Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаРідна мова – засіб розумового та морального розвитку дитини

 

К.Д. Ушинський підкреслює виняткове освітнє і виховне значення мови, називаючи її найбільшим народним наставником, незвичайним педагогом, кращим тлумачем природи й життя. Мова, твердить учений, - це могутній засіб розвитку індивіда, за допомогою неї дитина здобуває, розвиває мислення, спілкується з людьми. Мова поряд із трудовою діяльністю й іншими факторами виховання сприяє розвитку розумових сил дитини, формує її особистість. Засвоюючи рідну мову легко і без великих зусиль, кожне нове покоління водночас засвоює плоди думки й почуття тисяч поколінь, що передували йому і давно вже зотліли в рідній землі. Дитина, навчившись рідної мови, вступає вже в життя з безмежними силами.Особливу роль мови, усної народної творчості, літератури К.Д. Ушинський вбачав у справі виховання у дітей почуття патріотизму, любові до рідного краю, свого народу, його традицій, звичаїв, його мистецтва, культури, історії. Слово – вихователь доброти, чесності, гуманності, почуття громадського обов’язку, любові до природи, праці, вихователь широких естетичних смаків Найважливішими джерелами розвитку дитячого мовлення є художня література та усна народна творчість, величезна сила впливу яких традиційно використовувалася у вітчизняній та зарубіжній педагогіці як могутній чинник виховання та освіти підростаючого покоління. Виховна і художня цінність цього виду мистецтва обумовлена специфікою засобів втілення в ньому художнього образу, насамперед, мовних засобів виразності, адже мова художнього твору є найкращою, найвищою формою літературної мови, яку діти прагнуть наслідувати.

Життєдайним джерелом розвитку художньої літератури є усна народна творчість.

Класичний зразок фольклору – казка – стародавній жанр усної народної творчості. В казці закладено величезний естетичний потенціал, який проявляється в яскравому, романтичному зображенні казкового світу, в ідеалізації позитивних героїв, повчальності. Колоритна, яскрава мова казок захоплює, викликає в уяві чудові образи, пробуджує фантазію.Повною мірою особливості українського фольклору виявляються і в малих фольклорних жанрах – прислів’ях, приказках, загадках, гуморесках. Прості, невеличкі за обсягом, вони дивують оригінальною будовою, широким використанням виразних мовних засобів. Усе в них виражено, доцільно, кожне слово на своєму місці. Наприклад, загадка – поетична формула, яку характеризують високий ступінь метафоричності, ритмічна домірність, одухотворення, уособлення неживого світу. Все це надає загадці особливої поетичності.До малих фольклорних жанрів, окрім вищезгаданих, належать пусто байки, колисанки, забавлянки, ігри з текстами, скоромовки тощо. Їх художня форма поєднується з глибокою узагальнюючою думкою. Це дозволяє використовувати фольклорні жанри як важливий засіб виховання мовленнєвої культури дітей.

Формування художньо-мовленнєвої компетенції у дошкільному закладі передбачає:

· ознайомити дітей з фольклором, творами письменників-класиків, а також з творами як сучасних українських письменників, так і зарубіжних авторів;

· навчити дітей слухати і розуміти зміст художніх творів;

· виховувати інтерес до слухання художніх творів;

· вчити відповідати на запитання за змістом прослуханих творів;

· прищеплювати вміння відтворювати зміст знайомих творів у активній художньо-мовленнєвій діяльності;

· розвивати поетичний слух, бажання вивчати вірші напам’ять;

· виховувати виразність художнього читання у процесі відтворення змісту художніх творів;

· виховувати оцінювальні судження, адекватні естетичні та моральні оцінки поведінки героїв;

· формувати самостійність у художньо-мовленнєвій і театрально-ігровій діяльності.

Основними напрямами роботи дитячого садка №802 Подільського району є:

· розвиток художньо-естетичного сприймання і словесної творчості. В сприйманні художнього тексту кожна дитина виявляє своє розуміння, пропускаючи отриману інформацію через особистий неповторний і унікальний досвід. Вчені відзначають зв’язок між розвитком відчуття художнього слова, що здійснюється під керівництвом вихователя в процесі аналізу художнього твору, і виразністю самостійних дитячих висловлювань;

· розвиток мовлення, виховання культури мови дитини передбачає особливу організацію мовної роботи, націлену на збагачення словника, граматичної упорядкованості, зв’язності висловлювань у процесі роботи над текстом, а також розвиток поетичного сприймання краси і точності художнього слова. Все це сприяє прояву естетичної функції дитячого мовлення. Словесна творчість є вищою формою дитячого мовлення, для якого характерні самостійність, образність, зв’язність, виразність;

· літературознавча підготовка. Елементарна літературознавча пропедевтика враховує специфіку літератури як мистецтва слова. Щоб пізнати, усвідомити ідейно-естетичний зміст твору, а водночас і суть зображених у ньому життєвих явищ, замало тільки емоційно активного сприймання образів, картин твору – потрібне їх осмислення, певна літературна обізнаність дошкільнят. Вона передбачає ознайомлення з найпоширенішими жанрами дитячої літератури і фольклору: казкою, оповіданням, віршем, байкою, казковою повістю, загадкою, піснею, прислів’ям, приказкою, колисковою тощо. У процесі ознайомлення з художньою літературою дітей підводять до елементарного аналізу літературно-художньої структури твору: вчать розуміти основний його зміст, знайомлять з жанровими, композиційними, мовними особливостями. Одержані літературні знання діти використовують під час складання власних розповідей;· збагачення емоційно-чуттєвого і когнітивного досвіду дитини. Творча рухова, мовна, діяльнісна активність дитини в процесі сприйняття і проживання, прийняття художнього твору, безумовно, збагачує емоційно-чуттєвий і когнітивний досвід дитини;.

· народна гумористична творчість (анекдоти, усмішки, жарти) – це ефективний шлях розвитку мовлення, інтелектуального виховання і, в цілому, психічного розвитку дитини.

 

Наприклад: методика використання творів художньої літератури та усної народної творчості в роботі молодшої групи дитячого садка.Завдання вихователя молодшої групи – зацікавити дітей загадками, вчити розуміти їх зміст, ввести в життя дітей забавлянки, колискові, вчити повторювати за дорослими тексти рухливих ігор. Для занять добирають тільки описові загадки, прості за змістом і формою; невеличкі колискові; пісеньки, з численними повторами, емоційно-образною лексикою.

 
Date: 2015-05-22; view: 407; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию