Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристики ФМ і ЧМ сигналів

Параметри модуляції Фазова модуляція Частотна модуляція
Модулюючий сигнал
Девіація фази
Девіація частоти
Індекс модуляції
Відхилення фази
Відхилення частоти

 

Спектр кутової модуляції.Си­гнали з кутовою модуляцією, як і для АМ, можуть бути подані у вигляді суми гармонічних коливань. Порів­няно просто це можна зробити для однотональної модуляції. Із формул (3.17) випливає, що спектри ФМ і ЧМ однакові, якщо , тому будемо розглядати одну з них, наприклад ЧМ. Для спрощення запису надамо та .

За формулою косинуса двох аргументів вираз (3.7) буде

. (3.20)

 

Із визначення та властивостей функцій Бесселя відомі такі співвідношення:

;

, (3.21)

 
 

де - функція Бесселя k-го порядку від аргументу т. Після підстановки виразу (3.21) у співвідношення (3.20) і виконання звичайних алгебричних перетворень та розкриття добутку тригонометричних функцій дістаємо

(3.22)

 

Формулу (3.22) можна подати навіть у більш компактному вигляді, якщо врахувати, що :

 

.

 

Таким чином, спектр навіть для однотональної кутової модуляції є скла­дним. У формулі (3.22) перший член - гармонічна складова з частотою переносника, середня група гармонічних складових із частотами є верхньою боковою смугою частот, третя група складових із частотами представляють нижню бокову смугу частот. Число верхніх та нижніх складових теоретично нескінченне. Бокові гармонічні складові розміщені симетрично відносно частоти на відстані . Амплітуди всіх складових спектра, у тому числі і на частоті переносника, пропорційні .

Для детального аналізу і побудови спектральних діаграм необхідно знан­ня функцій Бесселя з різними значеннями і . Таблиці та графіки функцій Бесселя можна знайти в математичних довідниках та книгах із теорії сигналів. Для графіки функцій Бесселя зображено на рис 3.10. Зна­чення функцій Бесселя, яких нема на рис. 3.10, можна розрахувати за реку­рентною формулою 

.

 


Date: 2016-02-19; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию