Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаРанжирування шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Розробка рекомендацій по покращенню умов праці проводиться на основі аналізу Карти умов праці менеджера проекту, яка дозволяє визначити ризики небезпеки виробничих умов для життя та здоров’я працівників. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження проекту або господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці, є певні види господарської діяльності або роботи, які можуть становити потенційну загрозу життю і здоров'ю людей.

Управління ризиками виникнення небезпеки для життя та здоров’я працівника–це ітеративний процес з чітко визначеними етапами:встановлення небезпек; аналіз небезпек, їх ймовірність і тяжкість наслідків; оцінка – кількісне значення виявлених ризиків; ранжування і визначення ступеня важливості ризиків; вплив на ризик для його усунення (недопущення) або зменшення.

При розробці цього підрозділу доцільно використовувати результати виконання Практичної роботи «Аналіз ризиків небезпеки для життя та здоров’я працівника умов праці на підприємстві»дисципліни «Охорона праці в галузі».

Дипломник проводить первинний аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які негативно впливають на життя та здоров’я працівників та складає «Реєстр шкідливих та небезпечних виробничих факторів» (табл. 2.9).

Оцінюються шкідливі та небезпечні виробничі фактори за трибальною шкалою від 1 до 3, від меншого впливу до більшого. Результати заносяться в Реєстр шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Для проведення оцінки беруться до уваги критерії техніко-технологічні і ділові.

До техніко-технологічних критеріїв відносяться: ризики впливу та масштаб впливу. До ділових критеріїв - відповідність законодавству і нормам, думки зацікавлених сторін, фінансові витрати, можливість застосування більш безпечної доступної технології, здатність управляти небезпечним або шкідливим фактором.


Таблиця 2.9

Реєстр шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Номер фактору Локалізація Діяльність, процес, послуга Аспект (умови утворення) Вплив Оцінка критеріїв шкідливих та небезпечних виробничих Підсумкова оцінка  
Ризики Закон, норматив Суспільна думка Масштаб Фінансові витрати Нова технологія Здатність управляти
Р З С М Ф Т У
                         
                         
                         

 Для ухвалення рішення, щодо виставлення кількості балів по кожному критерію використовується допоміжна таблиця 2.10 «Критерії оцінки значущості шкідливих та небезпечних виробничих факторів . Оцінка значущості (рівня небезпеки) визначеного фактора визначається за формулою:

 

Оцінка значущості = (Р + З + С + М + Ф + Т). * У(2.10)

 

Таким чином, більше значення наберуть ті небезпечні або шкідливі виробничі фактори, які можуть заподіяти більшу шкоду життю та здоров’ю працівника і на які підприємство може впливати.

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які набрали суму балів вище 20, вважаються значущими. Їх аналіз визначає тііз, які потребують термінових заходів щодо поліпшення умов праці. Оцінювання ризику небезпек для життя та здоров’я працівників дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів є основою управління охороною праці та промисловою безпекою на підприємстві.


Таблиця 2.10

Критерії оцінки шкідливих та небезпечних виробничих факторів

 
Ризики впливу на працівника (ймовірністьінтенсивність дії і серйозність наслідків) (Р) 5 клас небезпеки. Речовини (фактори) практично безпечні. Навіть у великій кількості не завдається значного збитку життю та здоров’ю працівника. 4 і 3 клас небезпеки. Низький і середній рівень небезпеки. Речовини мало і помірно небезпечні. Можлива значна шкода життю та здоров’ю працівника при тривалій дії. 2 і 1клас небезпеки. Високий і надзвичайно високий рівень небезпеки. Речовини (фактори) високо і надзвичайно небезпечні. Можлива значна шкода життю та здоров’ю працівника навіть при нетривалій дії.
Масштаб впливу (М) Дія носить місцевий характер – обмежується робочим місцем. Аварійна ситуація малоймовірна. Дія не виходить за межі санітарної захисної зони. Аварійна ситуація не приведе до впливу на життя та здоров’я працівників поза виробничою зоною. Дія виходить за межі санітарної захисної зони. Аварійна ситуація приведе до впливу на життя та здоров’я працівників і за межами виробничої зони.
Відповідність законодавчим і нормативним документам (З)   Дія фактору відповідає вимогам нормативних документів або вимоги відсутні. Існує можливість порушення законодавчих норм в майбутньому через ймовірність посилення законодавчих вимог відносно виробничих норм або з інших причин. Порушуються нормативні вимоги самої організації. Порушуються вимоги державного або місцевого рівня. Дії фактору перевищують нормативні показники (ГДК, ГДВ,ТУВ, нормативи освітлення, шуму, пилу, відходи); відсутні (не оформлені, прострочені) необхідні ліцензії і дозволи, відсутній технологічний регламент. Разове або постійне перевищення допустимих норм.
Суспільна (соціальна) значущість і зацікавленість сторін (С) Виробничий фактор не має суспільної або соціальної значущості. Відсутність скарг і звернень працівників або від зацікавлених сторін. В ефективному управлінні фактором зацікавлені більшість працівників та керівництво, акціонери, інвестори, сусідні організації, місцеве населення, постачальники і/або підрядники. Поодинокі зареєстровані випадки скарг та звернень В ефективному управлінні виробничим фактором зацікавлені державні і громадські структури. Систематичні скарги звернення на умови праці від зацікавлених сторін.
Фінансові витрати на доведення до відповідності нормам (Ф) Не потрібні Незначні Значні
Можливість застосувати нову безпечну технологію (Т) Передбачається, припускається (є на ринку і виділені ресурси) Не передбачається, припускається але можлива Не передбачається, припускається, відсутня можливість
Здатність управляти виробничим фактором (У) Відсутня необхідність в управлінні фактором. Відсутня можливість управління фактором. Заходи управління вже встановлені або потрібне їх встановлення для попередження порушень норм самої організації. Заходи управління вже встановлені або потрібне їх встановлення для запобігання порушень законодавчих норм.

ГДК – гранично-допустимі концентрації ГДВ – гранично допустимі викиди|, ТУВ – тимчасово узгоджений викиди
Дипломнику необхідно обрати небезпечні або шкідливі фактори, що мають найбільшу підсумкову оцінку і для них провести оцінку ризику небезпеки для життя та здоров’я працівника.

 
Date: 2015-05-22; view: 509; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию