Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реалізація ідей народного виховання в теорії дошкільного виховання

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Вічним і незабутнім заповітом К.Д. Ушинського для всіх освітян залишається ідея народного, національного виховання. “Загальні системи народного виховання для всіх народів немає не тільки на практиці, а й у теорії... У кожного народу своя особлива національна система виховання...” Саме ця ідея цілісно єднає всі найвизначніші праці педагога. Проте завершеного науково-теоретичного розвитку ідея народного, національного виховання знайшла у творах: “Три елемента школи”, “Питання про народні школи”, “Про моральний елемент у суспільному вихованні”, “Про користь педагогічної літератури” та у навчальних книгах Костянтина Дмитровича.К.Д. Ушинський застерігав від необачного механічного перенесення систем виховання й навчання одного народу для іншого, оскільки вони розвивалися за різних умов і в різні історичні епохи. “Коли б, наприклад, хто-небудь побажав виховувати азіатські сучасні народи за тією ж системою, що й новоєвропейські, не звертаючи уваги ні на історію, яку прожив кожен народ, ні на релігію, ні на державній устрій, то, звичайно, таке виховання не досягло б ніякого щасливого результату”, - цитує Ушинський думку німецького педагога Дістервега у праці “Про народність у громадському вихованні”. І далі продовжує власні роздуми: “...саме основи виховання і мета його, а отже, і його головний напрям, різні в кожного народу і визначаються народним характером, тим часом як окремі педагогічні деталі можуть вільно переходити, і часто переходять від одного народу до іншого. Чому не користуватися педагогічним досвідом іншої держави? Однак це користування не шкідливе лише тоді, коли основи громадської освіти твердо закладені самим народом. Можна і треба запозичити знаряддя, засоби винахідництва, але не можна запозичити чужого характеру і тієї системи, в якій виявляється характер”.

 

Такі узагальнюючі висновки Ушинський робить не на основі кабінетно-теоретичних абстрагувань, а завдяки численним поїздкам західноєвропейськими країнами, під час яких ґрунтовно вивчає навчально-виховні системи Німеччини, Франції, Англії, Швейцарії, Італії, Бельгії. Кожна з національних систем виховання за переконанням Костянтина Дмитровича, за певної зовнішньої схожості має свої корінні відмінності, особливу мету і засоби досягнення цієї мети, а відтак наслідування одним народом виховної системи іншого виведе неодмінно на хибний шлях.Основним джерелом виховання, стверджує К.Д. Ушинський, є народність, оскільки немає жодної людини, яка б не плекала любові до Батьківщини, і саме ця любов дає вихованню надійний ключ до серця людини, могутню опору для боротьби з її негативними природними, особистими, сімейними та родовими нахилами. Отож, “виховання, коли воно не хоче бути безсильним, повинно бути народним”.

 

Ніхто не має права судити про достоїнства і вади народу лише на підставі власних понять про якості людини, втискуючи ідею народності у вузькі рамки особистого ідеалу. Адже, як би не була розвинена окрема людина, вона завжди стоїть нижче свого народу. “Історія переконує нас на кожному кроці, що поняття наші про достоїнства і вади не можна застосовувати до цілих народностей, і часто те, що здається нам вадою у народі, є зворотною і необхідною стороною його достоїнств, умовою його діяльності в історії”.Ідеалом довершеності, перед яким схиляються всі народності, є, за переконанням Костянтина Дмитровича, тільки один ідеал, який дає нам християнство. Завдання виховання полягає в тому, щоб прищепити кожному вічні істини християнства, оскільки “воно дає життя і вказує вищу мету всякого виховання, воно ж і повинно служити для виховання кожного християнського народу джерелом усякого світла і всякої істини”. Довершену ідею християнства несе людина, сутність якої здебільшого недосконала. Проте християнство – це “невгасимий світоч, що йде вічно, як вогняний стовп у пустині, попереду людини і народів; за ним повинен прямувати розвиток усякої народності і всяке справжнє виховання, що йде разом з народністю”.

 

Таким чином, виховання йде шляхом, який прокладає сам народ та його визначні люди і, діючи заодно з іншими громадськими силами, виховання допомагає йти цим шляхом окремим особам та новим поколінням. Усвідомлення народної ідеї виховання відбувається тим швидше й повніше, чим більше займається ним громадська думка і наука, чим частіше ці питання стають доступними для всіх.Костянтин Дмитрович Ушинський підкреслює надзвичайно цінну роль початкової освіти для розвитку дитини. Серцевиною, зерном, кінцевою метою занять у початковій школі мають стати не самі знання, а ті ідеї, що розвиваються в розумі дитини у процесі засвоєння цих знань. Читання та розповіді мають повідомляти учневі лише позитивні знання, що дають йому ідею. Існуюча в початковій школі практика численних розповідей, тлумачень, повідомлень, які змінюють одне одного, не дають систематичних знань, а тим паче не формують систематично розвиненої ідеї.

 

Видатний педагог переконливо доводить, що основним у початковій школі під час читання для дитини є розуміння читаного, тобто логічний розклад думки на її складові. Збуджувати думку дитини мають запитання вчителя, дібрані так, щоб відповіді на них були якнайлегші і щоб саме ці запитання непомітно вводили маленького читача в граматичний і логічний склад речення.Вміння дитини вчитися К.Д. Ушинський вбачав у знаходженні й розпізнанні ознак предметів. Дитина має навчитися знаходити подібність і відмінність між предметами і, як наслідок, розміщувати ці предмети за родами і видами. 

Отже, чинником ефективності світоглядного становлення, за Ушинським, є використання форм і методів виховання, що максимально стимулюють самоствердження учнів, свободу їхнього морального вияву відповідно до власного світоглядного досвіду. Умовами застосування означених форм і методів виховання є цілеспрямоване створення емоційно забарвлених ситуацій, що виховують, спілкування вихователів і вихованців, активізація моральних дій учнів.Надзвичайно важливим є один із висновків педагога: засобами формування світогляду дитини є такі естетичні фактори, як рідна мова, культурно-історичні традиції, адже у них народна мудрість концентрується в образно-емоційних узагальненнях, забезпечуючи вплив на особистість дитини.

 Date: 2015-05-22; view: 426; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию