Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникарЕФЕРАТ З екології

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

Кафедра охорони праці і навколишнього середовища

рЕФЕРАТ З екології

НА ТЕМУ:

«ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВИХЛОПІВ ТРАНСПОРТУ»

Виконав: Горобець С. 313 н.г.

Перевірив: Блінніков Г.П.

 

 

Хмельницький 2015

Зміст

1.ВПЛИВ АВТОМОБІЛИЗАЦІЇ НА ДОВКІЛЛЯ

1.1 Автомобіль як джерело відпрацьованих газів

1.2 Склад і структура викидів двигунів внутрішнього згоряння

1.3 Характеристики основних токсичних компонентів

2. ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВИКИДІВ

2.1 Експлуатаційні заходи щодо зниження токсичності відпрацьованих газів

2.2Основні напрями, заходи, методи і засоби зниження токсичності і димности відпрацьованих газів

2.3Малотоксичние і нетоксичні двигуни

2.4 Електромобілі

2.5 Вплив різних чинників на екологічність автомобілів

-Висновок

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Вступ

Проблема охорони навколишнього середовища є одним із найактуальніших, бо від її вирішення залежать життя в Землі, здоров'ю та добробуту людини. Проблема загострилася в XX в., коли інтенсивна розбудова в промисловості й транспорту, і навіть недосконалість технологічних процесів призвели до забруднення атмосфери, води і грунту. Щороку світового господарства викидає у повітря 350 млн. т. окису вуглецю, понад 50 відсотків млн. т. різних вуглеводнів, 150 млн. т. двоокису сірки. У атмосфері накопичується вуглекислий газ, зменшується кількість кисню.

Першим винуватцем псування атмосферного повітря є дітище науково-технічного прогресу - автомобіль. Поглинаючи той самий не для життя кисень, він інтенсивно “збагачує” повітряне середовище токсичними компонентами наносящими шкода всьому живому і неживому.

Чадний на газ і окисли азоту, що виділяються з глушника автомобіля, виступають причинами головного болю, втоми, невмотивованого роздратування, низькою працездатності.Сернистий газ впливає на — генетичний апарат, сприяючи безпліддя і уродженим каліцтвам. Усі ці фактори ведуть стреси, нервовим проявам, прагнення до самоті, байдужості до близьких людей. У інших містах поширені захворювання органів кровообігу й дихання, інфаркти, гіпертонія і новоутворення. Внесок автомобільного транспорту у повітря становить 90% по окису вуглецю і 70% по окису азоту. Автомобіль додає на грунт й повітря важкі метали, інші шкідливі речовини,Через війну спалювання рідкого палива на повітря щорічно викидається, за оцінками, від 180 тис. до 260 тис. Т. свинцевих частинок, що у 60—130 разів перевищує природне надходження свинцю у повітря при вулканічних виверженнях (2—3 тис. т/рік). У деяких чималих американських, європейських і японських містах, переповнених автомобілями, зміст свинцю у атмосфері вже досягло небезпечну здоров'я концентрації чи наближається до неї. При вдиханні міського повітря великі свинцеві аерозолі затримуються в бронхах і носоглотці, інші ж, які мають діаметр менш 1 км (їх приблизно 70— 80%), потрапляють у легені, та був пробираються у капіляри і, з'єднуючись зеритроцитами, отруюють кров. Причому відомо, що “свинцеве повітря” більш шкідливе “свинцевої води”. Ознаки свинцевого отруєння - анемія, постійні головний біль, м'язова біль - виявляючись у змісті у крові свинцю 80мкг/100 мл. Це небезпечний кордон, початок хвороби.

Токсичні речовини порушують і зростання рослин, сприяючи зниження урожаїв, втрат у тваринництві, поступової загибелі дерев. У рослинах може акумулюватися значну кількість свинцю.

Необхідні широкомасштабні і комплексні заходи щодо запобігання, нейтралізації чи навіть зменшення тих негативним наслідкам, які народжуютьсяавтомобилизацией суспільства. Усе сказане вище зумовлює актуальність роботи.

Предметом дослідження є автомобільні двигуни.

Об'єкт дослідження – зниження токсичності автомобільних двигунів.

Мета роботи – виявити основні заходи стосовно зниження токсичності двигунів.

Завдання дослідження:

1. Досліджувати вплив відпрацьованих газів на екологію.

2. Розглянути основні заходи для скорочення токсичності автомобільних двигунів.

 

 

1.ВПЛИВ АВТОМОБІЛИЗАЦІЇ НА ДОВКІЛЛЯ

1.1 Автомобіль як джерело відпрацьованих газів

Екологічна безпека – це властивість автомобіля, що дозволяє зменшувати шкоду, заподіювана учасникам руху, і навколишньому середовищі у його нормальній експлуатації.Заходами зменшення шкідливого впливу автомобілів на довкілля можна вважати зниження токсичності відпрацьованих газів та підвищення рівня шуму.

Основними забруднюючими речовинами при експлуатації автотранспорту є:

– вихлопні гази;

– нафтопродукти за її випаровуванні;

– пил;

– продукти стирания шин, гальмівних колодок і дисків зчеплення, асфальтових і бетонних покриттів.

Яскравим прикладом несприятливого впливу розвитку на довкілля може бути автомобілізація. Автомобілі надають шкідливий вплив на природу та якості людини, позаяк у відпрацьованих продуктах містяться небезпечні здоров'я та перемоги довкілля компоненти, на своєму шляху автомобілів виникає шум.При дорожньо-транспортних пригодах наноситься матеріальним збиткам (знищення й тілесного ушкодження вантажів, транспортних засобів і водоканалізаційних споруд) і можливі загибель і поранення людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на автомобільних дорогах світу щорічно гине (зокрема і зажадав від післяаварійних травм) понад 900 тис. людина, кілька стають каліками, а понад 10 млн. людина - отримує травми.

Автомобільні шляхи і їх інфраструктура відібрали в людства понад 50 мільйонів гектарів міської землі (така сумарна територія таких країн, як ФРН та Великобританія). З іншого боку, дороги з інтенсивним рухом створюють “розмежує ефект”, утруднюючи зв'язок між об'єктами і ділянками живої природи, розташованими з різних боків дороги. Дорожнє будівництво порушує екологічну рівновагу у природі через зміну існуючого ландшафту; посилення водяної та вітрової ерозії; розвиткугеодинамических процесів, наприклад зсувів і обвалів; забруднення навколишнього місцевості, поверхневих та грунтових вод матеріалами і речовинами, застосовуваними при експлуатації автомобілів та залізниці; несприятливого на існуючий рослинний і тваринний світ.

Джерелом забруднення і виснаження довкілля стала як саме траса, і її інженерні споруди, об'єкти обслуговування, особливо місця зберігання нафтопродуктів, автозаправні станції, станції технічного обслуговування, мийки тощо.

При широкому використанні автомобілів зростає кількість людей які відвідують раніше недоступні їм природні комплекси, що зумовлює забруднення відходами територій, що прилягають до автомобільним дорогах, та інших місць.

У окремих містах і їхніх агломераціях під впливом автомобільного транспорту, й інших джерел забруднення утворилися граничні екологічні стану, що перешкоджає стійкого їхньому розвитку і вимагає кардинальних рішень щодо поліпшення їхнього комунікаційноїинфраструктури.

1.2 Склад і структура викидів двигунів внутрішнього згоряння

Автомобільні і тракторні двигуни внутрішнього згоряння забруднюють атмосферу шкідливими речовинами, які викидають з ОГ, картерними газами і паливними випарами. У цьому 95—99 % шкідливих викидів сучасних автомобільних двигунів посідає ОГ, які становлять аерозоль складного, залежить від режиму роботи двигуна, складу.Атмосферний повітря, є окислювачем палив, складається переважно з азоту (79 %) і кисню (21 %). При ідеальному згорянні стехиометричній суміші вуглеводного палива з повітрям продукти згоряння повинні бути лише N2, СО2,Н20. За реальних умов ОГ містять також продукти неповного згоряння (оксид вуглецю, вуглеводні, альдегіди, тверді частки вуглецю,перекисние сполуки, водень і надлишковий кисень), продукти термічних реакцій взаємодії азоту з киснем (оксиди азоту), неорганічні сполуки тих чи інших речовин, присутніх палива (сірчистий ангідрид, сполуки свинцю тощо. буд.).

Загалом у ОГ виявлено близько 280 компонентів, які можна підрозділити сталася на кілька груп. Група нетоксичних речовин — азот, кисень, водень, водяну пару, вуглекислий газ. Група токсичних речовин — оксид вуглецю ЗІ, оксиди азоту NOх , вуглеводні CnHm (>парафіни,олефіни,ароматики та інших.), альдегіди Rx*CHO, сажа. Під час згоряння сірчистих палив утворюються неорганічні гази — сірчистий ангідрид S02 і сірководень H2S. До окремої групу можна віднести канцерогенні поліциклічні ароматні вуглеводні (>ПАУ), найактивніший у тому числі бенз(а)пірен, є індикатором присутності канцерогенів в ОГ. Що стосується застосуванняетилированних бензинів утворюються токсичні сполуки свинцю. У табл. 1 представлені дані про склад ОГ основних типів двигунів — бензинового з іскровим запалюванням і звоспламенением від стискування (дизеля).

 

Слід зазначити, що на даний час є основним джерелом забруднення повітря є бензинові двигуни. Проте зниження токсичності дизелів є також актуальним, враховуючи намічувану тенденціюдизелизации AT. Склад ОГ цих двох типів двигунів істотно різниться насамперед із концентрації продуктів неповного згоряння (оксид вуглецю, вуглеводні, сажа).

Основними токсичними компонентами ОГ бензинових двигунів можна вважати ЗІ, CnHm, NOx і з'єднання свинцю, дизелів — NOx, сажу.

 

Пари палива (>СхНу) — випаровування палива з паливних баків, елементів системи харчування двигунів: стиків, шлангів тощо. буд. Склад — вуглеводні палива різного складу (15-20 %).

>Картерні гази — суміш газів, проникаючих через неплотності поршневих кілець з камери згоряння в картер, і парів олії, що у картері, та був які у довкілля.

Відпрацьовані гази (ЗІ,СхНу, NOx, сажа та інших.) — суміш газоподібних продуктів повного чи неповного згоряння палива, надлишкового повітря і різних мікропримісій (газоподібних, рідких i твердих частинок, надходили з циліндрів двигуна у його випускну систему).

Приклад. При спалюванні 1 кг дизельного палива утворюється 80—100 р токсичних компонентів (20 р ЗІ; 20—40 р NOx, 4—10 р СП ; 10—30 рSO; 3—5 р сажі; 0,8—1,0 р альдегідів). При спалюванні 1 кг бензину виділяється 300—310 р різних токсичних компонентів: (225 р ЗІ; 55 р NOx; 20 рСхНу; 1,5— 2,0 рSO; 1,0—1,5 р сажі; 0,8—1,0 р альдегідів).

Дослідження свідчать, що карбюраторний двигун викидає ЗІ приблизно 7 раз, а альдегідів в 3 рази більше дизеля.Дизель викидає значно більшеСхНу,S02 (в 10-15 раз).

Слід також уявити даних про шкідливих викидах різних типів автомобільних двигунів

 

До цього часу вважається, що карбюраторні двигуни токсичніші, ніж дизельні, але хтозна, які двигуни більш канцерогенні.

1.3 Характеристики основних токсичних компонентів

>Оксид вуглецю (ЗІ) — прозорий, яка має запаху газ, кілька легше повітря, практично нерозчинимо у питній воді. Надходячи у організм за вдихуваним повітрям, ЗІ знижує функцію кисневого харчування, виконувану кров'ю, оскільки поглинання ЗІ кров'ю в 240 разів більше поглинання кисню.

ЗІ утворюється лежить на поверхні поршня і стінці циліндра, у якому активізація немає внаслідок інтенсивного тепловідведення в стінки, поганого розпорошення палива й дисоціаціїС02 на ЗІ і 02 при високих температур.

У карбюраторних двигунів під час роботи на холостому ходу (x. x.) і малих навантаженнях зміст ЗІ сягає 5—8 % під час роботи на збагачених сумішах. Норми на токсичність двигунів допускають 2 % змісту ЗІ під час роботи на x. x.

Оксидиaзота (NOx) — самий токсичний газ з ОГ. У ОГ двигунів 90 — 99 % усієї кількості оксидів азоту становитьN0. Проте вже системі випуску і далі у атмосфері відбувається окислювання NO ® NO2.N02 — газкрасновато-бурого кольору, у "малих концентраціях немає запаху, добре розчиняється у питній воді із заснуванням кислот.

NOx дратівливо діє слизові оболонки очей, носа, залишаються у легень у вигляді азотної і азотистих кислот, одержуваних у результат їхньої взаємодії з вологою верхніх дихальних шляхів.

Оксиди азоту сприяють руйнації озонового шару. Вважається, що токсичність NOx більше коштів у 10 раз, ніж ЗІ. Норма NOx повітря — 0,1 мг/м3.

Викид NOx з ОГ залежить від температури середовища. Чим більший навантаження двигуна, тим більша температура в камері згоряння, і, збільшується викид NOx.

З іншого боку, температура в камері згоряння залежить від складу суміші. Занадто збіднена чи збагачена суміш при згорянні виділяє менше теплоти, процес згоряння уповільнюється, і супроводжується великими втратами теплоти у системі, т. е. таких умов виділяється менше NOx, а викиди ростуть, коли склад суміші близький достехіометричному (1 кг палива до 15 кг повітря).

Для дизельних двигунів склад NOx залежить від кута випередження впорскування палива й періоду затримки запалення палива.

Зі збільшенням кута випередження впорскування палива подовжується період затримки запалення, поліпшується однорідність томливо-повітряної суміші, більше палива випаровується, і за згорянні різко (в 3 разу) збільшується температура, т. е. зростає кількість NOx.

>Зменшуючи кут випередження впорскування палива, можна істотно знизити виділення NOx, та заодно значно погіршуються мощності й економічні показники.

>Углеводороди (Сх М ) —етан, метан, бензол, ацетилен та інших. (близько 200 різних типів).

У дизельних двигунах З М утворюється в камері згоряння через гетерогенної суміші, т. е. полум'я гасне на вельми багатою суміші, де немає вистачає повітря з допомогою неправильної турбулентності, низькою температури, поганого розпорошення.

Двигун викидає дуже багато вуглеводнів, коли у режимі x. x., з допомогою поганий турбулентності і зменшення швидкості згоряння.СхН дратують на органи зору, нюху і дуже шкідливі довкілля.СхН від парів бензину також токсичні (допускається1,5мг/м3 усунь).

>Углеводородні сполуки. Найбільш активну роль освіті смогу грають олефини. Беручи реакції з оксидами азоту під впливом сонячного опромінення, вони утворюють озон та іншіфотооксиданти — біологічні активні речовини, викликають подразнення очей, горла, носа люди, завдаючи також збитки флорі і фауні.

Дим — непрозорий газ. Можливо білим, синім, чорним. Колір залежить стану ОГ. Білий і синій дим — це суміш краплі палива з мікроскопічною кількістю пара. Утворюється через неповного згоряння наступної конденсації. Білий дим утворюється, коли двигун перебуває у холодному стані, потім зникає через нагріву. Наявність диму показує, що температура недостатня до повного згоряння палива. Дим також негативно впливає організм людини, тварин і звинувачують рослинність. Чорний дим складається з сажі.

>Сажа — безформне тіло без кристалічною грати. У ОГ дизельних двигунів сажа складається з невизначених часток отримують за розмірами 0,3—100мкм.

Причина освіти сажі у тому, що енергетичні умови в циліндрі дизельного двигуна виявляються достатніми, щоб молекула палива зруйнувалася повністю. Легші атоми водню дифундують в багатий киснем шар, вступають із ним реакцію і як ізолюють углеводородні атоми від контакту з киснем.

Освіта сажі залежить від температури, тиску в камері згоряння, типу палива, складутопливо-воздушной суміші. Зміст сажі в ОГ зменшується зі збільшенням кута випередження впорскування палива. За зменшення цього кута виділення сажі помітно зростає. Кількість сажі залежить від температури у зоні згоряння.

Існують інші чинники освіти сажі — зони збагаченої суміші і зони контакту палива з "холодною стінкою, і навіть неправильна турбуленція суміші.

При вдиханні сажі його частки викликають зміни у системі дихальних органів людини. Тоді як стосовно великі частки сажі розміром 2—10мкм легко виводяться з організму, то дрібні, розміром 0,5—2мкм, затримуються у легенях, дихальних шляхах, викликають алергію. Як і кожна аерозоль, сажа забруднює повітря, погіршує видимість на дорогах, але, найголовніше, на сажі адсорбуються ароматні вуглеводні, зокрема канцерогенний бенз(а)пірен, токсичні властивості якого добре відомі.

Норма сажі в ОГ становить 0,8г/м3. Швидкість спалювання сажі залежить від розміру частинок (при розмірі частинок менше 0,01мкм сажа спалюється повністю).

Оксиди свинцю (>РЬО) творяться у ОГ карбюраторних двигунів, коли використовується етилированний бензин підвищення октанового числа і зменшення детонації, т. е. швидкого, вибухового згоряння окремих ділянок робочої суміші в циліндрах двигуна зі швидкістю поширення полум'я до 3000 м/с, що супроводжується значне зростання тиску газів. РbО викидаються з ОГ як аерозолів у поєднанні з бромом, фосфором, хромом. Аерозолі, потрапляючи у організм при подиху, через шкіру з їжею, викликають отруєння, що веде до порушень функцій органів травлення, нервово-м'язових систем, мозку. Свинець погано виводиться з організму, що може накопичуватися у ньому до небезпечних концентрацій.

>Сернистий ангідрид (>S02) — безбарвний, з гострим запахом газ.Раздражающее дію на верхні дихальні шляху пояснюється поглинаннямS02 вологій поверхнею слизових оболонок й утворенням у яких кислот. З цього газу дратує очей, кашель, порушує білковий міна йферментативние процеси.S02 іH2S також дуже небезпечні рослинності.

>S02 утворюється під час роботи двигуна з палива, одержуваного з сірчистої нафти (особливо удизелях).

>Альдегиди (>RCHO). У ОГ є у основному формальдегід іакролеїн (>С2Н3СНО).

Формальдегід — безбарвний газ з різким і неприємним запахом, дратує очі й верхні дихальні шляху, вражає центральну нервову систему, печінку, нирки.Акролеин також має сильний подразнюючим дією.

>Альдегіди утворюються під час спалювання палива при низьких температурах, при збідненого суміші, через окислення тонкого шару олії на стінці циліндра.

Саме ці гази визначають запах ОГ.

Слід зазначити, що забруднення повітря йде так (за показниками):

—ОГ, вибрасиваемие через вихлопну трубу (65 %);

—>картерні гази (20 %);

—вуглеводні внаслідок випаровування палива з бака, карбюратора і трубопроводів (15 %)

 

2. ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВИКИДІВ

2.1 Експлуатаційні заходи стосовно зниження токсичності відпрацьованих газів

Основними експлуатаційними заходами зниження токсичності ОГ є такі:

Для карбюраторних двигунів

>1.Своєчасне регулювання карбюраторів по оптимальному складу робочої суміші.

>2.Оптимізація характеристики прискорювального насоса при розгоні автомобілля.

>3.Підтримка оптимального регулювання проміжків між торцями стрижнів клапанів і шкарпетками коромисел газорозпридільного механізму.

>4.Контроль і регулювання оптимального кута випередження запалювання. Підтримка нормального зазору в контактах преривателя.

>5.Підвищення мінімальної частоти обертання колінчастого валу двигуна на 50—100 об./хв.

>6.Періодичне промивання системи мастилом спеціальним промивочним олією.

>7.Періодична перевірка герметичності цилиндро-поршневої групи.

>8.Рух , наскільки можна, із постійною швидкістю.

>9.Систематичне промивання паливних і повітряного фільтрів систем харчування двигуна.

>10.Работа двигуна на середніх швидкісних режимах і навантаженнях 60—80 % від максимальної потужності.

>11.Добавка в бензин 3 % антитоксичного спирту.

Для дизельних двигунів

>1.Систематичний контроль оптимального кута випередження початку подачі палива. Вона має бути у двигунів ЯМЗ-236 іЯМЗ-238 16-19° доВМТ.

>2.Підтримка постійної циклічності подачі палива кожному за циліндра. Допускається нерівномірність подачі палива +5 %.

>3.Контроль і регулювання оптимальної максимальної подачі палива, яка виключає димний вихлоп.

>4.Своєчасний контроль технічного гніву й регулювання оптимального тиску початку впорскування палива кожної форсункою. Для двигунів ЯМЗ-236 іЯМЗ-238 тиск початку підйому голки має бути 150+5кгс/см2.

Розігрів двигуна та її систем до початку руху автомобіля до температури не нижче 30 °С і повна навантаження двигуна за нормальної температури охолоджувальної рідини не нижче 55°С.

>6.Робота двигуна на середніх швидкісних режимах і навантаженнях 60—70 % від максимальної потужності.

>7.Періодична перевірка герметично стіцилиндро-поршневої групи.

>8.Движение, наскільки можна, із постійною швидкістю.

9. Своєчасне промивання паливних і повітряних фільтрів.
Щоб будувати висновки про своєчасному виконанні вищевказаних заходів на АТП, організується контролю над токсичністю ОГ із застосуванням сучасних газоаналізаторів.

Поглиблена перевірка справного технічного стану паливних систем двигунів зазвичай проводиться 2 рази на рік. У цьому перевіряють:

— продуктивність паливних жиклерів;

— знос деталів приводу прискорювального насоса і її;

— систему балансування поплавкової камери.

Хороший взаємозв'язок системи холостого ходу карбюратора і головною дозирующей системи забезпечують автомобілю хороші ходові якості.

ПриТО-2 технічний стан карбюратора і повітряного фільтра перевіряють насамперед, т. е. контролюють: стан системи холостого ходу; становище гвинта мінімального відкриття дроселі; мінімальні обертів холостого ходу і змістом ЗІ в ОГ. Потім перевіряють технічний стан акумуляторних батарей і системи запалювання.

У дизельних двигунів насамперед визначається технічний стан паливної системи. Тобто перевіряється справність паливної апаратури (форсунок, паливні насоси). Звертається також увагу до технічний станвоздухоочистителя, паливних фільтрів та його герметичність.

З іншого боку, авто із дизельними двигунами перевіряються надимность при технічне обслуговування і за проведенні річних технічни перевірок.

2.2 основні напрями, заходи, методи і засоби зниження токсичності і димности відпрацьованих газів

1. Нові схеми двигуна:

—з турбокомпаундированім;

—з утилізацією теплоти в циклі Ренкина—Стирлинга;

—комбіновані;

—газотурбінні;

—>аксиальні;

—>двухтактні;

—електричні.

2. Удосконалення робочого процесу:

—оптимізація камери згоряння;

—оптимізація параметрівтопливоподачи;

—поліпшення наповнення циліндрів;

—оптимізація структури повітряного вихору;

—оптимізація фаз газорозподілу;

—розробка малотоксичних робочих процесів;

—теплоізоляцію камери згоряння;

—попередня фізико-хімічна обробка палива, повітряного заряду, робочої суміші;

—вдосконалення систем турбонаддува:

—вдосконалення систем впуску і випуску.

3. Удосконалення конструкції і технології виготовлення ДВС:

—зниження механічних втрат;

—утилізація теплоти ОГ;

—жорсткість допусків;

—оптимізація ступеня стискування:

—вдосконалення систем теплоподачі:

—вдосконалення вузлів і деталей дизеля;

—вдосконалення систем охолодження і змащування;

—створення електронних системам управління.

4. Розробка засобів і методів зниження токсичності і димності ДВС:

— вплив на робочий процес:

• регуляція ОГ;

•упорскування води, присадки і емульсії;

— встановлюваних у системі випуску:

• каталітичні чи рідинні каталізатори, фільтри,термореактори;

• інші устрою;

—комбіновані системи очищення ОГ;

—хімічні поглиначі.

5. Застосування альтернативних палив і трансмісійних мастил:

—рідкі палива;

—водень;

—стиснений газ (природний, синтетичний та інших.);

—скраплений газ (природний, синтетичний та інших.);

—>антидимні присадки;

—олії;

—суміші палив, олій і присадок;

—метанол, етанол;

—соняшникова, рапсова олії.

6.Технологічне забезпечення, експлуатація, технічне
обслуговування може й ремонт:

—обкатка;

—ремонт;

—діагностика;

—експлуатація;

—обслуговування;

—зберігання;

—підвищення якості моторних масел.

7. Комбіновані методи і засоби:

—гаражні начіпні системи очищення ОГ;

—стаціонарні системи очищення ОГ;

—малотоксичні режими обкатування;

—оптимальна організація руху;

—оптимізація транспортних потоків.

Наявність у транспортному потоці АТС з різними експлуатаційними властивостями призводить до зростанню нерівномірності руху, і витрати палива. Зі збільшенням завантаження магістралей, природно, зростають і викиди ОГ. Створення однорідних потоків можливо дифференціровані смуги руху для легкових і вантажних АТС, виділенням магістралей для пасажирського і вантажного руху, виділенням окремих смуг для маршрутного пасажирського транспорту, спеціалізацією смуг при підході до перетинанню з подальшого напрямку руху.

Вплив на швидкісної режим транспортного потоку також дає позитивний ефект зниження токсичних викидів ДВС.

Знизити шкідливі викиди АТС можна шляхом упровадження автоматизованих системам управління рухом (>АСУД). Впровадження АСУД сприяє зниження числа затриманих МС і часу на їхнє затримки у перехрестя, зменшенням нерівномірності руху на перегонах магістралей.

2.3Малотоксичние і нетоксичні двигуни

>Малотоксичними є газотурбінні, роторні і гібридні двигуни, анетоксичними — інерційні.

Газотурбінний двигун простіше поршневого за конструкцією, має меншу масу, простіше в експлуатації, легко пускається і від забруднює повітря, що у його відпрацьованих газах міститься значно коротші оксидів вуглецю і вуглеводнів. Проте задля двигуна цього характерні високу вартість, великий витрата пального й малаприемистость (повільно розвиває максимальну потужність).

>Роторний двигун — це бензиновий двигун, що б за конструкцією від поршневого. У роторного двигуна немає циліндрів і шатунно-поршневой групи. Замість поршнів двигун має обертався ротор, який передає крутний момент через зубцювату передачу. У двигуні також відсутні клапани, а натомість передбачені впускні і випускні отвори. Двигун має меншу масу чуток і вищу частоту обертання. Він компактний, простий у виробництві,безшумні і може працювати на бензині із кожним октановим числом і добавокантидетонационних свинцевих присадок. Проте, порівняно з поршневим роторний двигун меншекономичен. З іншого боку, важко забезпечити необхідну герметичність між його корпусом і ротором в міру їхнього зношування і експлуатації.

>Гибридні двигуни менш токсичні більш безшумні проти поршневими. На автомобілі (рис. 2.1) встановлюють два двигуна: двигун 1 внутрішнього згоряння тяговий електродвигун 4. У разі міста використовується електродвигун, який працює від акумуляторної батареї 3, а при виїзд із міста — двигун внутрішнього згоряння. Працюючи останнього генератор 2подзаряжает акумуляторну батарею. Автомобіль із гібридним двигуном складніше за конструкцією і трохи дорожчий у виробництві, ніж звичайний електромобіль.

>Інерційний двигун є маховик. Переваги такого двигуна пов'язані з його екологічної чистотою, відсутністю токсичних відходів, практично безшумної роботою та високим ККД. Недоліком, перешкоджає його впровадженню, є мала енергоємність маховика і, отже, незначний пробіг автомобіля у періодподзарядками (розкручуванням) маховика. З іншого боку, певну складність | представляє створення трансмісії, передавальної енергію від маховика до провідним колеса автомобіля.

2.4 Електромобілі

Електромобілі істотно покращують стан довкілля. Не споживають паливо, не забруднюють повітря відпрацювали газами, працює близько безшумно, ними легко управляти.Электромотор такого автомобіля витримує короткочасні перевантаження і має хорошу тягову характеристику, на електромобілі можна встановлювати двигун меншою потужності. З іншого боку, електромобіль вже не потребує складної трансмісії та у багатьох системах, притаманних звичайного сучасного автомобіля. Проте швидке розвиток електромобілів стримується через брак високоефективних електричних джерел.

Основним недоліком сучасного електромобіля, постаченого як джерело струмусвинцово-кислотними аккумуляторними батареями, є обмежений пробіг, велика маса, малий термін їхньої служби джерела струму та висока вартість.

2.5 Вплив різних чинників на екологічність автомобіля

автомобіль токсичність двигун викид

Екологічність автомобіля тісно пов'язана з його паливної економічностю. Чим менший автомобіль витрачає палива і під час транспортної роботи, тим незначніший викид відпрацьованих газів і токсичних речовин, і навіть шкода, заподіювана навколишньому середовищі. У зв'язку з ним багато хто чинники, що впливають паливну економічність автомобіля, позначаються з його екологічності.

Розглянемо вплив конструктивних і експлуатаційних чинників на екологічність автомобіля.

Тип двигуна. По токсичності відпрацьованих газів найбільш екологічними є двигуни, працівники стиснутих і скраплених газах. У відпрацьованих газах цих двигунів міститься менші надходження до середньому у 4,5 разу оксиду вуглецю, в 1,6 разу — оксидів азоту NO та в 1,3 разу — вуглеводнів проти бензиновими двигунами.

Дизелі за токсичністю також екологічна від бензинових двигунів. У тому відпрацьованих газах міститься менше оксиду вуглецю за 30 я раз, оксидів азоту — в 1,3 рази, й вуглеводнів — удесятеро, однак у 6 разів більше сажі.

Технічне стан двигуна. Повністю технічно справний двигун витрачає менше палива й, отже, менше забруднює довкілля. Приміром, підтримку дизеля в технічно справному стані дозволяє знизити загальний викид отруйних речовин, у середньому становив 35 % і зменшити йогодимление.

Погіршення технічного стану двигуна і систем його обслуговування (харчування, запалювання та інших) призводить до зниження екологічності автомобіля. Наприклад, у разі порушення регулювання роботи карбюратора на холостому ходу викид оксиду вуглецю збільшується у два — 3 разу, вуглеводнів — у два —2,5 рази, й альдегідів — в 1,5 разу.

>Вентиляція картера двигуна. Отруйні речовини,вибрасиваемие автомобілями в довкілля, — це які відпрацювали гази (65 %),картерние гази (20 %), які з займистою суміші і продуктів згоряння, і двох палива (15 %). У зв'язку з цим система вентиляції картера двигуна і його тип істотно впливають на екологічність автомобіля.

Автомобілі із закритої (замкнутої) системою вентиляції картера двигуна більш екологічні, ніж із відкритої. З використанням відкритої системи вентиляції картерні гази викидаються у навколишній повітря, тоді як у застосування закритою системи картерні гази з допомогою вакууму у впускному трубопроводі двигуна примусово направляють у циліндри двигуна надогоріння. Через війну запобігається потрапляння картерних газів у салони кузовів легкових авто у і автобусів, кабіни вантажних автомобілів і зменшується викид отруйних речовин у навколишнє середу, зокрема вуглеводнів, на 25...30%. У цьому зміст оксидів вуглецю та азоту не збільшується.

Паливо. Сорт палива й присадки щодо нього істотно впливають на токсичність відпрацьованих газів і екологічність автомобіля.

Застосування бензину із меншим октановим числом протирекомендаційним заводом — виробником автомобіля призводить до сильнішого забруднення повітря. З використанням дуже отруйних етилированних бензинів які відпрацювали гази містять найбільше токсичних речовин, особливо свинцю та її сполук. Тож у час використання етилированних бензинів, до складу яких входить у ролі антидетонатора отрутний тетраетил свинець, заборонено. Є інші, менш отруйні антидетонатори. Наприклад,антидетонатор, створений на марганцевої основі, в 50 раз менш токсичний, ніж тетраетилсвинець.

Дизельне пальне з підвищеним цетановим числом (більш 45) забезпечує зменшення викиду з відпрацювали газами вуглеводнів і оксидів азоту, і навіть більш м'яку і безшумну роботу двигуна.

>Газообразне паливо (метан, технічний бутан, суміш пропану збутаном та інших.) більш екологічно, ніж бензини і дизельне паливо.

>Нейтралізатори. Застосування нейтралізаторів у системі випуску відпрацьованих газів дозволяє перетворювати отруйні речовини до продуктів, які надають шкідливого впливу довкілля. Приміром, нейтралізатори, містять як каталізаторів оксиди міді, хрому, нікелю, марганцю та інших., значно знижують токсичність відпрацьованих газів пооксидам вуглецю, і навіть вуглеводням.

Режим руху. Токсичність відпрацьованих газів великою мірою залежить від режиму руху автомобіля. Найбільше отруйних речовин автомобіль викидає у повітря притрогании з місця та гальмуванні.

При рівномірному русі, яким за умов міста припадає близько 20 % часу роботи автомобіля, забруднення довкілля відпрацювали газами найменш значно. Але в цьому разі відпрацьованих газах міститься найбільша кількість оксидів азоту, обсяг яких за порівнянню з режимом холостого ходу зростає у середньому в 32 раза.

При гальмуванні автомобіля двигуном зміст альдегідів в відпрацьованих газах збільшується удесятеро.

Під час розгону, загальна тривалість що його умовах міста становить 40 % часу руху автомобіля, токсичність відпрацьованих газів зростає, а на своєму шляху як розгін — накат кількість що викидаються отруйних речовин під час випуску може бути меншою чи більше, аніж за що встановилася русі автомобіля.

Кваліфікація водія. Працюючи в однакових умов (тип дороги, автомобіля тощо.) у водіїв різною кваліфікації різниця у витратах палива автомобілем становить 20 %. Отже, досвідченіші кваліфіковані водії, використовуючи раціональні прийоми водіння, домагаються зниження як витрати палива, а й токсичності відпрацьованих газів, поліпшуючи у своїй екологічністьавтомобилей.

 

Висновок

Отже, основне обмеження забруднення атмосфери автотранспортом зводиться до вдосконалення двигуна автомобіля та її технічного стану.

Одна з основних заходів — вдосконалення конструкції сучасного двигуна внутрішнього згоряння (ДВС) з іскровим запалюванням. Найбільшого впливу на токсичність відпрацьованих газів надають зміни, що до систему харчування і запалювання ДВС, оскільки вони сьогодні визначають процес запалення і згоряння робочої суміші.

Роботи досліджують таких напрямках:

- поліпшення якостісмесеобразования у впускний системі;

- поліпшення розпорошення палива на карбюраторі;

- застосування регуляторів примусового холостого ходу;

- забезпечення рівномірного розподілу суміші по циліндрам.

Від працівників автомобільного транспорту — водіїв, ремонтних робочих, інженерно-технічних працівників залежить, наскільки повно буде реалізовано властивості, закладені у конструкцію автомобіля. Чим жорсткіше вимоги до токсичності і паливної економічності, складніше конструкція двигуна, тим паче досконалим має бути технічне обслуговування автомобіля, тим більше коштів вимог пред'являється до кваліфікації водіїв.

Технічно грамотно експлуатувати складну техніку можна лише за знанні основних закономірностей роботи двигуна і автомобіля, а виконання вимог до токсичності відпрацьованих газів можливе лише тоді, коли, яких це, виконуватимуть своєї роботи усвідомлено.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Амбарцумян У. У., Носов У. Б.,Тагасов У. І.,Сарбаев У. І. Екологічна безпеку автомобільного транспорту. – М.:Научтехлитиздат, 1999.

2.Беднарский У. У. Технічне обслуговування може й ремонт автомобілів. – Ростовн/Дону: Фенікс, 2005.

3.Беднарский У. У. Екологічна безпеку при експлуатації і ремонті автомобілів. – Ростовн/Дону: Фенікс, 2003.

4.Вахламов У. До. Автомобілі. Основи конструкції. – М.: Академія, 2008.

5.Вахламов У. До. Автомобілі: Експлуатаційні властивості. – М.: Академія, 2005

6.Иларионов У. А. Експлуатаційні властивості автомобіля. – М.: Машинобудування, 1996.

7. Саньков У. М., Євграфов У. А., Юрченко М. І. Основи експлуатації транспортних і технологічних машин і устаткування. – М.: Колос, 2001.

 

[1]Амбарцумян У. У., Носов У. Б.,Тагасов У. І.,Сарбаев У. І. Екологічнабезопсность автомобільного транспорту. – М.:Научтехлитиздат, 1999, з. 5-6.

[2]Беднарский У. У. Технічне обслуговування може й ремонт автомобілів. – Ростовн/Дону: Фенікс, 2005,с.391-395.

[3]Беднарский У. У. Технічне обслуговування може й ремонт автомобілів. – Ростовн/Дону: Фенікс, 2005, з. 395-400.

[4]Беднарский У. У. Екологічна безпеку при експлуатації і ремонті автомобілів. – Ростовн/Дону: Фенікс, 2003, 401-405.

[5]Вахламов У. До. Автомобілі: Експлуатаційні властивості. – М.: Академія, 2005, з. 226-227.

[6]Вахламов У. До. Автомобілі: Експлуатаційні властивості. – М.: Академія, 2005, з. 227-228.

[7]Вахламов У. До. Автомобілі: Експлуатаційні властивості. – М.: Академія, 2005, з. 231-233.

 
<== предыдущая | следующая ==>
Глоссарий. Авансирование - оплата вперед до момента получения чего-либо | Обоснование актуальности

Date: 2015-05-22; view: 413; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.052 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию