Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління - це цілеспрямований вплив суб'єкті управління на об'єкт управління з метою створення ефективно функціонуючої системи та досягнення необхідних результатів

У такому явищі, як управління, завжди є присутніми людина, її інтереси,

 

мета, завдання. Обов'язковість її присутності пояснюється тим, що управління становить собою свідому діяльність, а це, як відомо, властиве лише людині.

Навіть мінімальна кількість різно-порядкових елементів будь-якої системи потребує їх узгодження, яке, своєю чергою, досягається саме за допомоги управління. Прояви функціонування системи (чи то зовнішні, спрямовані за межі самої системи, чи то внутрішні, що відбуваються без допомоги зовнішніх факторів і є непомітними зовні), не можуть відбуватися без управління, в іншому випадку це буде не система, а сукупність певних складників, які хаотично взаємодіють одне з одним. З цього приводу не випадковим видається бурхливий розвиток науки про управління, що мас назву кібернетики.

Система управління складається з таких частин:

1. Суб'єкт управління - керівна складова системи управління, в
інтересах якої здійснюється сам процес управління. Суб'єкт управління має
домінантне значення серед інших частин системи управління. Це пояснюється
тим, що процес управління здійснюється в інтересах суб'єкта управління, тобто
останній зацікавлений у здійсненні процесу і в позитивних результатах
управління.

2. Об'єкт управління - керована складова системи управління, те, на що
спрямовано управління. Об'єктами управління можуть бути окремі, особи та
групи людей, державні органи та недержавні

структури, процес виробництва, рослинний і тваринний світ, технічні пристрої та

засоби. Саме різноманітність об'єктів управління

дає змогу вирізняти певні види управління, про що буде сказано далі.

3. Управлінський вплив - це процес керування, що здійснюється суб'єктом
управління, завдяки якому забезпечується підпорядкування об'єкта суб'єктові та
реалізується на практиці мета управління Вказаний вплив здійснюється за
допомоги різноманітних дій, команд. Саме через управлінський вплив суб'єкт
управління втілює в життя намагання змін об'єкта управління та забезпечує
настання результатів, максимально наближених до мети управління.

4. Зворотній зв'язок - інформація, яку отримує суб'єкт управління і з якої
судить про результативність управлінського впливу та стан об'єкта управління.
Багато в чому саме за рахунок наявності зворотного зв'язку система набуває ознак
цілісності та отримує можливість вчасно коригувати прояви управлінського впливу.
Зворотній зв'язок дозволяє в режимі реального часу зіставляти мету управління,
результати проміжних етапів та ефективність управлінського впливу.

 

Виходячи з характеристики об'єкта управління можна різнити такі види управління:

 

 

 

Технічне управління здійснюється в системі «людина - техніка» В основі його лежить регулювання технічних (технологічних) процесів із метою підвищення продуктивності праці, полегшення умов праці, а в цілому - для розширення можливостей людини у забезпеченні власної життєдіяльності.

Біологічне управління здійснюється в системі «людина - природа», де в рамках загально-біологічних процесів життєдіяльності людина (суб'єкт управління) намагається створити нові сорти рослин, породи тварин (об'єкти управління). Прикладами реального втілення в життя наслідків використання біологічного управління можуть слугувати генетично модифіковані продукти харчування, клоновані тварини, винайдені нові сорти квітів, фруктів, овочів тощо.

Соціальне управління здійснюється в системі «людина - людина» і, на відміну від перших двох видів, характеризується тим, що це - управління всередині людського суспільства (що дає змогу застосовувати також термін суспільного управління), де як суб'єкт, так і об'єкт управління представлено людьми (їх об'єднаннями). Відмінність між державним і громадським соціальним управлінням полягає у наступному. Державне управління реалізується силами держави, її органів (рідше - в рамках делегованих повноважень,- органами місцевого самоврядування чи громадськими організаціями), при цьому основним видається компонент діяльності суб'єкта управління, що діє віл імені держави. Своєю чергою, громадське управління реалізується силами

 

недержавних організацій чи об'єднань громадян, коли суб'єктами управління виступають органи місцевого самоврядування, громадські організації, корпо­рації, товариства тощо. В даному випадку зазначені суб'єкти діють від свого імені або від імені своїх організацій, територіальних громад.

Слід зазначити, що соціальне управління, як різновид управління взагалі, відповідає всім загально-управлінським ознакам і містить ті ж складові частини системи управління. Але як явище суспільне, соціальне управління має певні особливості, що відрізняють його від інших видів управління. Виходячи з цього ознаками соціального управління є:

- суб'єкт і об'єкт управління представлені людьми (їх об'єднаннями);

- реалізується виникненням суспільних відносин, які за суттю є
управлінськими відносинами;

- владний характер, оскільки базується на підпорядкуванні волі об'єктів управління;

- основна мета - упорядкований вплив на учасників спільної діяльності, що
надає процесові взаємодії організованість;

- потребує особливого механізму реалізації, з виокремленням органів управління (державних чи громадських).

Date: 2015-04-23; view: 842; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию