Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаПІДГОТОВКА ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ДОПУСКУ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Завершену дипломну роботу студент подає керівнику для перевірки та підготовки відгуку на неї (додаток А.7). Якщо дипломна робота, з точки зору керівника, підготовлена до захисту перед ДЕК, відповідна рекомендація дається ним у кінці відгуку.

Письмовий відгук керівника на дипломну роботу висвітлює рівень теоретичних знань студента для розв’язання завдань дослідження; аналізу і вибору методики дослідження; оцінку якості вирішення завдань дослідження; оцінку запропонованих дослідником заходів; тривалість роботи студента над роботою; виконання календарного плану роботи; участь у науково-дослідній роботі на протязі навчання; можливість впровадження пропозицій та рекомендацій в практичну діяльність суб’єкта господарювання, кафедри; наявність професійних навичок по спеціальності; ставлення студента до виконання роботи, загальні висновки та оцінку дипломної роботи. Керівник оцінює дипломну роботу записом: «Рекомендується до захисту», а в разі негативної оцінки «До захисту не рекомендується». У випадку негативного висновку щодо допуску студента до захисту дипломної роботи, це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю керівника.

Кожна дипломна робота направляється на зовнішню рецензію. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, рецензентом може виступати фахівець підприємства, установи, організації тощо, де працює студент. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів має відповідати тематиці дипломної роботи.

Рецензія подається у письмовому вигляді (форма рецензії наведена в додатку А.6) і містить такі складові:

-значимість теми дипломної роботи для практики та її актуальність;

-аналіз відповідності змісту дипломної роботи її завданню;

-глибина висвітлення студентом реального стану справ у відповідній галузі;

-висновки щодо використання в дипломній роботі сучасних ме­тодів дослідження, методичних підходів;

-позитивні сторони дипломної роботи та її недоліки, інші питання на розсуд рецензента;

-оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладання тощо);-висновок і рекомендацію щодо можливості допущення дипломної роботи до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку дипломної роботи за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та про присвоєння певної кваліфікації.

Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, місця роботи і посади, яку займає.

Завершена дипломна робота, підписана автором, разом з письмовим відгуком керівника та рецензією, подається на випускаючу кафедру, проводиться її попередній захист та вирішується питання про допуск студента до подальшого захисту перед ДЕК. За результатами засідання кафедри складається протокол, який передається до деканату. Термін подання дипломної роботи на кафедру – не пізніше одного тижня до захисту.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих пропозицій, без відгуку та рецензії, до захисту не допускається.
Date: 2015-05-22; view: 446; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию