Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦитування

Цитати - дослівні уривки з використаних джерел - у магістерських і дипломних роботах вживаються для обґрунтування, підтвердження або доповнення авторських аргументів, висновків або положень та для критичного аналізу літературних джерел. Для цитування, як правило, беруть уривок, який містить у собі логічно завершену думку. Рідше цитують частину фрази або окремі слова.

Текст цитати береться в лапки і наводиться без жодних змін, зі збереженням особливостей авторського написання, зокрема орфографії, пунктуації й шрифтових виділень. Відхиленнями від цього правила можуть бути:

1) пропуски окремих слів і фраз, за умови, що думку автора не буде спотворено, а пропуск позначатиметься трьома крапками (при цьому розділові знаки, що стояли перед або після пропущеного тексту, не зберігаються);

2) зміна відмінка слова для підпорядкування його синтаксичній будові фрази, частиною якої вона є.

Не можна об'єднувати в одній цитаті кілька виписок, узятих з різних частин джерела, навіть якщо ці виписки логічно пов'язані між собою. Кожна така виписка повинна бути оформлена як окрема цитата.

Якщо цитата повністю відтворює речення тексту, який цитується, вона починається з великої букви, якщо тільки не є частиною речення автора магістерської роботи. Цитата, яка є складовою частиною авторського речення, починається з малої букви, навіть якщо у використаному джерелі вона починається з великої. Якщо цитата відтворює тільки частину речення цитованого тексту, то перед лапками ставлять три крапки.

Цитата на початку речення має починатися з великої букви, навіть якщо перше цитоване слово написане у використаному джерелі з малої букви. Після двокрапки цитата починається з малої букви, якщо у використаному джерелі перше слово цитати написане з малої букви (у цьому випадку перед цитатою ставлять три крапки), і з великої букви, якщо у використаному джерелі перше слово цитати починається з великої.

Якщо в тексті цитати, яка береться в лапки, є слова в лапках, то двічі підряд лапки не ставляться.Цитати слід виписувати тільки з першоджерел, а не з праць інших авторів. Якщо ж першоджерело недоступне, можна скористатися цитатою, опублікованою в іншому виданні. В цьому разі слід послатися на бібліографічне джерело словами: „Цитується за:" або „Цит. за:".

Якщо студент, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова для того, щоб посилити їх значення, він має зробити в дужках відповідне застереження і вказати свої ініціали, наприклад: (виділено мною. – Н.С.), (курсив наш – Н.С.), (підкреслено мною. – Н.С.), (розрядка моя. – Н.С.). Аналогічне застереження роблять при самостійному перекладі рідною мовою іншомовної цитати: (переклад наш. – Н.С.).

Кожна цитата має супроводжуватися посиланнями на використане джерело. Студент, який нехтує цією вимогою, ризикує отримати незадовільну оцінку за виконання роботи.

Цитування повинно бути помірним. Перевантаженість тексту цитатами надає роботі компілятивного характеру і створює враження, що автор не має власної думки. Для того, щоб не перенасичувати текст цитатами, доцільно використовувати переказ чужих думок, який має бути максимально точним. Не припускається викривлення чужих думок. Як і цитата, переказ має супроводжуватися посиланням на використане джерело.

Як при цитуванні, так і при переказі слід подбати про різноманітність мовних засобів, які використовують для введення в текст цитати або переказу чужих думок.
Date: 2015-05-22; view: 437; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию