Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кіріспе

Л-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Биология және биотехнология ФакультетІ

Биология және биотехнология факультетінің

Ғылыми Кеңесінің отырысында

«Бекітілген»

Хаттама № 6 «09» 01. 2015 ж.

Кеңес төрайымы ___________

б.ғ.д., профессор Шалахметова Т.М.

 

 

КЕШЕНДІ ЕМТИХАН ПӘНДЕРІНІҢ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

В060700 – БИОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ

 

 

Эксперименттік білім бағадарламасына сәйкес 5В060700 - Биология мамандығы бойынша кешенді емтиханның бағдарламасы

 

 

Бағдарлама биология және биотехнология факультетінің биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының мәжілісінде қарастырылған

 

Хаттама №, __________2015 ж.

Кафедра меңгерушісі б.ғ.д., профессор ___________ Қанаев Ә.Т.

 

 

Факультеттің әдістеме бюросының мәжілісінде мақұлданды

Хаттама № ______________ 2015 ж.

 

 

Әдістеме бюросының төрайымы ___________ Жүнусбаева Ж.К.

 

КІРІСПЕ

Кешенді емтихан мақсаты: іргелі ғылыми дайындықтарының деңгейін ғылыми шығармашылық пен қазіргі ақпараттық технологиялардың әдістерін қолдануды, ғылыми ақпараттарды алу, оларды өңдеу мен сақтау әдістерін, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық жұмыстарға дайындығын тексеру.

 

Кешенді емтиханның мәселесінде деңгейді бағалау:

- базалық және профильдік пәндерді оқу барысында бакалаврлардың білімі;

- пәндердің терминологиясын білу;

- факттарға сүйене білу;

- ғылыми мәндерді сараптауды білу.

 

- білу қажет: биологиялық ғылымдардың іргелі және қолданбалы аспектілерін, оның заманауи дамуының негізгі этаптарын, білім жүйесінде биологияның орны мен рөлі, қолданбалы мәселелерді шешуде теориялық білімдерін қолдану жолдарын білуі керек;

- білуге тиісті: ғылыми ақпараттарын сараптауға, жүйелендіруге және талдап қорытуға, негізгі гипотезалары мен қорытындыларын тұжырымдауға, биологияның теориялық және қолданбалы мәселерін шешуде алған дағдылары мен заманауи ақпараттық технологияны қолдана алуға міндетті.

- игеру қажет: биологиялық пәндердің терминологияларын, заманауи біліми ақпараттық технологияларды, жоғарғы және орта оқу орындарында кәсіби мамандығы бойынша пәндерден сабақ беруге дағдылану, заманауи биологияның мәселелерін дәлелдей алуды игеруі қажет.

 

 

Date: 2015-04-23; view: 1236; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию