Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Орындаушы(лар)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ф.м.ғ.қ, доцент _______ Шукиров Ж.Ж

(дәрежесі, атағы/лауазымы) (қолы) (аты-жөні)

“___”____________20__ ж.

______________________ _______ __________________

(дәрежесі, атағы/лауазымы) (қолы) (аты-жөні)

 

“___”____________20__ ж.

 

КАФЕДРА ОТЫРЫСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

Хаттама № __ “__” _______________ 20 _ ж.

Кафедра меңгерушісі

 

Ф.-м.ғ.к. _______ Сағымбаева Ш.Ж.

(дәрежесі, атағы/лауазымы) (қолы) (аты-жөні)

 

 

Пәнді оқыту процесінде үнемі қажетті ұсынылған әдебиеттер тізіміне (негізгі және қосымша) назар аудару керек.

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

2. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике.М.:Наука,1986

3.Наумов А.И.Физика атомного ядра и элементарныхчастиц . М-1984

4.Савельев И.В. Основы теоретической физики.М.1987

5.Медведев Б.В. Начала теоретической физики.М.1977

6.Семенченко В.К. г Избранные главы теоретической физики.М.1966

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:

1.А.С.Давыдов.Квантовая механика.Наука-1973г.

2.Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.-М:”Высшая школа”, 1963

3.БерестецкийВ.Б,Идр.Релятивистская квантовая теория. Т.1.М.:”Наука”,1968

4. Балашов В.В ., Долинов В.К. Курс квантовой физики .М-1982

5. Компанеец А.С. Курс теоретической физики.М.1975

6. Левич В.Г. Курс теоретической физики.М.1969

 

ресми сайттарға________________________________________________ т.с.с.

 

 

Пәннің тақырыптарын оқыту ұсынымдары:

1 «Кванттық механикадағы сақталу заңдары» тақырыбын оқытуда айрықша көңіл бөлу керек Энергияның сақталу заңы.

6 «Сутегі тəріздес атом теориясы( Кеплер мəселесі )» тақырыбын оқытуда айрықша көңіл бөлу керек Сутегі тəріздес атомның сəуле шығару спектрлері

Өзіндік жұмысты (үй тапсырмалары) орындауға арналған ұсынымдар:

Оқытылған тақырып бойынша үй тапсырмасын орындауда келесілерді білуі тиіс:

Тақырып бойынша теориялық материал.
Бөлшектің толқындық функциясы

Жарықтың бөлшектік жəне толқындық қасиеттері тəжірибеде дəлелденген. Жарықтың осы қасиеттеріне сүйене отырып француз физигі Луи де Бройль бөлшектердің де толқындық қасиеттері бар деген болжам жасады (1924). «Оптикада,- деп жазады ол, – жүздеген жылдар бойы жарықтың тек толқындық қасиеттеріқарастырылып, корпускулалық қасиеттеріне толық көңіл бөлінбеді, ал материя теориясында осыған керісінше қате жасалынған жоқ па екен? Мүмкін біз "бөлшек" көрінісі жайында көбірек ойлап, толқындық көрінісіне енжар қараған шығармыз?» Де Бройль қойған негізгі сұрақ осы болды. Материялық бөлшектердің толқындық қасиеттері бар деп болжаудың мынадай себептері болды: XIX ғасырдың басында Гамильтон геометриялық оптика мен механиканың арасында терең ұқсастық бар екендігін байқады. Əртүрлі табиғат құбылыстарын сипаттайтын физиканың негізгі екі саласының негізгі заңдылықтарын математикалық жағынан бірдей түрде тепе-теңдік формада беруге болатындығы тағайындалды. Де Бройль болжамы бойынша энергиясы

 

2 E = mc (2.1)

 

Егер материялық бөлшек потенциялық U(x, y,z) өрісте қозғалса, жарық сəулесі қозғалысын көрсеткіші µ(x, y,z) оптикалық біртекті емес ортада қарастыруға болады. Мұндай ұқсастық тек классикалық механика мен геометриялық оптиканың арасында ғана болады. Бірақ геометриялық оптика жарықтың барлық қасиеттерін түгел түсіндіре алмайды. Интерференция, дифракция сияқты құбылыстарды түсіндіру үшін толқындық оптиканы пайдалану қажет. Ал геометриялық оптика толқындық оптиканың шектік жағдайы болып табылады. Екінші жағынан, механиканың дақолданылу шегі бар. Мысалы, ол атомдық жүйелердегі энергиялық деңгейлердің дискреттілігін түсіндіре алмайды. Де Бройльдің негізгі идеясы механика мен оптиканың арасындағы ұқсастықты кеңейтіп, толқындық оптиканы классикалық механикаға қарағанда тереңірек, атомдық деңгейдегі құбылыстарды түсіндіре алатын толқындық механикаға сəйкестендіру. Электрондардың толқындық қасиеттерінің бар екендігі Дэвидсон-Джермер тəжірибесінде, электрондардың дифракция құбылысын бақылау нəтижесінде тағайындалды.Электрондық зеңбіректен (Э.З.) ~ 50 эВ энергиямен шыққан электрондар ни-

кель кристалына перпендикуляр бағытталған. Кристалл бетін жазық дифракциялық тор ретінде қарастырьш, одан шығатын электрондардың қандай бұрышқа бағытталатынын гальванометр арқылы анықтайды.

 

Бұған дейін айтып келгеніміздей ,20 ғасырдың басында ашылған бір қатар құбылыстармен тәжірибелік айғақтар классикалық физиканың негізгі тұжырымдамасымен қайшылыққа келип ,оларды зерделеу нәтижесинде жаңа кванттық көзқарас дами бастады . Микробөлшектердің корпускуалық –бөлшектік қасиеттерінің анықталуы , атомдық физика саласындағы зерттеулер классикалық физика заңдарын микробөлшектерге қолдануға қойылатын шектеулерге айқындады . Мұның өзі микробөлшектердің қозғалыс және өзара әсерлесу заңдарын сипаттайтын кванттық механиканың туындап , дамуына себеп кер болды .

Релятивтік емес (баяу бөлшектерге арналған ) кванттық механиканың негізгі теңдеуін 1926 жылы Э.Шредингер тұжырымдап жазды . Бұл теңдеуді біз қарастырмаймыз ,тек оның негізгі сипаттамасы мен салдарларын талдау жеткілікті .

Бұл- толқындық теңдеу және одан тәжірибелерде бақыланатын бөлшектердің толқындық қасиеттері шығады .Кванттық механикада бөлшектің күйін толқындық функциямен сипаттайды . Толқындық функция – координаталар мен уакыттың комплекстік функциясы , онығ айқын түрі Шредингер теңдеуінің шешуінен шығаты да , соңында бөлшекке әрекет ететін күштердің сипатымен анықталады .

Кеңістіктің берілген нүктесінде де Бройль толқындарының интенсивтігі осы нүктеге түсетін бөлшектердің санын анықтайтыны туралы жоғарыда айтканбыз. Ал , егер жеке бөлшек қарастырылса, оған сәйкес де Бройль толқынының интенсивтігі бөлшектің осы нүктенің маңына тусу ықтималдылығын білдіреді . Кванттық механиканың ең маңызды ерекшелігі – микробөлшектің күйін ықтималдылық тұрысынан сипаттау . 1926 жылы М.Борн ықтималдық амплитпудасы деп аталатын шама толқындық заңдылықпен өзгереді деген болжам айтты , бұл шаманы толқындық функция немесе (пси)- функциясы деп аталады .

Асқын аққыштық

Асқын аққыштық — кванттық сұйықтықтың тар саңылаулар мен тар түтікшелер (капиллярлар) арқылы үйкеліссіз ағатын күйі. ТА=2,17 К-нен төмен темп-рада және 38,8 мм сын. бағ. қаныққан бу қысымында 4Не сұйық гелийі өзінің қасиеттерін күрт өзгертіп, асқын аққыш күйге ауысады. Асқын аққыш 4Не-ді Не ІІ деп, ал асқын аққыш емес 4Не-ді Не І деп атайды. Не ІІ-нің А. а. қасиетін 1938 ж. П.Л. Капица ашқан. Ал 1972 — 74 ж. сұйық 3Не-дің де (2,6 10-3 К-нен төмен темп-рада және 2,588104 м сын. бағ., яғни 34 атм. қысымда) асқын аққыштығы анықталған. 4Не және 3Не сұйық гелийлердің асқын аққыш күйге ауысуы 2-текті фазалық ауысу болып есептеледі. 2-текті фазалық ауысу байқалатын темп-радағы жылу сыйымдылығының өзгеру графигі 1 әрпіне ұқсас болғандықтан, осы темп-ра с-нүктесі деп, ал ауысу --ауысуы деп аталады. Асқын аққыштық сұйықтықты тұтқырлығы жоқ сұйықтық деп қарастыруға болмайды. Өйткені Не ІІ-ге батырылған дискінің иірілмелі тербелістері бойынша жасалынған тәжірибелер Т--дан онша алшақ емес темп-ра кезінде, тұтқырлық салдарынан тербелістің өшуі Не І-дегі осыған ұқсас тербелістердің өшуінен айырмашылығы аз болатындығын көрсетті. Не ІІ-нің А. а. теориясын 1941 ж. Ландау тұжырымдап берді. Е к і - с ұ й ы қ т ы қ г и д р о д и н а м и к а с ы деп аталатын Ландау теориясының негізіне төмен темп-раларда Не ІІ-нің әлсіз қозған кванттық жүйе күйінде болуы, ондағы элементар қозулардың (кванттық бөлшектердің) салдарынан деген тұжырым алынған. Бұл теория бойынша Не ІІ өзара бір-бірімен кіріктіріліп тұрған екі құраушыдан (қалыпты және асқын аққыш) құралған деп қарастырылады. Тр-ға онша жақын емес темп-рада қалыпты құраушы екі түрлі квазибөлшектердің жиынтығынан — фонон және ротоннан тұрады. Квазибөлшектердің өзара және ыдыс қабырғаларымен соқтығысуы салдарынан қалыпты құраушыда тұтқырлық пайда болады да, ал Не ІІ-нің қалған — асқын аққыш құраушысының тұтқырлығы болмайтындықтан, ол тар саңылаулар және тар түтікшелер (капиллярлар) арқылы еркін ағады. Асқын аққыш сұйықтық конвекция әсерінен айырықша жоғары жылу өткізгіштік қасиетке ие. Оның себебі конвекция кезінде жылу квазибөлшектер газының макроскопиялық қозғалысы арқылы тасымалданады.

Гелия-II Аномальдық ағыны

 

 

 

Орындаудағы әдістемелік нұсқаулық және әдебиеттер (негізгі және қосымша)
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1.Компанеец А.С. Курс теоретической физики.М.1975

2. Левич В.Г. Курс теоретической физики.М.1969

3.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике.М.:Наука,1986

5.Наумов А.И.Физика атомного ядра и элементарныхчастиц . М-1984

6.Савельев И.В. Основы теоретической физики.М.1987

7.Медведев Б.В. Начала теоретической физики.М.1977

8.Семенченко В.К. г Избранные главы теоретической физики.М.1966

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:

1.А.С.Давыдов.Квантовая механика.Наука-1973г.

2.Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.-М:”Высшая школа”, 1963

3.БерестецкийВ.Б,Идр.Релятивистская квантовая теория. Т.1.М.:”Наука”,1968

4. Балашов В.В ., Долинов В.К. Курс квантовой физики .М-1982

 

 

Пәннің тесттік жүйесінің жұмысына арналған түсінік:

Әрбір тақырыпты ұғынуда сізге тесттік тапсырмаларды орындау ұсынылды.

Бұл тапсырмаларды орындаудың ерекше түйіні берілген тақырыптарды толық меңгеру.

Әрбір тест 10 баллдық шкала бойынша бағаланады.

Егер сіз 100% дұрыс жауап берсеңіз, тақырып меңгерілген болып саналады.

 

Бақылау жұмысының тапсырмалары мен өз білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтары жұмыстары бойынша түсіндіру:

Өз білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтары жұмыстарында әдебиеттерге айрықша көңіл бөлу керек
1.А.С.Давыдов.Квантовая механика.Наука-1973г.

2.Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.-М:”Высшая школа”, 1963

3.БерестецкийВ.Б,Идр.Релятивистская квантовая теория. Т.1.М.:”Наука”,1968

4. Балашов В.В ., Долинов В.К. Курс квантовой физики .М-1982

5. Компанеец А.С. Курс теоретической физики.М.1975

6. Левич В.Г. Курс теоретической физики.М.1969

7.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

8. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике.М.:Наука,1986

9.Наумов А.И.Физика атомного ядра и элементарныхчастиц . М-1984 10.Савельев И.В. Основы теоретической физики.М.1987

11..Медведев Б.В. Начала теоретической физики.М.1977

12.Семенченко В.К. г Избранные главы теоретической физики.М.1966

Бақылау жұмысының тапсырмаларын орындауда келесілерді білу және ұғыну қажет:

Тақырып
1.Кванттық механикадағы сақталу заңдары.

2.Кванттық механиканың тəжірибелік негіздері.

3.Шредингер теңдеуін жуықтап шешу əдістері.

Әдебиет
1.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

2. А.С.Давыдов.Квантовая механика.Наука-1973г

Пән бойынша мәнжазба, курстық жұмысты орындауға арналған ұсынымдар:

Мәнжазба, курстық жұмысты жазу барысында келесідей әдебиеттерге айрықша көңіл бөлу керек:
1.Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.-М:”Высшая школа”, 1963

2.Балашов В.В ., Долинов В.К. Курс квантовой физики .М-1982

3.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

келесі тақырып аспектілерін дәйекті ашу

1.Толқындық функцияның бұрыштық бөлігі үшін Шредингер теңдеуін шешу.

2.Кванттық механиканың негізгі теңдеуі – Шредингер теңдеуі

 

Аралық бақылауда колоквиумға дайындалуды түсіндіру:

Коллоквиумға дайындалған кезде пәннің мағынасына, сұрақтарға, тақырыптарға ерекше мән беру керек:

1.Моменттерді қосу жəне Рессел – Саундерс байланысы.

2.Сыртқы магнит өрісіндегі атом. Қарапайым Зееман эффектісінің теориясы.

3.Эйнштейн коэффициенттері

4.Ротатордың кванттық теориясы.

Емтиханға дайындалуға кеңестер:

Емтиханға (сынақ) дайындалу кезінде келесідей жайттарға айрықша көңіл бөлу керек:
1. Сіздің «білу» және «білмеу» деңгейіңізді анықтаңыз. Барлығын қайталап, уақыт кетірудің орнына нені білмейсіз соған уақытты көбірек бөліңіз.

2.Қайталау жоспарын құрыңыздар. Емтиханға дайындықты екі ай бұрын бастау керек. Ұмытылған пәндерді үш апта қайталаған дұрыс. Емтиханға бір апта қалғанда жоспарды, қайталау кезінде жазған конспектіні көруді ұмытпаңыздар.

3.Емтиханға бір күн қалғанда, ештеңені қайталама, жаттама!!! Басыңызда білім орнығу үшін кем дегенде бір күн керек.

 

Емтиханға (сынақ) дайындалу кезінде келесі тараулар бойынша көп қиындықтар туындайды:

1.Орталық симмметриялы күш өрісіндегі бөлшек қозғалысының

жалпы теориясы

2.Электронның спині. Сыртқы магнит өрісіндегі атом.

3.Гелий атомының қарапайым теориясы.

4.Кванттық механиканың негізгі ұғымдары

 

Жоғарыда көрсетілген бөлімдердегі қиындықтардан шығу үшін тест тапсырмаларын және бақылау сұрақтарын толық меңгеру ұсынылады

 

Әдебиеттермен жұмыс жасау ұсынымы:

Пәнді оқып үйренуде келесі әдебиет көздеріне ерекше мән берілу керек
1.А.С.Давыдов.Квантовая механика.Наука-1973г.

2.Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.-М:”Высшая школа”, 1963

3.БерестецкийВ.Б,Идр.Релятивистская квантовая теория. Т.1.М.:”Наука”,1968

4. Балашов В.В ., Долинов В.К. Курс квантовой физики .М-1982

5. Компанеец А.С. Курс теоретической физики.М.1975

6. Левич В.Г. Курс теоретической физики.М.1969

7.А.Қ.Ахметов.Кванттық механикаға кіріспе.2003

8.Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М.:Наука,1986

 Date: 2015-05-19; view: 523; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.047 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию