Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета й завдання

дисципліни “Земельне право”

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності в них земельних ділянок. В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації землі, прийняттям нового Земельного Кодексу України.

Земельне право, як галузь права, наука і навчальна дисципліна є правовою базою для державних органів, що регулюють земельні відносини. Проблеми даної навчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних і нормативних документів: Конституції України, , Земельного кодексу України, Кодексів інших галузей права, указів Президента України, декретів і постанов Кабінету Міністрів України, відомчих нормативних актів, що регулюють земельні правовідносини в державі.

2.1. Завдання вивчення дисципліни.

Після вивчення дисципліни “Земельне право” студенти повинні знати:

- Положення Конституції щодо права власності на землю;

- Основні законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють земельні правовідносини.

- Практику застосування земельного законодавства.

2.2. Завдання лекційних та практичних занять.

Мета проведення лекційних занять є засвоєння студентами основних правових засад регулювання земельних відносин в Україні в умовах переходу до ринкових відносин.

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб виробити у студентів практичні навички з метою їх використання у професійній діяльності.

 

 

3. Зміст дисципліни „Земельне право”

 

Змістовий модуль № 1. Предмет, система, джерела земельного права, земельні правовідносини. Земельна реформа в Україні. Право власності на землю. Приватизація земель в Україні. Державна реєстрація та юридичне посвідчення (оформлення) прав на землю

Тема 1. Предмет, система і джерела земельного права України. Земельні правовідносини.

Історичні передумови виникнення земельного права, предмет, метод, принципи земельного права. Особливості земельного права як галузі права. Основні інститути земельного права. Джерела земельного права України їх класифікація та особливості.. Конституційні засади земельного права України. Закони як джерела земельного права. Земельний Кодекс України як основне джерело земельного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.Земельні правовідносини, їх особливості та види. Класифікація та структура земельних правовідносин. Суб’єкти земельних правовідносин. Об’єкти земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Земля як особливий об’єкт правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів земельного права.

Література : 1, 10, 68, 70.

Тема 2. Земельна реформа в Україні: завдання, основні етапи її реалізації

Економічні, соціальні та правові передумови реформування земельних відносин в Україні. Мета і завдання земельної реформи, правовий механізм її здійснення. Реформування земельних відносин та їх вплив на вдосконалення земельного законодавства. Співвідношення земельної та аграрної реформи. Основні етапи здійснення земельної реформи в Україні, їх особливості і специфіка правового забезпечення. Об’єкти, суб’єкти та зміст земельної реформи. Юридичні гарантії здійснення земельної реформи. Правові проблеми подальшого реформування земельних відносин в Україні.

Література : 1,4,53,64.

Тема 3. Право власності на землю

Землі як об’єкт права власності. Поняття та юридичні ознаки земельної ділянки. Поняття та особливості права власності на землю. Зміст права власності на землю. Форми права власності на землю: державна, колективна, приватна, комунальна.. Право державної власності на землю. Право власності на землю іноземних громадян, юридичних осіб та іноземних держав. Право комунальної власності на землю. Особливості реалізації права власності на землю територіальними громадами. Право приватної власності на землю. Право спільної і часткової власності на землю. Права і обов’язки власників земельних ділянок. Проблеми вдосконалення інституту права власності на землю в Україні.

Література : 3,14,27,96.

Тема 4. Основні правові форми набуття права власності на землю. Право на земельну частку (пай).

Поняття та загальна характеристика правових форм набуття права власності на землю. Адміністративно-правові та цивільно-правові форми набуття та реалізації права власності на землю. Юридичні підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю в Україні.

Поняття та юридичні підстави приватизації земель за діючим законодавством. Суб’єкти приватизації земель. Особливості приватизації окремих земельних ділянок. Поняття та порядок паювання земель. Суб’єкти права на земельну частку (пай). Юридичне посвідчення права на земельну частку (пай). Реалізація на земельну частку (пай). Виділення земельних часток (паїв) в натурі із земель, переданих у колективну власність. Відчуження права на земельну частку (пай). Порядок передачі земельних ділянок у власність. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.Розмежування приватизації земель та інших правових форм набуття права власності на землю. Викуп земельних ділянок та його правове регулювання. Купівля-продаж та дарування земельних ділянок як правові форми набуття права власності на землю. Спадкування та інші правові форми набуття права власності на землю. Особливості набуття права власності на земельні ділянки, зайняті об’єктами незавершеного будівництва та автозаправними станціями. Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами. Особливості набуття прав на землю територіальними громадянами і державою.

Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок. Види і зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Окремі види договорів щодо земельних ділянок. Правове регулювання застави земельних ділянок. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

Державна реєстрація та юридичне посвідчення (оформлення) прав на землю.

Поняття та юридичне значення державної реєстрації прав на земельні ділянки та право чинів з ними. Права та обмеження, що підлягають державній реєстрації. Органи державної реєстрації прав. Державний реєстр прав. Порядок проведення державної реєстрації прав на землю та їх обмежень. Відмова у державній реєстрації прав на землю та їх обмежень. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку. Документи, що посвідчують права на земельні ділянки. Порядок видачі Державних актів на право власності на земельні ділянки. Нотаріальне посвідчення правочинів із земельними ділянками.

Література :6,18,34,102.

Змістовний модуль №2. Склад та цільове призначення земель. Правовий режим земель. Обмеження та припинення прав на землю

Тема 5. Склад та цільове призначення земель України. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

Поняття земельного фонду України. Склад та цільове призначення земель України. Поділ земель на категорії та його критерії. Встановлення та зміни цільового призначення земель. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель. Поняття правового режиму земель. Види та структура правового режиму земель. Особливості правового режиму земель окремих категорій.

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Суб’єкти сільськогосподарського земле використання, їх права та обов’язки щодо використання та охорони земель сільськогосподарського призначення. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості вилучення сільськогосподарських земель. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення.

Література : 11,27-29,116.

Тема 6. Правовий режим земель житлової та громадської забудови

Поняття цільового призначення та склад земель житлової та громадської забудови, та особливості їх правового режиму. Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови. Види земель населених пунктів, їх межі. Встановлення та зміни меж населених пунктів. Землі міст, селищ міського типу, сіл. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва. Земельні ділянки житлово-будівельних і гаражно-будівельних кооперативів. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків. Правові форми використання земель житлової та громадської забудови. Планування та забудова земель населених пунктів. Право власності на землі населених пунктів.

Література : 21, 34, 56-58, 112.

Тема 7. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого несільськогосподарського призначення

Поняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Правове регулювання у галузі використання, відтворення та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого несільськогосподарського призначення., та їх правовий режим. Санітарно-захисні зони.

Правовий режим, склад і призначення земель транспорту та особливості їх правової регламентації. Землі залізничного, морського, автомобільного, повітряного та трубопровідного транспорту. Правовий режим використання земель зв’язку, ліній електропередач, іншого комунікаційного призначення та особливості їх законодавчої регламентації. Правовий режим земель оборони, їх склад, призначення та особливості їх законодавчої регламентації.. Форми і методи захисту правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.

Література : 16-20, 45, 115.

Тема 8. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

Поняття та юридична природа режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду, класифікація його територій та об’єктів. Особливості правового режиму земель, зайнятих природними та біосферними заповідниками, національними природними, регіональними ландшафтними парками, заказниками та іншими об’єктами природно-заповідного фонду.

Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення. Суб’єкти, об’єкти та зміст права оздоровчого земле використання.

Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення, правові форми використання цих земель. Суб’єкти, об’єкти та зміст права рекреаційного земле використання.

Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення, та правові форми використання цих земель. Правові форми та методи охорони земель історико-культурного призначення.

Література : 1,48,63,84.

Тема 9. Правовий режим земель лісового, водного фонду, та земель для користування надрами.

Поняття та склад земель лісового, водного фонду, та земель для користування надрами. Регламентація правового режиму земель лісогосподарського призначення Лісовим та Земельним кодексами України. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення, водного фонду та для користування надрами. Право власності на землі лісогосподарського призначення, водного фонду та для користування надрами. Право користування землями лісогосподарського призначення, водного фонду та для користування надрами.

Право лісового землекористування, його суб’єкти, об’єкти, зміст. Правові форми використання земель водного фонду. Право власності на землі водного фонду. Прибережні захисні смуги. Смуги відведення.

Спеціальні принципи використання земель, наданих для користування надрами. Суб’єкти та об’єкти права на землі для користування надрами.

Відповідальність за порушення правового режиму використання та охорони земель лісогосподарського призначення, водного фонду та для користування надрами.

Література : 2-4, 36, 67, 100.


Date: 2015-12-13; view: 149; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию