Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаГлоссарий. 1. Нүктелiк ақаулар кристалдық торды бұзады, кристалдың электр кедергiсiн артырады және белгiлi бiр дәрежеде

1. Нүктелiк ақаулар кристалдық торды бұзады, кристалдың электр кедергiсiн артырады және белгiлi бiр дәрежеде кристалды берiк етедi.

2. Шеттік дислокация – тордағы «артық» жарты жазықтықтың шекарасы
3. Бюргерс векторы –бұзылу өлшеміне алынатын шама.
4. Түйiршiктердiң шекарасы – енi 10 атом аралық қашықтыққа дейiн баратын ауыспалы аймақ.
5. Жинақтау ақауы атом жазықтығының бөлiгi болып есептеледi.

8) Мәнжазба тақырыптары

 

1.Де Бройль болжамы.

2.Кванттық механиканың негізгі ұғымдары.

3. Кванттық механикадағы суперпозиция принципі.

4.Кванттық механиканың математикалық апппараты.

 

9)Әдебиеттер
1.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

2.А.С.Давыдов.Квантовая механика.Наука-1973г.

3.Балашов В.В ., Долинов В.К. Курс квантовой физики .М-1982

4.Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.-М:”Высшая школа”, 1963

Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік ұсынымдар мен нұсқаулық

Студенттердің өзіндік жұмысының ең маңызды да, жауапкершілікті түрі — бұл курстық жұмысты орындау және «Конденсияланған орта физикасы» пәнін оқып үйренуде соңғы бекіту кезеңі болып табылады.

Курстық жүмыстың негізгі мақсаты:

1. Жеке мәселелер немесе бекітілген курс тақырыптарын тереңдете игеру барысында студенттердің теориялық білімін нығайту;

2. кристаллдар мен аморфты денелердің құрылымы туралы жалпы түсініктерге талдау жасау;

3. студенттердің өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуге дайындықтарын тексеру.4. қатты денелердің құрылымы мен әртүрлі физикалық қасиеттерін зерттеу әдістерінен тұратын конденсияланған күй физикасы негіздерін жүйелі баяндау.

Оқу, өндірістік және дипломалды практикалардан өтуге арналған әдістемелік нұсқаулар, практика бойынша есептік құжаттама формалары

Өндірістік практика мақсаты жоғары оқу орнында оқу үрдісінде алған теориялық білімді бекіту, тәжірибелік дағдылар мен құзірет алу және алдыңғы қатарлы тәжірибені игеру болып табылады.

Өндірістік практиканың негізгі міндеттері:

- мектептің соңғы 2-3 жылдардағы қызметінің ұйымдастырылуымен танысу;

- мектептің (ұйымның, мекеменің) ережесімен танысу.

Өндірістік (диплом алдындағы) тәжірибенің негізгі міндеттері болып табылады:

-дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес тәжірибелік жұмыстың бағытын таңдау;

-дипломдық жұмыстың теориялық жағын жазу үшін қажетті материалдарды жинау;

-зерттелетін тақырып шеңберінде ашық сабақ, тәрбие шараларын ұйымдастыру;

 

Мамандандырылған аудиториялар ( кабинеттер ) лабораториялардың тізімі

Конденсияланған күй физика кафедрасы

(кафедраның атауы)

 

Кванттық механиканың таңдаулы тараулары пәні бойынша сабақ өткізу

(пәннің атауы)

аудитория (кабинет, лаборатория) №     Бекітілген аудитория (кабинет, лаборатория) Пәнді оқытуда қолданылған құрал мен жабдықтар
Интерактивтік тақта, презентация, сызбалар.
Интерактивтік тақта, презентация, сызбалар.
Интерактивтік тақта, презентация, сызбалар.

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Мамандық 5B011000-физика

(мамандық шифры және атауы )

 

Пән KMTT 4302 Кванттық механиканың таңдаулы тараулары.

Білім беру деңгейі Жоғары білім (Бакалавриат)

Оқу түрі Орта білім негізіндегі күндізгі оқу

Оқу жылы 2014-2015 ж.ж

 

Оқу ісі жөніндегі проректор

б.ғ.д. профессор_____ _____ Әйпеисова__С.Ағылыми дәрежесі, атағы қолы аты-жөні

 

«____»___________2014 ж.

 

 

Оқу-әдістемелік жөніндегі проректор

 

П.ғ д.профессор Ботағариев Т.Т

ғылыми дәрежесі, атағы қолы аты-жөні

«___»____________ 2014ж.

 
Date: 2015-05-19; view: 433; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию