Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінарське заняття – 2 год

 

План

1. Судження як форма мислення. Види суджень.

2. Характеристика простих атрибутивних суджень: поняття, класифікація, розподіленість термінів у простих атрибутивних судженнях.

3. Співвідношення між судженнями. Логічний квадрат та його значення.

4. Складні судження: поняття, види, утворення складних суджень.

5. Метод таблиць істинності.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: судження, прості та складні судження, атрибутивні, екзистенціальні та релятивні судження, категоричні судження, умовні судження, суб’єкт, предикат та зв’язка, квантор, терміни судження, розподіленість термінів, противність (контрарність), підпротивність (субконтрарність), суперечність (контрадикторність), підпорядкування (субординація), імплікація, кон’юнкція, диз’юнкція, еквіваленція, модальність.

Рекомендована література до Теми 3: [4, 5, 7, 9, 10].

 

 

ТЕМА 4. Умовиводи. Їх види та логічна структура

 

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Загальна характеристика умовиводу як форми мислення.

2. Види умовиводів.

3. Побудова безпосередніх умовиводів шляхом зміни структури судження:

- перетворення;

- обернення;

- протиставлення предикату.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

умовивід, міркування, дедукція, індукція, аналогія, ймовірність, силогізм, логічні помилки, висловлювання, міркування, дескриптивні висловлювання, пропозиційні змінні, логічні сполучники, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація, еквіваленція, таблиці істинності.

Рекомендована література до Теми 4: [3, 6, 7, 8, 11].

 

ТЕМА 5. Закони логіки

 

Семінарське заняття – 2 год.

 

План

1. Закони розвитку об’єктивного світу і закони мислення. Загальна характеристика основних законів логіки.

2. Закон тотожності та його об’єктивна основа.

3. Закон суперечності (несуперечності). Типи суперечностей.

4. Закон виключеного третього.

5. Закон достатньої підстави.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: зв'язок, закон, принцип, об’єктивність, тотожність, суперечність, підстава, істинність, аксіома, закони мислення, закон науки.Рекомендована література до Теми 5: [1, 3, 5, 7, 9, 10].

 

 

ТЕМА 6. Логічні основи теорії аргументації

 

Практичне заняття – 2 год.

План

1. Аргументація і процес формування переконань.

2. Поняття доведення. Структура доведення: тезис, аргументи, демонстрація. Види доведення.

3. Поняття спростування. Способи спростування.

4. Поняття гіпотези і її структура. Види гіпотез.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

аргументація, переконання, пропонент, опонент, аудиторія, теза, аргумент, демонстрація, доведення, пряме і непряме доведення, апагогічне та розділове доведення, антитеза, спростування, гіпотеза, дискусія, полеміка, диспут, дебати, версія.

Рекомендована література до Теми 6: [1, 2, 5, 7, 8, 11].

 

 

ТЕМА 7. Суперечка, її види та форми

 
Date: 2016-06-09; view: 91; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию