Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 6. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ. ЕТИКЕТ СЛУЖБОВОГО ЛИСТУВАННЯ

Основні питання теми:

® Прес-реліз. Звіт.

® Службові записки. Довідка.

® Протокол. Витяг з протоколу. Акт.

® Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.

® Обліково-фінансові документи. Доручення. Розписка.

 

[Ключові слова:довідково-інформаційні документи, прес-реліз, звіт, повідомлення про захід, службова записка, довідка, пояснювальна записка, протокол, витяг з протоколу, акт, оголошення, лист, обліково-фінансові документи, розписка, доручення.

 

Довідково-інформаційна документація - документація, що містить інформацію про фактичний стан справ у закладах (підприємствах, організаціях), який є підставою для розпорядчих документів, прийняття і виконання управлінських рішень. Тож довідково-інформаційні документи мають допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчої документації, але вони, на відміну від останніх, не обов'язкові для виконання. Інформація, що міститься в них, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома.

Інформаційно-довідковою є переважна більшість документів, що відправляються із установ та спрямовуються до них. Багато з таких документів одночасно можуть належать до інших груп документації. Наприклад, акти можуть бути не лише довідково-інформаційними, але й обліково-фінансовими, використовуватись у бухгалтерській звітності тощо.

До довідково-інформаційних документів належать:

- довідки;

- огляди;

- службові (доповідні та пояснювальні) записки;

- акти;

- протоколи та витяги з протоколу;

- плани робіт;

- звіти;

- доповіді;

- службові листи (офіційна кореспонденція);

- запрошення та повідомлення;

- телеграми;

- факси;

- телефонограми;

- оголошення;

- висновки;

- відгуки;

- рецензії, тощо.

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ. ЗВІТ

Прес-реліз -це документ,у якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ). Метою написання прес-релізу є ознайомленняЗМІ з подією і подальше висвітлення її у найбільш вигідному або важливомудля установи аспекті. Інколи журналісти використовують прес-релізи усвоїх статтях без змін.Умовно прес-релізи можна переділити на два види: стандартний і спеціальний.

Стандартний прес-реліз призначений для інформування про події, що заплановані в діяльності установ, організацій, підприємств, зокрема виокремлюють:

® стандарт-реліз, де вміщено інформацію для ЗМІ про повсякденні події;

® стандарт-реліз, що знайомить ЗМІ з подіями, які відбуваються періодично.

Спеціальний прес-реліз складають, коли виникає потреба поінформувати про незаплановані події.

За функціональним призначенням і терміном подання відносно події прес-релізи поділяються на такі види:

 

№ пор Види прес-релізу Мета Час подання
1. Анонс Ознайомити з подією Задовго до події
2. Запрошення Запросити на прес-конференцію або захід За кілька днів до події або прес-конференції (з урахуванням графіка роботи ЗМІ)
3. Інформація Висвітлити події, які відбуваються Одночасно з подією
4. Резюме Підбити підсумки події, визначити перспективи на майбутнє Після закінчення події    

 

Зважаючи на те, що існує велика кількість тем прес-релізів, що зумовлено соціальними факторами та культурними традиціями, існує така класифікація прес-релізів:

  1. Загальний ньюз-реліз – повідомлення новини ЗМІ з метою подальшого поширення.
  2. Прес-реліз започаткування – цей вид прес-релізу дещо відповідає формату попереднього, але його функція більш виражена. Цей вид використовується, коли потрібно привернути увагу до виникнення нової компанії, веб-сайту чи організації.
  3. Прес-реліз продукту – цей вид використовують, коли необхідно повідомити про виникнення нового продукту, використовують фотографії.
  4. Адміністративний прес-реліз – використовують, коли в компаніях відбуваються зміни в штатному складі, переважно на керівних посадах. Відмінність цього прес-релізу від попередніх у тому, що він може містити біографічні відомості про співробітника.
  5. Експертний прес-реліз – інформує про компанію, пропонуючи статистику чи висвітлення певних досягнень, доречним є використання цитат. Такі прес-релізи також використовують під час проведенні експертизи з певного питання та поширення результатів у засобах масової інформації.
  6. Прес-реліз події – має відмінну структури від попередніх видів, тому що дає чітку відповідь на питання Де?, Що?, Коли?, Чому?, Хто?

 

 

Реквізити прес-релізу:

1. Дата подання.

2. Назва виду документа.

3. Назва і логотип установи, яка підготувала прес-реліз.

4. Контактна особа, номер телефону та адреса для отримання подальшої інформації.

5.Заголовок.

6. Текст, який містить відомості про:

- зміст події;

- організаторів;

- місце події;

- час;

- причини і значення події.

 

Прес-реліз має бути складений таким чином, щоб докладно викласти новину, не зашкодивши репутації організації, тому під час підготовки документа фахівці радять дотримуватися такого плану:1. Важлива новина.

2. Рішення написати прес-реліз.

3. Збір інформації, узгодження цитат.

4. Написання першої версії.

5. Внесення змін, підготовка остаточного варіанта.

6. Поширення прес-релізу.

7. Спілкування з представниками преси, надання додаткової ін-_формації, організація інтерв'ю.


Date: 2016-05-23; view: 143; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию