Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






СЛОВНИК





ПАРОНІМІВ, МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ ТА БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ

Абонемент(постійний, читацький, учня). Документ про право користування чимось.

Абонент(бібліотеки, телефонної сітки). Той, хто користується абонементом.

Адрес(вітальний, ювілярові, складати). Письмове привітання на честь ювілею тощо.

Адреса(домашня, установи, наша). Напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи.

Дільниця (виборча, виробнича). Адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на залізниці, шахті, будівництві.

Ділянка (фронту, дослідна). Частина якої-небудь поверхні, земельної площі; частина фронту.

Додержувати (тиші, порядку, дисципліни). Виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось.

Додержуватися (поглядів, ідей, класифікації). Бути при­хильником якоїсь думки, поглядів, переконань; керуватися ними у своїх діях.

Дружний (народ, колектив, виступ, дружна бригада). Згур­тований, одностайний, який відбувається злагоджено.

Дружній (тон, клімат, жарт, шарж; дружня країна). Доброзичливий, прихильний, дружелюбний.

Завдання (важке, складне, бойове, політичне, економічне). Те, що заплановано для виконання.

Задача (важка, складна задача з математики, тригоно­метрії). Питання, переважно математичного характеру, яке розв'я­зується за допомогою обчислень.

Запитання (учнів). У прямому значенні — висловлений запит на одержання певної інформації.

Питання (складне питання). У переносному значенні — проблема, справа.

Засвоювати (науку, теорію, погляди; вуглекислий газ). Сприймати щось нове, робити його звичним; вбирати в себе.

Освоювати (багатства природи, навколоземний простір, кошти, гроші; виробництво, нові професії). Робити придатним для народного господарства, використовувати; за допомогою навчання опанувати щось.

Засіб (спілкування, технічні засоби; виробництва; простий засіб). Знаряддя, прийом для досягнення чого-небудь.

Знаряддя (праці). Знаряддя для здійснення якоїсь діяльності.

Кошти (грошові). Гроші, кредити.



Спосіб (вирішення проблеми, найпростіший спосіб). Система дій для виконання якоїсь роботи.

Заснований (університет). Створений, розпочатий.

Оснований (на реальних фактах). Той, що базується на чомусь.

Застава (майна, грошей). Забезпечення обов'язків, позики під щось.

Запорука (успіху, дружби, відродження). Доказ, забезпечення чого-небудь.

Заступник (директора). Посада у штатному розкладі.

Замісник (чергового). Тимчасовий виконувач обов'язків.

Зумовлювати (ці процеси зумовлені появою нових виробничих відносин). Бути причиною чогось.

Обумовлювати (спеціальним пунктом угоди). Обмежувати якоюсь умовою.

Зупинятися (автобус зупиняється, спиняється). У прямому значенні - припиняти рухатися.

Спинятися (спинимося на цьому питанні, він не перед чим не спиняється). У переносному значенні — зупиняти будь-яку дію.

Керівництво (загальне, колективне, організаційне; обласне, місцеве). Спрямування чиєїсь діяльності, очолювання чогось; керівний склад установи.

Управління (управління приватизації; органи державного управління). Діяльність органів державної влади; великий під­розділ установ.

Навчальний (заклад, процес, посібник, корпус; навчальна аудиторія, установа). Пов'язаний із процесом навчання.

Учбовий (літак, плац). Предмет, на якому здійснюється на­вчання.

На протязі (біля дверей сидіти холодно). Різкий струмінь по­вітря.

Протягом (хвилини, години, доби). Час тривання, існування якоїсь дії, процесу.

Належати (до певного класу, розряду). Входити до складу чогось.

Ставитися (приязно до когось).

Стосуватися (чогось, якогось питання). Проявляти відно­шення.

Торкатися (чогось, якогось питання). Мати відношення.

Наступний (день, тиждень, зупинка). Пов'язаний із конк­ретними поняттями.

Подальший, дальший (життя, доля, робота). Пов'язаний з абстрактними, процесуальними поняттями.

Область (Хмельницька область). Певна адміністративна територія.

Галузь (виробництва, хімічна галузь). Те, що стосується напрямку постачання або виробництва.

Освічений (освічена людина, освічене суспільство). Який має освіту, культурний.

Освідчений (у коханні). Який зробив пропозицію одружитися.

Особистий (особисті речі; особистий підпис, кабінет, досвід, внесок). Який належить певній особі.

Особовий (склад, рахунок, займенник; особова справа). Який стосується окремої людини,.

Особливий (вчинок, день, особлива дата). Той, що виділяється, неординарний.

Первинний (первинна продукція; організація; ознака, якість). Початковий, що з'явився раніше вторинного; початкова ланка якоїсь структури.

Первісний (стан, первісна епоха; задум, матеріал, форма). Який існував у найдавніші періоди; існував спочатку.

Писемний (писемна форма мовлення, писемна людина). По­в'язаний із писемністю.

Письмовий (твір). Пов'язаний із письмом.

Повноваження (строк повноважень продовжено). Права певної особи на дії від імені когось.

Уповноваження (за уповноваженням райвиконкому від­ряджається). Надання якійсь особі прав діяти від імені когось або чогось.



Позбавити (прав, громадянства). Відібрати щось у когось.

Позбавитися (аварійного стану). Запобігти чомусь, попередити щось неприємне.

Позбутися (поганого працівника). Звільнитися, врятуватися від чогось, уникнути чогось неприємного, втратити когось, щось.

Показник (економічний, можливостей). Наочне вираження чогось (у цифрах, графічно); те, із чого можна судити про розвиток і хід певного явища.

Покажчик (дивись покажчик на останній сторінці звіту). Напис, стрілка, що вказує на щось; довідник.

Привид (війни, минулого). Те, що ввижається.

Привід (для суперечки). Підстава для якоїсь негативної дії.

Рахувати (рахувати до десяти). Називати числа в певній послідовності, визначати кількість.

Вважати (Я вважаю, що...). Робити якийсь висновок, визнавати.

Робітник (з електрозварювального цеху). Той, що працює фі­зично на робітничих підприємствах.

Робочий (робоча людина, сила). Який живе зі своєї праці.

Працівник (апарату управління, села, заводу). Той, що працює; співробітник.

Сварка, свара (між людьми). Взаємні непорозуміння.

Зварювання (конструкцій). З'єднання елементів через розі­грів.

Свідоцтво (авторське, метричне; про освіту). Офіційний документ, який підтверджує якийсь факт.

Посвідчення (особи). Документ, який посвідчує особу.

Спиратися (на досвід, знання, уміння). Використовувати щось як опору.

Опиратися (всьому новому). Чинити опір, не піддаватися.

Спільно (з виконкомом). Діяти разом.

Сумісно (працювати за сумісництвом). Заміщати когось.

Сполучення (слів). Зв'язок слів.

Сполучення (залізничне). Маршрут.

Зв 'язок (телефонний). З'єднання.

Споріднений (споріднене слово). Те, що має спільний корінь, спільне походження.

Родинний (родинні стосунки). Те, що пов'язане з сім'єю, родиною.

Становище (міжнародне становище, знайти вихід із цього становища, моє становище, офіційне становище). Обстановка, ситуація, обставини життя суспільства й людини.

Положення («Положення про вибори», основні положення економічної теорії, вертикальне положення). Зведення правил і законів.

Стан (стан фінансів, стан справ, стан хворого, за станом на...). Сума якостей чогось на певний момент часу.

Стержень (синій, червоний, загострений). Деталь здебільшого з осьовою або опорною частиною механізму.

Стрижень (ідейний, колосовий). Головна частина чогось; серединна частина чогось у рослинному організмі.

Суворий (чоловік, батько, клімат, закон, режим, побут). Вимогливий, несприятливий для життя, дуже тяжкий.

Суровий (сурова нитка, пряжа, сурове полотно). Грубий, небілений.

Частина (невід'ємна, органічна, апарата, двигуна, мотора, літака). Складна одиниця чогось, деталь механізму, споруди.

Частка (особиста, моя; праці, провини). Внесок людини, на­роду, суспільства у загальну справу.

Є (Цей підручник є основним). Засвідчення наявності у тепе­рішньому часі.

Являється (образ). Ввижається комусь щось.







Date: 2016-01-20; view: 108; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию