Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникапоточного контролю та підсумкової контрольної роботи

1. Розкрийте суть та значення неолітичної революції.

2. Перші протодержавні утворення на сучасній території України?

3. Грецькі міста-держави та їх цивілізаційна роль.

4. Східні слов’яни: їх розселення , заняття та еволюція.

5. Визначте соціально-економічні та політичні фактори утворення Київської Русі.

6. Порівняйте розвиток Київської Русі за перших князів ІХ-Х ст.

7. У чому полягало історичне значення християнізації Русі?

8. У чому є своєрідність соціально-економічного розвитку Київської Русі за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

9. Обґрунтуйте причини економічного та політичного зростання Галицько-Волинського князівства.

10. Дайте характеристику політиці литовських князів на українських землях у ХІУ-ХУ ст.

11. Кревська унія: причини укладання, суть та наслідки.

12. Які характерні риси соціально-економічного розвитку українських земель у ХІУ- середині ХУІ ст.?

13. Люблінська та Берестейська унії: причини укладання, суть та наслідки.

14. Причини виникнення українського козацтва та суспільно-політичний устрій Запорозької Січі

15. Виникнення, діяльність та історичне значення братств.

16. Причини та соціальна направленість козацьких повстань кінця ХVІ - першої половини ХУІІ ст.

17. Характер, рушійні сили та основні етапи Визвольної війни сер. ХVІІ ст.

18. Переяславсько-Московський договір 1654 р.: його оцінка в історіографії.

19. Покажіть основні категорії зародження української козацької держави.

20. Охарактеризуйте гетьманування І. Виговського.

21. Дайте характеристику періоду Руїни.

22. Гетьман І.Мазепа та його роль в українській історії.

23. Дайте характеристику “Конституції” гетьмана П.Орлика.

24. Наведіть приклади обмеження козацького самоврядування на Україні у ХVІІІ ст.

25. Які причини ліквідації Запорозької Січі?

26. Основні напрямки соціально-економічного розвитку України під владою Польщі у ХVІІ-ХVІІІ ст.

27. Гайдамацький рух та опришки: причини, характер та розмах.28. Утворення Задунайської Січі та Чорноморського козацтва.

29. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.

30. Декабристський рух та масонство в Україні, характерні риси.

31. Наведіть приклади українського національного відродження в першій половині ХІХ ст.

32. Український національний рух в Західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст.

33. Селянство та його роль у революції 40-х років ХІХ ст. на Західній Україні.

34. Особливості реформ 60-70-х років ХІХ ст. Україні та їх значення.

35. Наведіть приклади переслідування української мови царизмом у ХІХ ст.

36. Наведіть приклади українського національного руху у другій половині ХІХ ст.

37. Перші політичні партії в Україні кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

38. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

39. Соціально-економічне становище українських земель у складі Росії на початку ХХ ст.

40. Демократична революція 1905-1907 рр. в Україні, позиції політичних партій в революції.

41. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.: соціально-економічний аспект.

42. Україна та українці у першій світовій війні.

43. Лютнева революція 1917 р. і утворення Центральної Ради: внутрішня та зовнішня політика.

44. Держава гетьмана П.Скоропадського: внутрішня та зовнішня політика.

45. Утворення Директорії, її склад, соціальна база та політика.

46. Революційні події 1918 р. в західноукраїнських землях .

47. Шляхи та методи встановлення влади рад в Україні у 1919 р.

48. Політика денікінців в Україні та повстанська боротьба проти них.

49. Селянський повстанський рух в пореволюційній Україні : його історична роль.

50. Розкрийте основні уроки української національної революції 1917-1920 рр.

51. НЕП в Україні: мета, цілі і шляхи реалізації.

52. УРСР в системі Радянського Союзу.

53. Політика коренізаціі, її особливості та наслідки.

54. Сталінська соціально-економічна політика 20-х-30-х рр. в Україні та її наслідки.

55. Порівняйте причини та наслідки голоду 20-х та 30-х років ХХ ст.

56. Репресії в Україні: характер, масштаби та наслідки.

57. Українське питання на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.

58. Пакт Молотова-Ріббентропа та його наслідки для України.

59. Початок війни 1941-1945 рр. в Україні.

60. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр.

61. Рухи опору в Україні проти окупантів в роки Великої Вітчизняної війни.

62. Визволення України та наслідки війни. (1941-1945 рр.)

63. Включення УРСР у світову повоєнну політику та в ООН.

64. Хрущовська “відлига”: та її характер в Україні.

65. Гальмівні процеси у соціальному та економічному розвитку СРСР та УРСР в 60-70 рр.

66. Правозахисний та дисидентський рух в Україні.

67. Перші кроки перебудовчих процесів в Україні (кінець 80-х - поч. 90-х рр.)68. Громадсько-політичні процеси в незалежній Україні: труднощі та надбання.

69. Зовнішня політика та економічні процеси в незалежній Україні.

70. Проблеми становлення громадянського та правового суспільства на початку ХХІ ст.

 
Date: 2015-05-19; view: 319; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.026 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию