Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


При реалізації своєї основної мети фінансовий механізм підприємства працює на вирішення наступних завдань

1. Формування достатнього обсягу матеріальних ресурсів відповідно до цілей розвитку організації в найближчому майбутньому. Це завдання приводиться в дію шляхом визначення загальної потреби фінансових ресурсів для підприємства на звітний період, максимального залучення обсягу власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел та зовнішніх партнерів, грамотного управління залученими позиковими фінансовими засобами, оптимізації система джерел складання ресурсного фінансового потенціалу.

2. Формування найбільш ефективної реалізації сформованого обсягу фінансів для основних напрямків роботи організації. Оптимальний розподіл фінансових ресурсів передбачає створення необхідної пропорційності в їх використанні на цілі розвитку підприємства і т.п. У процесі виробничого циклу повинні бути вивчені стратегічні цілі розвитку фірми і передбачуваний рівень віддачі вкладених коштів.

3. Нормалізація грошового обороту. Вирішується це завдання шляхом ефективного управління фінансовими потоками підприємства під час кругообігу його грошових коштів, забезпеченням пропорційності обсягів надходження і відрахування грошових коштів у різних періодах, підтриманням необхідного рівня його оборотних активів. Результатом такої оптимізації стає мінімізація середнього залишку вільних матеріальних активів, що забезпечує зниження втрат від їх неефективного розподілу та інфляції.

4. Забезпечення максимізації прибутку організації при передбачуваному рівні фінансового ризику, що досягається за рахунок ефективної управлінської діяльності, залучення в обіг активів підприємства, позикових фінансових засобів, вибору високоефективних напрямів роботи. Для економічного розвитку організація повинна прагнути збільшувати не балансову, а чистий прибуток, що передбачає здійснення ефективної податкової, амортизаційної і дивідендної політики. Максимізація прибутку організації досягається при значному зростанні рівня фінансових ризиків, тому що між цими двома показниками встановлюється пряма залежність. Необхідно, щоб максимізація прибутку проходила в межах допустимого рівня фінансового ризику, конкретний розмір якого обчислюється фахівцями підприємства.

5. Зниження рівня фінансового ризику при планованому обсязі прибутку. Якщо рівень прибутку фірми спланований заздалегідь, важливим завданням є мінімізація фінансового ризику, що гарантує отримання цього прибутку. Це може досягатися за допомогою використання різних видів операційної і фінансової діяльності, а також пакету фінансових інвестицій, профілактики та уникнення сумнівних операцій, а також ефективними розділами їх внутрішнього і зовнішнього страхування.

6. Досягнення стабільного фінансового рівноваги організації в процесі її розвитку. Стабільний розвиток характеризується високими показниками фінансової стійкості та платоспроможності підприємства на кожному етапі його діяльності і забезпечує створення оптимальної структури матеріальних засобів і достатній рівень самофінансування виробничих потреб.

Основна концепція управління полягає в налагодженої організації фінансової діяльності фірми, централізації фінансових ресурсів, що допомагає оперативно маневрувати і мобільно їх використовувати, а також концентрувати кошти на найважливіших напрямах розвитку виробництва; розробці різної тривалості фінансових планів; створення резервів на випадок непередбачених ситуацій.

 

Date: 2015-04-23; view: 369; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию