Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Працівник Роботодавець

________________________________ __________________________(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис, М. П.)

 

Трудова угода- документ, який укладають між організаціями та працівниками, які не перебувають у штаті даної організації, на виконання будь-якої роботи.

 

Трудова угода містить такі реквізити:

1) назву документа;

2) заголовок;

3) місце й дату його складання;

4) текст з переліком повноважень і зобов’язань сторін, що уклали угоду;

5) юридичні адреси сторін;

6) підписи сторін;

7) печатку підприємства або організації.

 

Трудова угода складається у двох примірниках, один - виконавцеві, інший зберігається у справах організації-замовника.

Допускається укладання трудової угоди в тих випадках, коли деякі види робіт не можна виконати на договірних засадах відповідними підприємствами або організаціями.

В окремих випадках трудову угоду можна укладати з працівниками, які перебувають у штаті даного підприємства. Це допускається, коли робота, яку вони зобов'язуються виконати, не входить у коло їхніх прямих обов'язків.

 

Зразок трудової угоди:

 

ТРУДОВА УГОДА

 

м. Київ “___”__________20_ р

 

__________________________________________________________________________

/назва організації/

 

в особі_____________________________________________________________________

/посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або підприємства/

 

названий у подальшому ЗАМОВНИК, з однієї сторони,

 

гр._______________________________________________________________________

/прізвище, ім'я та по батькові/

 

паспорт серії _________ номер________виданий_________________________________

 

__________________________________________________________________________/дата видачі/

 

проживає за адресою:_______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

названий у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з другої сторони, уклали цю угоду про нижченаведене. 

ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконувати таку роботу __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

строком до _____________________________________________________________________________

 

1.2 Робота має відповідати таким вимогам:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.3 ЗАМОВНИК забезпечує усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цією угодою.

 

1.4 ЗАМОВНИК зобов'язується своєчасно прийняти й сплатити виконану роботу.

 


Date: 2016-05-23; view: 93; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию