Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаУточнення програми дослідження

Ознайомлення з літературою має завершитися її попереднім аналізом, який виявить вичерпність й глибину її дослідження, головні вимоги до її вивчення, аспекти проблеми, які є предметом полеміки різних дослідників, питання, що чекають свого вирішення, а також оцінить висновки та рекомендації щодо їх розв'язання. Такий аналіз дає змогу ще раз уточнити об'єкт, предмет, мету і конкретні завдання дослідження і сформулювати попередній варіант гіпотези дослідження, який буде конкретизовано на наступних етапах виконання роботи. Наприклад, автор магістерської роботи „Правозастосувальні акти в механізмі здійснення функцій правоохоронними органами" може припустити, що практична цінність результатів дослідження полягає, по-перше, в тому, що розробки та висновки можуть бути використані як вихідні рекомендації з вдосконалення законодавства, що регламентує правозастосування в правоохоронних органах. По-друге, вони надають можливість визначити напрямки і конкретні заходи стосовно покращення діяльності правоохоронних органів щодо винесення правозастосувальних рішень. По-третє, запропоноване поняття правозастосувального акта, розробки структури і вимог, які до них ставляться, можуть бути використані при вивченні подібних проблем у різних галузевих юридичної науки.

Після формулювання гіпотези уточнюється методика дослідження: з'ясовується, яка сукупність методів найкраще відповідає меті й завданням магістерської роботи, визначається процес перевірки гіпотези і техніка його виконання, готуються необхідні матеріали та обладнання (анкети, бланки для відповідей, папір, технічні засоби тощо), вибираються методи обробки та аналізу отриманих даних. Завдання автора роботи полягає не в тому, щоб формально використати відомі йому методи, а в тому, щоб визначити оптимальний їх набір. Зробити це студентові, який не має досвіду ні розробки, ні застосування конкретних методик, досить важко. Тому слід дуже уважно ознайомитись із характеристикою різних методів наукового дослідження та способів підвищення ефективності їх застосування (див. список рекомендованої літератури). При цьому слід зважити на власні можливості, практичний досвід, вміння привертати людей до відвертої розмови, а також зацікавленість в опануванні тим чи іншим методом дослідження. Крім того, автор магістерської, дипломної роботи може скористатися методикою дослідження, описаною у вивченій ним літературі. Звичайно, посилання на автора методики є обов'язковим. Уточнений варіант програми дослідження слід погодити з науковим керівником. На цій самій консультації потрібно з'ясувати, в якій установі виконуватиметься практична частина.
Date: 2015-05-22; view: 372; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию