Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Математика

(4 години на тиждень)

ІI семестр

Контрольні роботи - 5

 

№ п/п Тема уроку №№ завдань Дата Прим.
Т.5. Додавання і віднімання в межах 1000 (продовження) 15 год    
65. Письмове додавання двоцифрових чисел 590-605 12.01  
66. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування рівнянь 606-614 13.01  
67. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування нерівностей 615-631 14.01  
68. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на віднімання 632-639 16.01  
69. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними 640-648 19.01  
70. Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами. Самостійна робота. 649-657 20.01  
71. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв’язування задачі за коротким записом. Периметр прямокутника 658-666 21.01  
72. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Творча робота над задачею. Складена задача на три дії 667-675 23.01  
73. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи).Розв’язування нерівностей способом випробування. Складання обернених задач 676-684 26.01  
74. Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння результату першої дії з одним із даних чисел 685-694 27.01  
75. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задача, що містить суму трьох доданків 695-705 28.01  
76. Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача на три дії (різницеве порівняння двох сум).Самостійна робота. 706-713 30.01  
77. Додавання трицифрових чисел способом округлення 714-721 02.02  
78. Віднімання трицифрових чисел способом округлення 722-729 03.02  
79. Контрольна робота № 5(комбінована) ТБ   04.02  
Т.6. Множення і ділення в межах 1000 17 год.    
80. Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складені задачі на 2–3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 730-738 06.02  
81. Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків 739-747 09.02  
82. Множення і ділення на 100. Розв’язування задач 748-757 10.02  
83. Ділення виду 80: 8; 700: 7. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою 758-765 11.02  
84. Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії 766-776 13.02  
85. Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою 777-787 16.02  
86. Ділення виду 90: 30; 600: 30; 800: 200. Розв’язування простих і складених задач 788-796 17.02  
  Множення суми на число. Розв`язування задач двома способами. Розв’язування задач з буквеними даними 797-806 18.02  
88. Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою 807-814 20.02  
89. Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Задачі, пов’язані з одиничною нормою 815-823 23.02  
90. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі переставної властивості дії множення) виду 3 ∙ 24. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів.Самостійна робота 824-833 24.02  
91. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задачі на порівняння двох часток 834-842 25.02  
92. Множення різниці на число. Розв’язування задач 843-850 27.02  
93. Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних. Задачі на три дії,що містять збільшення(зменшення) числа в кілька разів 851-860 28.02  
94. Множення виду 320 ∙ 3. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду. Самостійна робота 861-870 02.03  
95. Повторення і закріплення вивченого матеріалу 871-878 03.03  
96. Контрольна робота № 6(тестова) ТБ   04.03  
Т.7. Множення і ділення в межах 1000 (продовження) 16 год.    
97. Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами 879-886 06.03  
98. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39: 3. Розв’язування рівнянь 887-896 10.03  
99. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72: 3 і 50: 2. Задача, пов’язана з одиничною нормою 897-907 11.03  
100. Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків 908-915 13.03  
101. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків 916-924 14.03  
102. Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та скороченим записом. Розв’язування рівнянь 925-933 16.03  
103. Ділення виду 360: 3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків.Розв’язування рівнянь 934-942 17.03  
104. Ділення виду 64: 16 способом випробовування. Розв’язування і порівняння складених задач на три дії 943-951 18.03  
105. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов’язані з порівнянням двох часток.Самостійна робота 952-959 20.03  
106. Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач 960-968 23.03  
107. Залежність частки від зміни діленого. Розв’язування задач 969-976 24.03  
108. Залежність частки від зміни дільника. Розв’язування задач 978-984 25.03  
109. Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною.Розв’язування задач 985-991 27.03  
110. Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною.Розв’язування задач. Самостійна робота 992-998 28.03  
111. Повторення і закріплення вивченого матеріалу 999-1006 14.04  
112. Контрольна робота № 7(диференційована) ТБ   15.04  
Т. 8. Частини. Ділення з остачею. 10 год.    
113. Позначення частин числа цифрами. Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис. Розв’язування задач 1007-1015 17.04  
114. Розв’язування задач на час 1016-1025 20.04  
115. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові 1026-1035 21.04  
116. Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач. Розв’язування нерівностей.Самостійна робота. 1036-1045 22.04  
117. Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Задача на дві дії,що містить порівняння чисел 1046-1056 24.04  
118. Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Розв’язування задач 1057-1065 27.04  
119. Ділення з остачею. Властивість остачі 1066-1074 28.04  
120. Перевірка остачі. Розв’язування задач 1075-1082 29.04  
121. Ознаки подільності на 2 та 5. Самостійна робота 1083-1094 05.05  
122. Контрольна робота № 8(комбінована) ТБ   06.05  
Т.9. Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням 13 год.    
123. Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого.матеріалу С.165, 2,4 08.05  
124. Повторення таблиць множення і ділення 1095-1106 12.05  
125. Повторення ділення з остачею 1107-1114 13.05  
126. Повторення нумерації трицифрових чисел. Самостійна робота 1115-1122 15.05  
127. Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Чисельник і знаменник дробу 1123-1131 16.05  
128. Повторення позатабличного множення і ділення. 1132-1139 18.05  
129. Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота 1140-1147 19.05  
130. Повторення вивченого матеріалу. Способи раціональних обчислень: множення на 9; 99 1148-1157 20.05  
131. Контрольна робота №9 (річна)   22.05  
132. Аналіз контрольної роботи. Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел 1158-1163 25.05  
133. Узагальнення і систематизація знань. Способи раціональних обчислень: множення на 11 1164-1172 26.05  
134. Розвязування цікавих задач.   27.05  
135. Підсумковий урок за рік ТБ   29.05  

 

 

Date: 2015-04-23; view: 811; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию