Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


В. Основні задачі органів медичного постачання ДСМК

Основними задачами є:

- забезпечення медичним майном повсякденної лікувально- діагностичної, профілактичної і науково-дослідної діяльності СМК, підлеглих ним установ і формувань;

- забезпечення готовності установ і підрозділів медичного постачання до роботи в різних режимах функціонування СМК;

- прогнозування потреби в медичному майні в НС і оцінка його ресурсів на користь ДСМК;

- створення, правильний зміст і забезпечення цілеспрямованого використовування резервів медичного майна при ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

- контроль стану медичного постачання і ін.

У лікарнях, що мають план госпіталізації уражених, створюється обмінний фонд носилок, що становить не менше 20% від ліжкової місткості лікарні(наприклад, якщо лікарня має 300 ліжок, то вона повинна мати 75 носилок), а в приймальному відділені – одна каталка на кожні 25-30 ліжок.

Оскільки СМК функціонує в різних режимах, то перелік заходів що до забезпечення медичним майном установ і формувань відповідає періоду діяльності СМК:

Організація медичного постачання підлеглим установам і формуваннями здійснюється підрозділами медичного постачання Центрів медицини катастроф (ЦМК). Установи і формування СМК повинні володіти статусом юридичної особи і мати ліцензію на відповідний вид фармацевтичної діяльності.

Відділ медичного постачання ЦМК забезпечує медичним майном госпіталь, до складу якого входять аптека, служба інженера по медичній техніці, бригади спеціалізованої медичної допомоги через призначенні посадовці.

Медичне майно накопичується в резервах центрів медицини катастроф (ЦМК).

Номенклатура медичного майна і його кількість визначається відповідно до розрахункових норм медичного майна і табелів оснащення установ і норм медичного майна і табелів оснащення установ і формувань СМК.

ЦМК представляють заявки на придбання медичного майна до територіальних і муніципальних органів управління фармацевтичною діяльністю, підприємства, установи і організації по постачанню лікарськими засобами, медичною технікою і ін. медичним майном.Медичне майно заготовлюється з розрахунку забезпечення фактичної потреби установ і формування на рік.

Прийом, накопичення, облік, зберігання, відпустку(доставка) медичного майна здійснюють підрозділи медичного постачання СМК: відділи медичного постачання ЦМК, аптечні склади, аптеки ЛПУ. Заповнення витраченого медичного майна установами і формуваннями проводиться з резервів територіальних ЦМК в зоні НС по підлеглості, а при їх недостатності або повному використовуванні – з найближчих аптечних складів, складів різних форм власності і відповідних регіональних ЦМК.

Окрім створення не знижувальних запасів установами і формуваннями СМК використовується медичне майно поточного постачання, тобто майно, яке знаходиться в лікувально-профілактичних і інших установах охорони здоров’я, міститься в постійній готовності, не вимагає розконсервовування і може бути використане при першій необхідності.

При витраченні або відсутності незнижуваних запасів і недоліку майна поточного постачання установи і формування забезпечуються запасами баз державного резерву в установленому порядку. Одержувачі цього майна відповідно до наявного розпорядження забезпечуються довіреністю і нарядами та отримання майна на складах державного резерву, завіреними органом охорони(міністерство, департамент, управління) здоров’я, у віданні якого знаходяться ці склади. Вивіз майна, навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються одержувачем. Після отримання майна виробляється його розконсервовування, на що потрібен певний час. Потім це майно розподіляється по функціональних відділеннях і медичних формуваннях. Невикористане медичне майно, що залишилося, підлягає консервації і здачі на склад. Медичне майно, видане з складу державного резерву і використане при ліквідації медико-санітарних наслідків НС, підлягає відновленню і закладці на зберігання в установленому порядку.

При масовому надходженні уражених до лікувально-профілактичної установи може використовуватися санітарно-господарське майно установ інших міністерств і відомств, що знаходяться на території НС, у порядку взаємодії (при ухвалені відповідного рішення органом виконавчої влади ).

Постачання установ охорони здоров'я спеціальним майном в НС організовується через місцеві штаби ЦО по їх заявках.

Порядок використовування медичного майнавизначається органами виконавчої влади в планах на НС .

Взаємодія установ і формувань різної відомчої підлеглості і форм власності організовується через міжвідомчі координаційні комісії державного, регіонального, територіального і місцевого рівнів.

Планування медичного постачання установ і формувань повинне враховувати особливості регіону, профіль створених медичних формувань і установ.

Планування постачання медичним майном і накопичення його резервів здійснюється і розрахунку потреби формувань СМК для повсякденних потреб і накопичення резервів, їх поповнення і освіження на підставі заявок і донесень про наявність, забезпеченість і освіження медичного майна резерв).План постачання медичним майном розробляється на 1 рік по розділах:

• план розподілу грошових коштів;

• план розподілу ресурсів медичного майна;

• донесення про наявність і потребу медичного майна для поточних потреб.

Забезпеченість підрозділів (установ і формувань) медтехнікою здійснюється службою головного інженера.

Потреба СМК в комплектах медичного майна, сумках і аптечках забезпечується за рахунок їх формування медичним складом, складом ЦМК по затверджених описах (у описі включені 307 найменувань 60 фармакологічних груп.

Все закуплене і доставлене від постачальників медичне майно протягом 20 днів повинно бути прийнято і оприбутковано по обліку відділом постачання медичним майном, аптекою, медичним складом ЦМК на підставі акту приймання.

Якщо приймання медичного майна проводиться від органів транспорту, то ЦМК повідомляється про прибуття вантажу на його адресу вказівкою найменування і кількості вантажу, вигляду і кількості. Залізнична станція повідомляє ЦМК не пізніше як за 2 години до подачі вагонів. При відправленні менше як вагон – повідомляють в день прибуття або не пізніше 12-тої години наступного дня. ЦМК повинен вивантажити і вивезти вантаж в терміни, встановлені на відповідному виді транспорту. Майно, доставлене від органу транспорту, приймається комісією, що призначається директором ЦМК, затвердженою на один календарний рік. Окремо призначаються і затверджуються комісії для приймання наркотичних і психотропних засобів і комісії для приймання отруйних засобів із списку А. Транзитне майно оприбутковується для подальшої передачі адресату.

Якщо медичне майно поступає від промислових підприємств і інших постачальників, то повинен бути представлений сертифікат відповідності.

Приймання медичного майна в ЦМК здійснює комісія, призначена директором, в складі: голова - начальник відділу медичного постачання, члени - начальник відділу зберігання, представники ЦМК, компетентний представник незацікавленої організації.

При прийманні медичне майно піддається огляду (стан тари, маркіровки, його збереження, колір, запах, дата, термін придатності), а при необхідності - лабораторному контролю. Претензії предъявляють протягом ЗО днів. Акт приймання, затверджений директором ЦМК, протягом 3 днів прямує відправнику майна.

При виявленні несправності медичної техніки протягом 24 год. З ЦМК направляє постачальнику повідомлення про виклик представника для визначення причин несправності, її усунення і участі в складанні рекламаційного акту.

У режимі НС медичне майно вилучають з резервів підрозділів медичного постачання. Потреба визначається прогнозом або фактичною наявністю уражених в НС. Кожне медичне формування організовує і контролює вивантаження свого майна. По завершенню роботи в зоні НС представляється товарний звіт. Якщо срок роботи в зоні НС перевищує 1 міс, звіти пред'являються щомісячно. У зоні НС майно для роботи бригади може видаватися по частинах з розрахунку її потреби на 1-3 діб.

По обліковим ознакам медичне майно поділяється на наступні групи:

витратне - медичне майно, яке витрачається повністю у момент застосування або приходить в непридатний стан (вартість його повинна складати не більш 1/20 лімітів мінімальної вартості основних засобів) - списується після видачі в користування по накладних на його видачу;

малоцінне і те, що швидко зношується - предмети медичного призначення, що приходять в непридатний стан в результаті нетривалого застосування (вартість - не більш 1/20 лімітів мінімальної вартості основних засобів) - списується у міру виходу з ладу по актах списання на підставі висновку комісії і затвердження директора ЦМК;

основні засоби - медична техніка тривалого користування вартістю більш п'ятикратного мінімального розміру оплати праці на момент придбання - списуються у міру виходу з ладу на підставі актів ліквідації основних засобів.

ЦМК для забезпечення повсякденної діяльності щорічно представляють заявки до місцевих органів управління об'єднання «Фармація».

Велике значення при організації постачання майном формувань і установ приділяється використовування місцевих ресурсів. Враховуючи велику потребу в перев'язувальному матеріалі, спирті, дистилюючій воді, медичному кисні, гіпсі, дезинфікуючих засобах і ін., необхідно планувати використовування текстильних матеріалів підприємств легкої промисловості; запаси спирту, білизни можна поповнювати за рахунок місцевих організацій торгівлі. Киснедобуваючі установки і станції, що є на деяких підприємствах, можуть бути додатковим джерелом отримання медичного кисню. Відходи виробництва хімічної, а також нафтопереробної і нафтохімічної промисловості повинні використовуватися як дезинфікуючі, інсектицидні, дератізаційних і миючих засобів.

Виявлені додаткові ресурси майна повинні знайти відображення в розрахунковій і плануючій документації органів медичного постачання.Date: 2015-05-22; view: 348; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию