Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристики ФМ і ЧМ сигналів

Параметри модуляції Фазова модуляція Частотна модуляція
Модулюючий сигнал
Девіація фази
Девіація частоти
Індекс модуляції
Відхилення фази
Відхилення частоти

 

Спектр кутової модуляції.Си­гнали з кутовою модуляцією, як і для АМ, можуть бути подані у вигляді суми гармонічних коливань. Порів­няно просто це можна зробити для однотональної модуляції. Із формул (3.17) випливає, що спектри ФМ і ЧМ однакові, якщо , тому будемо розглядати одну з них, наприклад ЧМ. Для спрощення запису надамо та .

За формулою косинуса двох аргументів вираз (3.7) буде

. (3.20)

 

Із визначення та властивостей функцій Бесселя відомі такі співвідношення:

;

, (3.21)

 
 

де - функція Бесселя k-го порядку від аргументу т. Після підстановки виразу (3.21) у співвідношення (3.20) і виконання звичайних алгебричних перетворень та розкриття добутку тригонометричних функцій дістаємо

(3.22)

 

Формулу (3.22) можна подати навіть у більш компактному вигляді, якщо врахувати, що :

 

.

 

Таким чином, спектр навіть для однотональної кутової модуляції є скла­дним. У формулі (3.22) перший член - гармонічна складова з частотою переносника, середня група гармонічних складових із частотами є верхньою боковою смугою частот, третя група складових із частотами представляють нижню бокову смугу частот. Число верхніх та нижніх складових теоретично нескінченне. Бокові гармонічні складові розміщені симетрично відносно частоти на відстані . Амплітуди всіх складових спектра, у тому числі і на частоті переносника, пропорційні .

Для детального аналізу і побудови спектральних діаграм необхідно знан­ня функцій Бесселя з різними значеннями і . Таблиці та графіки функцій Бесселя можна знайти в математичних довідниках та книгах із теорії сигналів. Для графіки функцій Бесселя зображено на рис 3.10. Зна­чення функцій Бесселя, яких нема на рис. 3.10, можна розрахувати за реку­рентною формулою 

.

 


Date: 2016-02-19; view: 96; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию