Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаВитоки української культури: від палеоліту до ранньослов’янського періоду

Практичне заняття № 1

 

Предмет курсу «Історія української культури». Поняття культури. Феномен української культури

 

1. Розуміння поняття культури як суспільного та духовного феномену: еволюція поглядів та сучасні інтерпретації поняття.

2. Структура та функції культури.

3. Поняття і суть національної культури.

4. Основні елементи, необхідні для оформлення національної культури.

5. Традиційні господарсько-культурні типи та їхні впливи на особливості формування духовного світу українців.

6. Поняття української етнічної території і державних меж України.

7. Українська національна культура як цілісний феномен: зміст, специфіка і форми виявлення.

8. Джерела вивчення української культури.

9. Природні і політичні фактори в становленні і розвитку культури українців.

10. Особливості світогляду та характерології українського народу як підґрунтя української культури

Рекомендована література до теми:

Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с.

Анучина Л. В., Гребенюк Н. Є., Лисенко О. А. Українська та зарубіжна культура. – Х.: Одіссей, 2006. – 375 с.

Білоцерківський В.Я., Шейко В.М. Історія української культури. Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 413с.

Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – Київ: МАУП, 2002. – 256 с.

Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2001.– 168 с.

Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.

 


Практичне заняття № 2

 

Витоки української культури: від палеоліту до ранньослов’янського періоду

 

1.Культурогенез українського народу. Періодизація та витоки української культури.

2.Матеріальна та духовна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт). Феномен Трипільської культури.3.Культура мідно-бронзової та залізної доби (кіммерійці, скіфи, сармати, антична епоха Причорномор‘я).

4.Характерні риси культури ранньослов‘янського періоду. Зарубинецька та Черняхівська культури.

Рекомендована література до теми:

Баран В. Давні слов'яни. Україна крізь віки. - К., 1998.

Баран В. Баран Я. Історичні витоки українського народу. -К., 2005.

Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. –403 с.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1983.

Вівчарик М. Капелюшний В. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення. – К., 2003.

Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003. – 184 с.

Вовк Ф. Антропологічні особливості українського народу / Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. Т. 1. Археологія та антропологія. - Львів, 1999. - С. 503 - 534.

Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. - Луцьк, 1997.

Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії і цивілізації . - К., 2000.

Залізняк Л. Походження українського народу. - К., 1996.

Залізняк Л. Від склавинів до української нації. - К., 1997.

Етнічна історія давньої України: Кол. монографія. - К., 2000.

Лихачев Д.С., «Слово о полку Игореве»: (Историко-литературный очерк) // Слово о полку Игореве / АН СССР; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 229—290.

Павлів Д. Бронзова доба. Початок праслов'янської історії // Історія України. – Львів, 1996. - С. 3-50.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – 608 с.

Толочко П. П. Київська Русь. - К., 1996.

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.

<== предыдущая | следующая ==>
Семінар 3.Психологічна характеристика основних психічних процесів. Пам'ять. Увага | на 2014-2015 учебный год. Предлагаемые темы лекций

Date: 2015-05-19; view: 481; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.026 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию