Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Принципи викладки товарів

Базовий принцип розміщення (викладки) - пошук потрібного товару для покупця має бути в максимальній мірі полегшений.


Для полегшення споживачеві пошуку і вибору необхідних товарів слід дотримувати певні принципи і правила викладки товару в торговельному залі (рис. 3.1).

Принципи викладки - початкові положення і закономірності, на яких ґрунтується розміщення товарів в торговельному залі.

Правила викладки - приписи, що відбивають певні закономірності і розміщення товарів, що встановлюють порядок, в торговельному залі.

Наочність викладки - принцип розміщення товарів для їх огляду. Це правило викладки базується на принципі наочності, а його дотримання забезпечується застосуванням певних способів і прийомів викладки. Крім того, окремі види харчових продуктів мають бути спеціальним чином підготовлені (розпаковані, нарізані, прикрашені і тому подібне).

Віддзеркаленням принципу системності служить правило комплексності викладки або формування товарних комплексів. Найбільш поширеним критерієм формування товарних комплексів є приналежність харчових продуктів до певних товарних груп (наприклад, плодоовочеві, рибні, молочні товари і тому подібне) або призначення (товари для дитячого харчування, делікатесні товари та ін.).

Ефективність викладки - принцип розміщення товарів, що забезпечує досягнення найкращих результатів при розумних витратах. Реалізація цього принципу досягається за рахунок раціонального використання устаткування і торговельних площ при одночасному дотриманні правил відкритості доступу і огляду товарів, товарного сусідства і повноти віддзеркалення наявного в магазині асортименту. Крім того, мають бути дотримані вимоги естетичності і безпеки викладки.

Системність викладки - принцип розміщення товарів, заснований на встановленні і застосуванні певного порядку їх розташування на устаткуванні і в торговельному залі. Для визначення такого порядку розміщення необхідно виявити його характерні ознаки. До таких ознак можна віднести доступність огляду, зручність для відбору товарів, їх комплектування призначенню і/або сумісності та ін.Ознаками ефективності викладки служить збільшення об’єму реалізації товарів, а також зниження часу, що витрачається на пошук необхідного товару. Для підвищення ефективності викладки в деяких випадках застосовуються такі прийоми, як переміщення товарів в інше місце, відбір частини викладеного товару для створення враження про підвищений попит на нього, розміщення товарів по зонах зручності

У таблиці 3.2 представлені типи зон залежно від міри зручності огляду і відбору товарів покупцями, а також характеристика товарів, які найпереважніше розміщувати в цих зонах.

Товари можуть переміщатися по вертикальних або горизонтальних зонах для того, щоб змусити споживача при пошуку потрібного товару мимоволі розширити зону огляду товарів.

Сумісність - здатність товарів до спільного розміщення без втрати споживчих властивостей, а також для досягнення цілей викладки. При сумісності повинне враховуватися правило товарного сусідства, оскільки викладені товари не повинні негативно впливати один на одного. Негативний вплив може виражатися в поглинанні сторонніх запахів, властивих іншим товарам (наприклад, при спільній викладці чаю, кави і прянощів), а також водяної пари (при спільному розміщенні сухих і вологих товарів). Необхідною умовою сумісності є і однаковий режим зберігання.

Т


Таблиця 3.2

Залежність між типами зон викладки товарів і характером попиту на них

 

Тип зон Висота викладки, см Характеристика Товарів
Зручна 110-160 Товари пасивного або імпульсивного попиту, що вимагають активного просування
Менш зручна 80-110 Товари стійкого і/або повсякденного попиту
Незручна До 80 і понад 160 Товари підвищеного, ажіотажного або незадоволеного попиту

Окрім правила товарного сусідства при дотриманні принципу сумісності необхідно враховувати і естетичні вимоги, тобто сполучуваність за кольором, формі, а також забезпечення гармонійності і цілісності композиції.

Достатність викладки - повне представлення торговельного асортименту підприємства. Повнота віддзеркалення наявного асортименту означає не лише представлення споживачеві за допомогою викладки товарів усіх найменувань і торговельних марок, але і представлення їх в достатній кількості. При цьому не може бути єдиних рекомендацій про кількість одиничних екземплярів товарів, викладених в торговельному залі. Ця кількість залежить від площі торговельного залу, вживаного устаткування, широти і повноти асортименту, характеру попиту і маркетингових заходів по просуванню окремих найменувань і торговельних марок. Багато в чому реалізація цього принципу залежатиме від мистецтва фахівців з викладки товарів.

Дотримання принципу достатності представляє значні труднощі в магазинах з розгалуженим асортиментом, що характеризується великою широтою і повнотою, а також при недостатності матеріально-технічної бази. Не випадково в магазинах типу гіпермаркет, супермаркет, універмаг і універсам викладкою товарів і контролем за нею займаються фахівці, що стежать за повнотою, ефективністю викладки, а також постійним поповненням або заміною викладених товарів замість тих, що реалізовуються або втратили свій товарний вид.Достатність викладки припускає, що вона не має бути зайвою або неповною. У останньому випадку відсутні у викладці товари не будуть реалізовані.

Викладки товарів при їх продажі традиційним методом і за зразками також матиме особливості. При традиційному продажі викладені товари можуть бути відібрані і куплені покупцями, тому кількість одиничних екземплярів у викладці має бути досить великою, якщо це дозволяє устаткування торговельного залу.

Площа викладки визначається як сума площ усіх (горизонтальних, похилих, вертикальних) площ торговельного устаткування, призначених для показу товарів в торговельному залі магазину.

Коефіцієнт експозиційний площі характеризує відношення площі викладки до площі торговельного залу магазину (при множенні на 100 отримуємо відсоток, який складає площу викладки товару). Так, в магазинах самообслуговування його оптимальне значення коливається в межах 70-75% або 0,7 - 0,75 (Кэ= SЭ/SТЗ де Sэ - площа експозиційна (експозиції), м2, Sтз - площа торговельного залу, м2).

Точних рекомендацій для магазинів з традиційним обслуговуванням поки немає, оскільки планування їх торговельного залу може бути різноманітним. Проте в практиці зустрічаються значення цього коефіцієнта, рівні 30% (ювелірні магазини); у продовольчих магазинів найчастіше зустрічається значення 50-70%, а в магазинах косметики і парфумерії воно може коливатися в межах від 40 до 80%.

Очевидно, як при завищенні, так і при заниженні величини коефіцієнта експозиційної площі відповідно мінятиметься рівень представлення товарів і торговельного обслуговування.

Довжина викладки товару може бути різною залежно від використовуваного торговельного устаткування, можливостей магазину і попиту на товар, в межах від 50 до 190 см

Крім того, мінімальна довжина викладки товару може бути збільшена у випадку: появи нового товару, проведення активної рекламної кампанії торговельної марки, наявності товарів імпульсивного попиту, підвищеного сезонного попиту на цей товар та ін.

Розгорнута викладка - довжина упаковок товару, помножена на кількість рівнів викладки.

Місткість викладки - відношення кількості виставленого товару на загальну площу, зайняту цим товарів, см2.

Якщо група товарів одного виробника займає високу долю в загальному об’ємі продажів, і викладки корпоративним блоком не суперечить загальній концепції представлення товарів в магазині, товари групують в корпоративні блоки в кожній товарній групі (приміром, вертикальні і горизонтальні блоки по певній торговельній марці).

Існує декілька (рекомендованих) способів і правил комерційного показу і представлення торговельних марок і видів товарів в магазині:

♦ ідейне представлення (приміром, усе для школи, активного відпочинку, Нового року);

♦ групування по видах і стилях (модний, традиційний, консервативний стиль);

♦ вирівнювання цін (по ходу руху покупців в торговому залі магазину);

♦ групування за призначенням (креми, шампуні по догляду за шкірою, волоссям);

♦ респектабельно-спеціолізовані представлення (показ ексклюзивних, економічних торговельних марок, сток-товарів).


Date: 2015-05-22; view: 225; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию