дёйді,

Вагондарды жөидейді. «Г» — Гүлжамила бакшашы,

Гулге толған бақшасы. *Ғ» — Ғажап бояу жағады,

Ғали сурет салады. *Д» — Дүлділ аттяр баптаған,

Дэрменді журт мактаған.

Мұндағы ор әріп әр түрлІ маыандықты тандайтындай мазмұнға қүрылған. Және бІрІнші класс оқушыларьшың жаттап айтуына ыңгэйлы. 36 әріпті түгел танып шыққан бірінші класс окушылары эта-аналар жиналысы кезінде мсктеп сахнасына шығып, бірі «А», екіншісі «Б», үшінші-сі «Ә» болып рольдесіп, жатқа айтып шықса, жарты жылдық окудың білім к.орытындысы болып, ата-ананы зор қуанышқа бөлер еді. Педагогтардың акын, жазушы-ларға қояр тілек, талаптары шығармаларыныңтәрбиелік мәні басым болумен қатар, білімдік мазмұнға құрылуын тілейді. Оқушылардың сөздік қорын байытатын талғам, ойлы, парасатты көркем сөздер болуыи талап етеді. ӨлендердІ тез жаттап айтуына икемді боп тұруын жақ-тайды.
Date: 2016-05-24; view: 1302; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.019 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию