Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Найдавніші племена і держави на території України

Тема 1.

Висвітлюється проблема появи протодержав на території України, походження слов`ян, їх життя та побут.

Тема 2.

Київська Русь і південно-західні князівства (ІХ - поч. ХІV ст.)

Розкривається історія походження першої ранньофеодальної держави – Київської Русі, аспекти її зовнішньополітичного та соціально-економічного розвитку; роль князів. Особливу роль займає тема християнізації Русі та її культурно-політичні наслідки.

 

Тема 3.

Україна під владою Литви та Польщі (сер. ХІV- сер. ХVІ ст.)

Аналізуються причини формування та розпаду Литовсько-Руської федерації. Стан українських земель у ХІV - сер. ХVІ ст. Історія формування та розвитку козацтва, його роль у державотворенні.

Тема 4.

Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр.)

Розкриваються причини, головні етапи та наслідки війни проти польського панування, роль у ній старшини й козацтва. Хмельниччина.

Тема 5.

Українська козацька держава (друга пол. ХVІІ - ХVІІІ ст.)

Аналізуються причини та наслідки поступової втрати державності України. Розкривається проблема становища західноукраїнських земель.

Тема 6.

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії (ХІХ ст.- 1917 р.)

Розглядаються основні риси національного і демократичного рухів, соціально-економічного і політичного розвитку українських земель.

Розкриваються головні події початку ХХ ст: (створення політичних партій, участь українців у революції 1905-1907 рр., доля українців у роки першої світової війни).

Тема 7.

Боротьба за відродження державності України (1917-1921 рр.)

Аналізуються основні етапи боротьби українського народу за створення власної держави (УНР, Гетьманат, Директорія, УСРР), помилки та уроки.

Тема 8

Українські землі у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)

Аналізуються суперечливі явища 20-30-х рр. в Україні (неп, українізація, вступ до СРСР), індустріалізація, колективізація, голодомор 1932-1933 рр., сталінські репресії.

Тема 9.

Україна у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)Розглядаються геополітичні причини війни, основні етапи та дискусійні моменти історії Другої світової війни. Наслідки війни.

Тема 10.

Україна у повоєнні десятиріччя (др. пол. 40-х - 1991 рр.)

Висвітлюються приклади післявоєнної відбудови, протиріччя хрущовської «відлиги», брежнєвського застою та «перебудови». Аналізуються їхні специфічні риси в Україні.


Date: 2015-05-19; view: 299; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию