Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення якісних показників експлуатації рухомого складу у пасажирському русі

Основними якісними показниками використання рухомого складу у пасажирському русі є: населеність пасажирських вагонів, кількість вагонів у потязі, дільнична і технічна швидкості руху, продуктивність вагона, середньодобовий пробіг вагонів і локомотивів.

Середня населеність пасажирського вагона показує число пасажирів, що приходяться у середньому на кожен вагон, що використовується для пасажирських перевезень, і визначається по формулі:

де -пасажиро-кілометри;

- вагоно-кілометри пасажирського парку.

При розрахунку населеності враховують пробіг тільки вагонів, у яких перевозяться пасажири. Пробіг поштових, багажних, вагонів-ресторанів і інших вагонів виключається.

Середня кількість вагона у потязі характеризує число вагонів, що включаються у пасажирські потяги. ЇЇ розраховують діленням вагоно-кілометрів на поїздо-кілометри.

Технічна швидкість пасажирського потяга являє собою середню швидкість руху потяга по дільниці без урахування стоянок на проміжних станціях:

,

де - сумарний час перебування пасажирських потягів на дільниці між технічними станціями без урахування стоянок на проміжних станціях, поїздо-години.

Дільнична швидкість – це середня швидкість руху пасажирського потяга по дільниці з урахуванням стоянок на проміжних станціях.

Її розраховують по формулі:

,

де - сумарний час перебування пасажирських потягів на дільниці між технічними станціями, поїздо-години.

Середня населеність вагона, швидкості руху потягів і їхню складеність розраховують у цілому по залізниці і по видах сполучень.

Середньодобовий пробіг локомотивів у пасажирському русі визначають так само, як у вантажному.

Розрахунок середньодобового пробігу пасажирського вагона в плані роботи рухомого складу не передбачений. Він враховується у оперативному порядку по виконаних графіках руху потягів. Показник "маса потяга брутто" також не визначають. Для кожного потяга окремо відповідно числа вагонів вона установлюється при розробці розкладу руху потягів у вигляді технічної норми.У плані роботи рухомого складу передбачають розрахунок не усіх якісних показників, що характеризують його використання у часі і по потужності. З метою виявлення резервів найбільш ефективної організації роботи рухомого складу доцільно робити періодично розрахунок ряду додаткових показників. Так, населеність пасажирського вагона, що характеризує його використання по потужності, фактично не дає повного уявлення про ступінь заповнення вагонів під час перевезення пасажирів. Тому для аналізу використання вагонного парку в планах і звітах доцільно передбачити розрахунок коефіцієнта використання місткості вагонів (коефіцієнт населеності):

.

Для оцінки якості використання пасажирських вагонів у часі розраховують оборот пасажирських составов. Норму обороту установлюють по кожнім напрямку і кожнім потязі при розробці розкладів руху потягів. Фактичну величину обороту визначають по графіках виконаного руху. Розрахунок обороту виконують по формулі:

,

де L - відстань пробігу пасажирського состава від пункту формування до пункту обороту, км;

- середня маршрутна швидкість цього потяга у парному і непарному напрямках, км/год;

Тф - час перебування пасажирського состава у пункті формування від моменту прибуття до моменту відправлення, годин;

- час перебування пасажирського состава у пункті обороту, годин.

Показник обороту пасажирських составів використовується при розрахунку їх потреби. При його зменшенні парк вагонів, необхідний для роботи поїзда на конкретному маршруті, скорочується.

По показнику обороту вагонів розраховують середньодобовий пробіг конкретного состава:

.

Чим менше час обороту, тим вище середньодобовий пробіг вагона.

Лекція №14 "Експлуатаційні витрати і методи їх планування"

План:

1 Сутність та класифікація поточних витрат підприємств.

2 Методи планування експлуатаційних витрат.

Зміст:


Date: 2016-05-15; view: 165; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию