Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення основних напрямків політики підприємства в галузі охорони праці та виробничої безпеки

Відповідно вимогам Національного стандарту України ДСТУ-П OHSAS 18001:2010 «Система управління безпекою та гігієною праці. Вимоги», Державної політики в галузі охорони праці та Закону України «Про охорону праці» керівництво підприємства має розробити та впровадити в дію політику організації в області ОЗіБП і забезпечити, щоб ця політика: відповідала характеру і масштабам ризиків організації в області ОЗіБП; включала зобов'язання щодо запобігання травм і погіршення стану здоров'я, а також щодо постійного поліпшення менеджменту ОЗіБП і показників діяльності в області ОЗіБП; включала зобов'язання, як мінімум, забезпечити відповідність законодавчим та нормативним вимогам; створювала основу для встановлення та перегляду цілей у сфері ОЗіБП; була документована, впроваджена і підтримується в актуальному стані; доведена до відома всіх працівників організації; була доступною зацікавленим сторонам; періодично аналізуватися для того, щоб залишатися відповідною і відповідної організації.

При розробці цього підрозділу доцільно використовувати результати виконання Практичної роботи «Проведення заходів покращання умов праці та визначення їх ефективності» дисципліни «Охорона праці в галузі».

Приклад визначення основних напрямків політики підприємства в галузі охорони праці та виробничої безпеки.

Політика в сфері охорони праці є основою діяльності підприємства, включає наступні зобов’язання і спрямована на:

· комплексне розв'язання завдань охорони праці згідно вимог законодавства України та міжнародного стандарту OHSAS 18001, економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

· створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворювань;

· пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності керівників вищої та середньої ланки за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

· підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції вживання всіх заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

· адаптацію трудових процесів до можливостей працівників з урахуванням їхнього здоров'я та психологічного стану, створення робочих місць для інвалідів;

· інформування, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

· організацію, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методику, процеси та ресурси для формування, виконання, аналізу та актуалізації політики в галузі охорони праці;

· політика щодо охорони праці служить вихідним стержнем для встановлення цілей та задач в загальному для підприємства;

· дана політика включає обов'язки щодо постійного покращення, періодично переглядається з ціллю забезпечення відповідності до потреб підприємства;

 
Date: 2015-05-22; view: 447; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию