Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика рефератів. 1. Протодержави на території України

1. Протодержави на території України.

2. Проблема походження слов`ян, їх життя та побут.

3. Історія походження першої ранньофеодальної держави – Київська Русь.

4. Зовнішня політика князів Київської Русі.

5. Християнізація Русі та її культурно-політичні наслідки.

6. Боротьба слов'ян проти зовнішніх ворогів ІХ-ХІІІ ст.

7. Данило Галицький і розквіт Південно-Західної Русі.

8. Формування та розпад Литовсько-Руської федерації.

9. Історія формування та розвитку козацтва, його роль у державотворенні.

10. Козацькі постаті в історії України.

11. Роль старшини й козацтва в національній революції сер. ХVІІ ст.

12. Хмельниччина: здобутки і прорахунки державотворення.

13. Громадянська війна в Україні після смерті Б.Хмельницького.

14. Іван Виговський і його політика.

15. Гетьман Мазепа і мазепинці: історична оцінка.

16. Конституційні ідеї П.Орлика.

17. Січ Задунайська і Причорноморський степ.

18. Старшинські роди і їх роль у національному відродженні кін. ХVІІІ - поч. ХІХ ст.

19. Масонство в Україні ХVІІІ-ХІХ ст.

20. Історія заселення Причорноморського степу.

21. Виникнення міст Півдня України.

22. Торгівля і купецтво на Півдні України.

23. Освіта, театр і архітектура Півдня України (кін. ХVІІІ - поч. ХХ ст.)

24. Економічний розвиток Півдня України на поч. ХХ ст.

25. Етно-конфесійний склад населення Півдня України на поч. ХХ ст.

26. Революційні події на Західній Україні 1-й пол. ХІХ ст.

27. Революційні події в Україні 1-й пол. ХХ ст.

28. Порівняльний аналіз політики УНР і Гетьманату.

29. Порівняльний аналіз політики Гетьманату і Директорії.

30. Порівняльний аналіз політики УНР і денікінців.

31. Порівняльний аналіз політики УНР і РНК.

32. Порівняльний аналіз політики денікінців і РНК.

33. Селянство в революційних подіях степової України в роки громадянської війни.

34. Суперечливість соціально-економічного життя 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні.

35. НЕП в Україні: методи впровадження, наслідки.

36. “Націонал-ухильництво” в радянській Україні.

37. Українізація: досягнення і трагічні наслідки.

38. Вступ УСРР до складу СРСР.

39. Індустріалізація в Україні: чи була альтернатива?

40. Колективізація: мета, методи та наслідки.

41. Голодомор 1932-1933 рр.: у спогадах земляків.

42. Сталінські репресії: національно-соціальна спрямованість.

43. Геополітичні причини Другої світової війни.

44. Дискусійні питання історії Другої світової війни.

45. Наслідки війни 1939-1945 рр. для українського народу.

46. Історія окупації Одеси у спогадах очевидців.

47. Партизансько-диверсійний рух на Одещині: правда і домисли.

48. Студентство і молодь в умовах війни 1939-1945 рр.

49. Західноукраїнські землі наприкінці 40-х поч. 50-х років ХХ ст.

50. Дисидентський рух в Україні 50-80-ті рр. ХХ ст.

51. П. Шелест і його громадянська позиція.

52. Перебудова і її характер в Україні.

53. Політичні рухи та партії в Україні наприкінці 80-х поч. 90-х рр. ХХ ст.

54. Геральдика України поч. 90-х рр.: історичні корені.

55. Здобутки, прорахунки та парадокси української незалежності.

Тематика завдань до самостійної роботи

1. Найдавніші племена і держави на території України.

2. Київська Русь і південно-західні князівства (ІХ – поч. ХІV ст.)

3. Україна під владою Литви та Польщі (сер. ХІV - сер. ХVІІ ст.)

4. Визвольна війна українського народу. 1648-1654 рр.

5. Українська козацька держава (сер. ХVІІ-ХVІІІ ст.)

6. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ ст. - 1917 р.)

7. Боротьба за відродження державності України (1917 - 1921 рр.)

8. Українські землі у міжвоєнний період (1921 - 1939 рр.)

9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

10. Україна у повоєнні десятиріччя (др. пол. 40-х - 80-ті рр.)

11. Розвиток незалежної України (1991 - наш час)

 

Date: 2015-05-19; view: 467; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.025 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию