:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Banko paslaptis

1. Bankas privalo garantuoti banko sskaitos, indlio, vis su jais susijusi operacij ir kliento slaptum.

2. Informacija, sudaranti banko paslapt, gali bti atskleista tik patiems klientams ar j atstovams, o statym nustatytais atvejais ir tvarka atitinkamoms valstybs valdios institucijoms, pareignams ir kitiems asmenims.

3. Jeigu bankas atskleidia banko paslapt, klientas turi teis reikalauti, kad bankas atlygint tuo padarytus nuostolius.

 

Straipsnis. Disponavimo sskaita apribojimas

Draudiama apriboti kliento galimyb disponuoti sskaitoje esaniomis lomis, iskyrus atvejus, kai sskaitoje esanios los aretuojamos arba banko atliekamos operacijos sustabdomos statymo nustatytais atvejais ir tvarka.

 

Straipsnis. Banko sskaitos sutarties nutraukimas

1. Kliento pareikimu banko sskaitos sutartis gali bti nutraukta bet kada.

2. Banko reikalavimu banko sskaitos sutartis gali bti nutraukta, jeigu:

1) l, esani klient sskaitoje, suma sumaja tiek, kad nesiekia sutartyje nustatytos minimalios sumos, ir per vien mnes nuo banko isisto praneimo dienos klientas jos nepadidina;

2) jeigu daugiau kaip metus su kliento sskaita nebuvo atliekamos jokios operacijos ir jeigu banko sutartis nenustato ko kita.

3. L likutis sskaitoje iduodamas klientui arba jo nurodymu pervedamas kit sskait ne vliau kaip per penkias darbo dienas nuo atitinkamo raytinio kliento pareikimo gavimo dienos. Jeigu klientas nedav nurodymo pervesti las kit sskait, bankas las perveda banko vidines sskaitas.

4. Banko sskaitos sutarties nutraukimas yra pagrindas sskait udaryti. Banko sskaitos sutartis galioja iki sskaitos udarymo.

 

Date: 2015-05-05; view: 463; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) -