Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОЛДАНУ АЯСЫ

Ж

Алғы сөз

 

 

1. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛДІ

- оқу ісі жөніндегі проректор С.А.Айпеисова _________________;

- ғылыми-әдістемелік бөлім меңгерушісі Б.Е.Каирова__________;

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік

университетінің ректоры БЕКІТІП, ҚОЛДАНЫСҚА

ЕНГІЗДІ «___»_________2014 ж.

2. ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ жаңасына ауыстыруға дейін

3 АУЫСТЫРЫЛДЫ , 2.0 нұсқа

 

 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті ректорының ресми рұқсатынсыз осы жұмыстың нұсқаулығы қайта өңделмейді, көбейтілмейді және таратылмайды.

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті ректорының ресми рұқсатымен осы жұмыстың нұсқаулығы үшінші тұлғаға тапсырылуы мүмкін.

 

ОЛДАНУ АЯСЫ

1.1 Жеке оқу пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешен жұмыс нұсқаулығы университеттің барлық институттары мен факультеттерінде қолданылады.

1.2 Міндетті басшылыққа алу құжаты ретінде барлық пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыруды осы аталған жұмыс нұсқаулығының талаптарына сәйкес реттейді.

 

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы жұмыс нұсқаулықты әзірлеуде келесі нормативтік құжаттарға сәйкес сілтемелер пайдаланылды:

- Қазақстан Республикасы «Білім туралы»Заңы (27 шілде2007 ж.);

- ҚР МЖМС 5.03.007-2006 ҚР Білім беру жүйесі. Кәсіптік –білім беру бағдарламасы. Негізгі ережелер;-Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі (ҚР білім және ғылым министрінің 2011 ж. 20 сәуіріндегі №152 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 20.06.2014ж);

- Жоғары оқу орнының Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР Үкіметінің қаулысы №1080 23 тамыз 2012 жыл);

- Жоғары және жоғары оқу орынынан кейінгі білім беру қызметін ұйымдастырудың типтік ережесі (ҚР Үкіметінің қаулысы №499 20 мамыр 2013 жыл).

3.ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Бұл нұсқаулықта төмендегідей терминдер мен қысқартулар қолданылған:

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (ЖБ) –пәнді оқытудың ретін, мазмұнын, көлемін, сонымен қатар бақылау нәтижелерін анықтайтын, таңдалған мамандықтың дайындау спецификасын ескеретін, Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес құрастырылған нормативтік құжат.

Оқу модулі –білім бағдарламасының құрылымдық элементі, білім алушылардың нақты нәтижеге жетуіне мақсаттала отырып тұтастай және ішінара құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталады.

 

Пәннің бағдарламасы (Syllabus) –оқытылатын пәннің сипаттамасы,

мақсаты мен міндеттері, қысқаша мазмұны, тақырыптары мен оның ұзақтығы, өзіндік жұмыс тапсырмалары, консультация уақыты, білім алушылардың білімін тексеру кестесі, оқытушының талабы, бағалау критерийлері және әдебиеттер тізімі көрсетілген пәннің оқу бағдарламасы.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) –нақты пән бойыншастуденттердің танымдық қызметін басқарудың тұтас әдістемелік жүйесін қамтамасыз ететін дидактикалық-әдістемелік құралдардың жиынтығы.

Белсенді үлестірім материалдары (БҮМ) (Hand-outs) –білім алушылардың тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін

оқу сабақтарында таратылатын көрнекі иллюстрациялық материалдары (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өзіндік жұмыс тапсырмалары).

 


Date: 2015-05-19; view: 296; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию