Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Абетковий покажчик українських термінів

 

випробування дреноване ...................................................................... 4.12

випробування консолідовано-недреноване ........................................ 4.11

випробування недреноване .................................................................. 4.10

водопроникність .................................................................................... 5.15

вологість гігроскопічна ........................................................................ 4.3

вологість грунту .................................................................................... 4.1

вологість набухання (Wh), частки одиниці ........................................ 4.33

вологість на границі зсідання (Wз), частки одиниці ......................... 4.34

вологість оптимальна ............................................................................ 4.2

галька ...................................................................................................... 3.8

глибина відтавання ................................................................................ 5.22

глибина сезонного відтавання .............................................................. 5.21

гравій ...................................................................................................... 3.10

границя міцності (тимчасовий опір) при одноосьовому стисненні... 4.9

границя текучості ................................................................................... 4.4

границя розкочування (пластичності) .................................................. 4.5

грунт ........................................................................................................ 3.1; 3.20

грунт вічномерзлий ................................................................................ 3.15

грунт зв'язний ......................................................................................... 3.6

грунти заторфовані ................................................................................ 3.24грунт мерзлий ......................................................................................... 3.14

грунт морозний . ..................................................................................... 3.16

грунт напівскельний ............................................................................... 3.13

грунт незв'язний ...................................................................................... 3.7

грунт пластичномерзлий ........................................................................ 3.18

грунт сипкомерзлий ................................................................................ 3.19

грунт твердомерзлий ............................................................................... 3.17

грунти штучні ........................................................................................... 3.2

гумус .......................................................................................................... 3.27

жорства ...................................................................................................... 3.11

зонд ............................................................................................................. 5.4

зондування статичне ................................................................................. 5.2


ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

зсідання грунту .......................................................................................... 4.43

зсідання грунту абсолютне за: висотою, діаметром, об'ємом ............... 4.44

зсідання грунту відносне за:

висотою (h), діаметром (d), об'ємом (V).................................................. 4.45

зчеплення еквівалентне ............................................................................ 4.21

зчеплення грунту питоме (С) ................................................................... 5.9

коефіцієнт відтавання ............................................................................... 4.16

коефіцієнт відтавання та стискування .................................................... 5.16

коефіцієнт в'язкості ................................................................................... 4.20

коефіцієнт нелінійної деформації ............................................................ 4.18

коефіцієнт поперечного розширення ...................................................... 4.19

коефіцієнт пористості ............................................................................... 4.58

коефіцієнт стиснення ................................................................................ 4.15

кут внутрішнього тертя грунту . .............................................................. 4.32

маса грунту ................................................................................................ 4.57

масив грунту .............................................................................................. 5.7метод кільцевого зрізу .............................................................................. 5.12

метод консолідованого зрізу .................................................................... 4.27

метод неконсолідованого зрізу ................................................................ 4.28

метод обертального зрізу ......................................................................... 5.11

метод поступового зрізу ........................................................................... 5.13

метод стаціонарного теплового режиму ................................................. 5.24

модуль зрушення ....................................................................................... 4.13

модуль лінійної деформації (Е) ............................................................... 4.17

модуль об'ємної деформації (К) .............................................................. 4.14

мул .............................................................................................................. 3.21

набухання грунту ...................................................................................... 4.37

набухання грунту абсолютне ................................................................... 4.38

набухання грунту відносне ...................................................................... 4.39

набухання грунту вільне, частки одиниці .............................................. 4.41

набухання грунту під навантаженням, частки одиниці ........................ 4.40

нестабілізований стан ............................................................................... 4.31

обладнання вимірювальне ........................................................................ 5.5

опір грунту питомий під наконечником (конусом) зонда ..................... 5.6


ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

опір зрізу грунту ........................................................................................ 4.25

опір мерзлого грунту зрушенню по поверхні змерзання

з матеріалом фундаменту (Raf) ................................................................ 4.22

органічна речовина .................................................................................... 3.25

пил ............................................................................................................... 3.12

повзучість ................................................................................................... 4.23

показник структурної міцності грунту при зрізі (Пcтр.) ......................... 5.10

прилад одноплощинного зрізу ................................................................. 4.26

проникність ................................................................................................ 5.14

просідання відносне .................................................................................. 4.47

пухкі грунти ............................................................................................... 3.5

рослинні залишки ...................................................................................... 3.26

сапропель ................................................................................................... 3.22

склад грунту гранулометричний ............................................................. 4.52

склад грунту мікроагрегатний ................................................................. 4.56

стабілізація осідання зразка грунту умовна ........................................... 4.50

стабілізований стан ................................................................................... 4.30

стадія незатухаючої повзучості ............................................................... 4.24

стан грунту гранично пухкий .................................................................. 4.54

стан грунту гранично щільний ................................................................ 4.55

стан грунту повітряно-сухий ................................................................... 4.53

стиснення зразка грунту абсолютне ........................................................ 4.48

стиснення зразка грунту відносне ........................................................... 4.49

структура грунту ....................................................................................... 3.3

ступінь тиску .............................................................................................. 4.51

ступінь тиску на зразок грунту ................................................................. 4.42


теплопровідність грунту ............................................................................ 5.23

текстура грунту ........................................................................................... 3.4

тиск набухання (Рн), МПа (кгс/см2) .......................................................... 4.35

тиск на грунт нормальний (Р) .................................................................... 5.8

тиск на зразок грунту (Р), МПа (кгc/см2) .................................................. 4.36

тиск початковий просідаючий .................................................................... 4.46

тиск природний у грунті ............................................................................. 5.17

торф ............................................................................................................... 3.28


ДСТУ Б А.1.1-25-94

 

 

точка випробувань (зондування) ........................................................... 5.3

умовна стабілізація осідання ................................................................. 5.18

ущільнення грунту попереднє ............................................................... 4.29

цілик грунту ............................................................................................ 5.1

чаша відтавання ...................................................................................... 5.19

шар сезонного відтавання ...................................................................... 5.20

щебінь ...................................................................................................... 3.9

щільність грунту ..................................................................................... 4.6

щільність сухого грунту ........................................................................ 4.7

щільність часточок грунту ..................................................................... 4.8


ДСТУ Б А.1.1-25-94

 


Date: 2015-12-12; view: 104; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию