Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМедициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу сапасын бақылау

 

р/с № Бақылау бағыты Бақылау түрлері
Ұйымның персоналы жүзеге асыратын өзін-өзі бақылау Метрологиялық және технологиялық бақылау Халықтың санитариялық – эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомтствосының аумақтық бөлімшесі жүзеге асыратын
Стерильдеу шарттарын бақылау: Стерилизаторлардың жұмысы, режимі, орау мен салу Әр циклді көзбен шолу және Қазақстан Республикасында бекітілген тестілерді пайдалана отырып бақылау, бақылау-өлшеу аспаптарының (бұдан әрі – БӨА) жарамдылығын қадағалау Шарттарға сәйкес, сондай-ақ монтаждаудан және жөндеуден кейін стерилизаторд ың, БӨА-ның техникалық жарамдылығын бақылау Бактериологиялық тесттерді, температу-раны өлшеу құралдарын пайдалана отырып және көзбен шолып тоқсанына 1 рет стерилизатордың жұмысына бақылау жүргізу. Бір жылдың ішінде, сондай-ақ эталонды салу арқылы монтаждаудан және жөндеуден кейінгі көрсет-кіштер бойынша барлық аппараттардың кемінде 25%-ы бақылауға жатады.
ММБ стерильділігін бақылау Бактериологиялық бақылау – аптасына бір рет Бактериологиялық бақылау - тоқсанына 1 реттен сиретпей
Орталықтандырылған стерилизациялық бөлімшелерде ауа ортасын бақылау Күн сайын – желдетуді, желдету жүйелерінің, ауа баптағыштардың, бактери-цидті шамдардың жұмысын бақылау. Ауа сынамаларын алу - айына 1 рет Бактерицидті шамдардың техникалық жағдайын бақылау Бактериологиялық бақылау - стерильді аймақта тоқсанына 1 рет
Жасырын қанның және сілтілі компо-ненттер қалдығы-ның болуын бақы-лау (азопирамдық және фенолфта-леиндік сынамалар) Күн сайын бір уақытта өңделген бұйымдардың 1 %-ын, бірақ әр партиядан кемінде 3-5 бірлікті Көзбен шолып бақылауды қолдана отырып, әр тексеру кезінде іріктеу

 Ескертпе: орталық стерилизациялық бөлімшенің санитариялық жағдайын бақылау кезінде әр тексеру кезінде стерильді аймақта кемінде 10 бактериологиялық шайынды алу жүргізіледі.

Алынған шайындылардың жалпы санының 1 %-нан асырмай санитариялық-көрсеткіштік микрофлораны себуге жол беріледі.

 


«Дезинфекция, дезинсекция мен
дератизацияны ұйымдастыруға және
жүргізуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар»
санитариялық қағидаларына
8-қосымша

Булау және ауа стерилизаторларының жұмыс режимінің температуралық параметрлерін бақылауға арналған бақылау нүктелерін орналастыру және химиялық тестілердің рецептурасы Булау стерилизаторларына бақылау нүктелерін орналастыру

№ 1-кесте

 

Стерилизатор камера-сының сыйымдылығы, текше дециметрмен Бақылау нүктелерінің саны Бақылау нүктелерінің орналасуы
100-ге дейін Тік бұрышты стерилизаторлар үшін: біріншісі – жүк тиейтін есіктің жанында; екіншісі – қарама-қарсы қабырғаның (жүк түсіретін есіктің) жанында; үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі – ортада.
100-ден жоғары 750-ге дейінгіні қоса алғанда Тік шеңберлі стерилизаторлар үшін: біріншісі – камераның жоғары бөлігінде; екіншісі – камераның төменгі бөлігінде; үшіншіден он біріншіге дейін – ортада.
750-ден жоғары Көлденең шеңберлі стерилизаторлар үшін: біріншісі – жүк тиейтін есіктің жанында; екіншісі – қарама-қарсы қабырғаның (жүк түсіретін есіктің) жанында; үшіншіден он үшіншіге дейін – стерилизациялық қораптарының ортасында немесе әртүрлі деңгейлерде орналастырылған стерильденетін орамалардың ішінде.Date: 2015-12-13; view: 988; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию