Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Залежність експлуатаційних витрат та собівартості перевезень від обсягів транспортної роботи

При збільшенні обсягу перевезень загальна сума експлуатаційних витрат збільшується, але повільніше, ніж обсяг перевезень. Залежність експлуатаційних витрат від обсягу перевезень - пряма уповільнена. Ступінь зміни собівартості перевезень від обсягу роботи визначається співвідношенням питомої ваги залежних і умовно-постійних витрат.

Визначення залежності експлуатаційних витрат і собівартості від обсягу перевезень проводиться для трьох варіантів аналізу:

поточний (річний, квартальний) варіант враховує зміну витрат, що відбивається у фінансовій звітності даного періоду;

основний варіант аналізу припускає, що зміна обсягу перевезень відбувається при незмінних величинах пропускної спроможності залізниць, якісних показників використання рухомого складу, норм витрати паливно-енергетичних і інших видів ресурсів. До перемінного в цьому варіанті відноситься весь перелік витрат, безпосередньо зв'язаних з обсягом перевезень і таких, що змінюються, при його зміні прямо пропорційно;

перспективний варіант із розвитком пропускної спроможності і зміною якісних показників використання рухомого складу і враховує зміну частини умовно-постійних витрат, у результаті чого питома вага змінних витрат збільшиться.

У сучасних умовах при інфляції, зростанні цін на споживані залізничним транспортом ресурси, змінах складу витрат, що включаються у собівартість перевезень, питома вага залежних витрат істотно змінюється по окремих статтях номенклатури, елементам витрат, господарствам залізничного транспорту й у цілому по залізницям мережі.

При основному варіанті аналізу залежні від обсягу перевезень витрати змінюються пропорційно обсягу перевезень: , де х – обсяг перевезень, а - постійна для даної залізниці і періоду часу питома величина залежних витрат, коп./10 т-км. При цьому собівартість перевезень у частині залежних витрат не змінюється: Сзав = Езав/х = а.

Величина умовно-постійних витрат при цьому варіанті аналізу залишається незмінної Еу-п=b, а собівартість перевезень у частині умовно-постійних витрат змінюється зворотно-пропорційно обсягу перевезень З = Еу-п /х = b/x.Таким чином, залежність від обсягу перевезень витрат виражається формулою Е = Езав + Еп = а*х + b, а залежність собівартості перевезень З = Сзав + Сп = а + b/х.

Загальна величина витрат при збільшенні обсягу перевезень збільшується уповільнено. Собівартість перевезень знижується, причому собівартість у частині залежних витрат залишається постійної, а в частині умовно-постійних витрат змінюється зворотно-пропорційно зміні обсягу перевезень.

За своєю суттю витрати не можуть бути виключно постійними чи змінними. У певних умовах роботи і періодах часу змінюються як перемінні, так і постійні витрати.

Лекція №16 "Методи розрахунку собівартості у конкретних умовах"

План:

1 Методи безпосереднього розрахунку собівартості та одиничних витратних ставок.

2 Методи укрупнених витратних ставок та коефіцієнтів пливу.

3 Собівартість перевезень різних видів вантажів, на окремих дільницях і напрямках.

Зміст:


Date: 2016-05-15; view: 185; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию