Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9. 1. Особливості поведінки мікрооб’єктів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Особливості поведінки мікрооб’єктів. Ідеї квантування (дискретність), корпускулярно-хвильовий дуалізм. Ефект Комптона.

2. За допомогою співвідношення невизначеностей пояснити, чому електрон не падає на ядро. Аналіз поняття траєкторії в квантовій фізиці.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Постулати та основні принципи квантової механіки.

2. Радіальне рівняння Шредінгера. Електрон у полі ядра. Хвильові функції та спектр енергії.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Квантування енергії обертального руху. Ротатор.

2. Частинка в потенціальній ямі з абсолютно непрозорими стінками.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Квантовомеханічний принцип суперпозиції.

2. Знайти .

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Зображення фізичних величин операторами. Лінійні, спряжені, самоспряжені оператори.

2. Молекула водню, хімічний зв’язок (ковалентний, іонний).

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Рівняння власних значень. Властивості власних функцій ермітових операторів.

2. Холодна емісія електронів з металу. Тунельний ефект і теорія α-розпаду. Контактна різниця потенціалів.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Середні значення фізичних величин. Імовірність результатів вимірювання.

2. Принцип тотожності. Симетричні та антисиметричні стани.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Основні оператори фізичних величин в координатному представленні.

2. Обмінна взаємодія електронів (на прикладі атома гелію).

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Квантові рівняння руху. Теорема Еренфеста. Граничний перехід до класичної механіки.

2. Хвильові функції системи бозонів і ферміонів. Принцип Паулі.

 


<== предыдущая | следующая ==>
Науковий керівник___________________________________________ | ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ

Date: 2015-05-19; view: 255; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию